Violette Vlam

Violette Vlam

Negen Stappen om de Violette Vlam in Actie te brengen in je Leven

The Summit Lighthouse - Elizabeth Claire Prophet

copyright © 1997 - Church Universal & Triumphant


1. Maak elke dag wat tijd om de violette vlam uit te brengen.

Je kunt de violette-vlam decreten overal en altijd uitbrengen - in je auto, terwijl je klusjes doet of voor je naar bed gaat. In feite kan een violette-vlam mantra die je telkens herhaalt wanneer je je gespannen, moe of geïrriteerd voelt een verschil maken. Maar je zult het grootste baat bij de violette vlam hebben als je tenminste 15 minuten per dag tijd maakt om ze zonder onderbreking te decreten.

Het is best om op een plaats te decreten die toegewijd is aan spiritueel werk, zoals een kapel of een goed verlichte, zuivere, verluchte kamer. Weinig licht, stof, onnetheid en muffe lucht verhinderen de stroom van spirituele energie.

Je kunt kaarsen, kristallen, bloemen en foto's van heiligen, Verrezen Meesters en je geliefden op je altaar zetten.

2. Begin je violette-vlam sessie met een gebed.

Maak voor je met je decreten begint een gebed of invocatie en vraag de Verrezen Meesters, engelen en elementalen om je te helpen.

De elementalen zijn de natuurgeesten van vuur, lucht, water en aarde die verantwoordelijk zijn voor de zorg van onze planeet. Elementalen die het vuurelement vertegenwoordigen worden de salamanders genoemd; degenen die het luchtelement vertegenwoordingen, de sylfen; degenen die het waterelement vertegenwoordigen, undinen; degenen die het aarde-element vertegenwoordigen, gnomen. Ze zijn al te blij om ons te helpen om zowel onze aura als de planeet met de violette vlam te zuiveren.

3. Vraag om bescherming voor je begint de violette vlam te gebruiken.

De Meesters leren dat wanneer je meer licht voortbrengt, de duisternis er als een magneet door wordt aangetrokken. Dus moet je je aura met de witte en blauwe beschermende energie beschermen. Een van de best mogelijke manieren om dit te doen is de lichtzuil en de bescherming van Aartsengel Michael op te roepen.

Breng je lichtzuil decreet elke morgen uit en herhaal het zo nodig gedurende de dag. Visualiseer, wanneer je het uitbrengt, het schitterende witte licht vanuit je Ik Ben Aanwezigheid, de Aanwezigheid van God boven je, die een ondoordringbare muur van licht rondom je vormt.

Je gebed tot Aartsengel Michael kan zo eenvoudig zijn als "Aartsengel Michael, help me! help me! help me!" Als de Aartsengel van de eerste straal belichaamt Aartsengel Michael de kwaliteiten van geloof, bescherming, perfectie en de wil van God. Aartsengel Michael heeft persoonlijk dikwijls mijn leven gered zover ik weet en waarschijnlijk duizenden keren waarvan ik het mij niet bewust ben.

Dus breng je decreten met vreugde en animo uit en weet dat wanneer je Aartsengel Michael en zijn engelenlegioenen roept, ze onmiddellijk aan je zij zullen staan.

4. Begin je violette-vlam decreet met een inleiding.

De inleiding voor een decreet is zoals een uitnodiging. Hierin vragen we de violette-vlam wezens - Verrezen Meesters en engelen - liefdevol om hulp en leiding.

In het algemeen beginnen we onze decreten door te zeggen, "In de naam van de geliefde machtige zegevierende Aanwezigheid van God, IK BEN in mij, en mijn eigen geliefde Heilige Christus Zelf..." en sluiten onze lievelings Meesters en heiligen in. Onze verbinding met hen gebeurt via onze IK BEN Aanwezigheid en Heilig Christus Zelf.

De IK BEN Aanwezigheid is onze permanente, perfecte Godaanwezigheid. Het Heilig Christus Zelf is ons Hoger Zelf en innerlijke leraar die onze ziel op haar pad naar de vereniging met God initieert en leidt.
Hier is de inleiding die je kunt gebruiken en waar je iets aan toe kunt voegen:

In de naam van de geliefde machtige zegevierende Aanwezigheid van God, IK BEN in mij, en mijn eigen geliefde Christus Zelf, roep ik de Geliefde Saint Germain en de engelen van de zevende straal op. Ik vraag jullie om ________.

Ik vraag dat mijn oproep vermenigvuldigt en gebruikt wordt om alle zielen op deze planeet die in nood zijn te helpen.

Ik dank jullie en ik accepteer dit als op dit uur in volle kracht volbracht, volgens de wil van God.

5. Geef het decreet eerst langzaam en versnel dan terwijl je meer decreten herhaalt.

Wanneer je voor het eerst een decreet herhaalt zul je het langzaam en bedachtzaam willen herhalen. Begiftig elk woord met intensieve liefde voor God. Er bevindt zich een grote kracht in het langzaam uitbrengen van een decreet. Maar er komt een andere kracht wanneer je geleidelijk aan de snelheid opvoert en de graad van het decreet verhoogt.

Mark Prophet vergeleek deze versnelling met een trein. Het begint met "tsjoek... tsjoek" en al gauw gaat het van "tsjoeke-tsjoeke" en dan "tsjoek-tsjoek-tsjoek!" Hoe sneller het gaat, hoe groter de actie.

Wanneer je de snelheid van je decreten verhoogt zul je ondervinden dat ze effectiever zijn om je vibratie te verhogen. De verhoging in snelheid zou niet kunstmatig moeten zijn. Het moet natuurlijk voor je aanvoelen; het decreet zou zich bijna zelf moeten versnellen.  

Als je enkele van de Save the World with the Violet Flame opnames uitprobeert, zul je de correctie manier horen om je snelheid te verhogen.

6. Gebruik visualisaties om je spiritueel werk te assisteren.

De meeste mensen zien de violette vlam niet met hun fysieke ogen in actie. Maar wanneer je je ogen sluit en je op het energiecentrum tussen je ogen concentreert, kun je de violette vlam soms met je innerlijk oog aan het werk "zien".

Voor de mensen die hun spiritueel zicht ontwikkeld hebben, lijkt de violette vlam op vuur, met kleuren die variëren van donker indigo tot een schitterend amethyst tot violet roze. Je kunt deze vlammen doorheen karmisch puin zien branden. Soms helpt het om dit puin voor te stellen als stukken hout of klonters van een teerachtige substantie die van je electronische gordel losbreken en in de vlam knetteren. Ze tuimelen en springen en verdwijnen dan in een witte rookwolk.

Eens je enkele van de violette-vlam decreten van buiten kent, kun je je ogen sluiten en de volgenden visualisaties uitproberen.

Visualisaties:

Een Violette-Vlam Pilaar

     

Wanneer je de violette vlam oproept kun je jezelf visualiseren met een violette-vlam pilaar van ongeveer 2 meter* in doorsnede om je heen en ongeveer 2-3 meter* in hoogte. Het kan zich uitbreiden via je voeten tot een goed stuk boven je hoofd.

Zie de violette vlam tot leven komen alsof je naar een film kijkt. De vlammen stijgen op en pulseren rondom je in verschillende nuances van purper, roze en violet. Rondom deze violette-vlam pilaar kunt je je lichtzuil zien, een nog grotere pilaar van wit licht die de violette vlam beschermt en verzegelt.

Houd deze visualisatie in gedachten terwijl je decreten uitbrengt en gedurende de dag. Elke keer dat je eraan denkt versterk je dit beeld.

Genezing door de Wervelende Violette-vlam Bollen

Deze visualisatie kan je helpen om je vier lagere lichamen te genezen. Wanneer je een violette-vlam decreet uitbrengt, stel je dan voor dat er zich rondom je een grote bol van violet licht vormt. Wanneer je het decreet versnelt, zie dan de bol beginnen wervelen zoals een draairad/platform in een amusementspark. Zie het sneller en sneller draaien. Deze visualisatie versterkt de violette vlam en versnelt de vibratie van je cellen, atomen en elektronen. Zie vervolgens de kleinere violette-vlam bollen zich over elk orgaan van je lichaam plaatsen. Zie de actie van de violette-vlam bollen elke duisternis die de basis van ziekte kan zijn, onmiddellijk verwijderen en verteren. Zie dan de violette vlam je organen weer perfect maken. Vraag je IK BEN Aanwezigheid en Heilige Christus Zelf en de violette-vlam engelen om deze violette vlam doorheen de dag rondom je in stand te houden. Versterk je vraag met periodieke her-visualisatie van de bollen. Experimenteer met deze visualisatie en kijk hoe je je voelt.

7. Gebruik de violette vlam elke dag.

Een van de beste tijden om je decreten te uit te brengen is vroeg in de morgen. Je zult ondervinden dat wanneer je er 's morgens mee begint, je dag veel soepeler zal verlopen. Je kunt specifiek vragen voor transmutatie van welk mentaal, emotioneel of fysiek probleem dan ook waaraan je in je leven werkt. Je kunt aan relaties met je vrienden en geliefden werken.

8. Gebruik de violette vlam om de kronieken van vorige levens te helen.

Nadat je de violette vlam gedurende een tijdje uitgebracht hebt, kun je ondervinden dat je je aan vorige levens herinnert. Zich aan een vorig leven herinneren is niet iets om licht op te vatten. Wanneer je je hiervan bewust wordt, komt de karma (positief en negatief) van dat leven naar de oppervlakte.

Het negatieve karma is als de doos van Pandora. Eens je het geopend hebt, zul je je mouwen willen oprollen, je tijd besteden aan het leven te dienen en de violette-vlam engelen elke dag op te roepen om de karmische resten te transmuteren. Het kan ongeveer zes maanden van geconcentreerde violette-vlam decreten vergen om het karma uit één vorig leven te vereffenen. Het is inderdaad een groot geschenk dat ons door Saint Germain gegeven werd.

Wanneer je de violette vlam uitbrengt, kunnen er beelden uit een vorig leven voor je geest komen. Je kunt jezelf zien zoals je eeuwen geleden was. Of je kunt gewoon de indruk hebben dat je in een bepaalde tijd of plaats was. Als de kronieken pijnlijk zijn - en dat zijn ze gewoonlijk omdat je ziel om verlossing schreeuwt - kun je verdriet of spijt voelen. Maar je zult je ook bevrijd voelen omdat je weet dat wanneer je je violette vlam decreten uitbrengt je de kronieken van je vorige karma transmuteert.

Waneer je je van deze herinneringen bewust wordt, probeer ze dan niet te onderdrukken. Concentreer in plaats daarvan je aandacht op het licht in je hart. Stel je voor dat de herinnering doordrenkt wordt met de violette vlam tot de vorm verdwijnt. Laat de herinnering dan los en laat een schitterende witte zon het in je geestesoog vervangen.

Je kunt ook de vorige uitwis visualisatie willen gebruiken. Visualiseer elke keer een reuzengom wanneer je deze scènes ziet, enkel violet, die het beeld weggomt. Nadat je dit voldoende keren doet, zal de herinnering ophouden pijnlijk te zijn en geleidelijk aan verdwijnen uit het voorfront van je geest.

Er zijn twee elementen die je transmuteert wanneer je de violette vlam gebruikt om verleden karmische kronieken te hanteren. De eerste is de emotionele en zielsherinnering van de gebeurtenissen die je pijn doen. De tweede is de karmische energie die je verbindt met degenen die je pijn gedaan hebt of die jou pijn gedaan hebben. Ik noem dit graag de "oorzaak, gevolg, kroniek en herinnering" van karma, die alle energie omvat die je vastgezet hebt in negatieve gedachten of gevoelens over het verleden.

Vorige levens-kronieken zijn zoals bestanden op je computer. Je moet eerst de negatieve kronieken en herinneringen uitwissen om plaats te maken voor de positieve. Wanneer je dit via de violette vlam doet, bevrijd je je ziel om verder te gaan naar hogere niveaus van bewustzijn.

Psychotherapie geeft je de sleutels om jezelf te begrijpen en betere keuzes in je leven te maken. Je kunt een oplossing vinden met iemand die je kent omdat je een negatieve kroniek uit het verleden gezien hebt en je besloten hebt om het in dit leven positief te maken. Wanneer je violette-vlam decreten en diensten toevoegt aan degenen die je verkeerd gedaan hebt, kan de gecombineerde handeling de oorzaak, gevolg, kroniek en herinnering van deze pijnlijke herinneringen zuiveren.

En het is enkel door voorbij deze kronieken te geraken, dat je de weg kunt vrijmaken opdat je ziel nieuwe gelegenheden kan ontvangen. Je kunt de vooruitgang van je ziel in dit leven versnellen en dus sneller je eigen weg banen naar het doel van de vereniging met God.        

Elke keer dat je je karma uit een zeker leven vereffent, kan je Hoger Zelf je het volgend vorig leven onthullen dat je moet aanpakken - en dan de volgende enz... Het is belangrijk om je niet belast te voelen door de negatieve kroniek uit een vorig leven. We hebben allemaal fouten gemaakt in het verleden want anders waren we vandaag niet hier. Vergeef jezelf en ga verder. Wees dankbaar dat je hier bent en dat je de gelegenheid hebt om deze kronieken met de violette vlam uit te wissen.  

Eens je ermee begint, ga dan voort. Eén stap begint de reis van duizenden mijlen. Elke keer dat je de kronieken uit een vorig leven met de violette vlam transmuteert, verwerf je een nieuw gevoel van de bevrijding van je ziel. En meer en meer zul je beseffen dat je de leiding neemt over het lot van je ziel.

9. Breid de reikwijdte van je invocatie uit om de zuivering van het karmisch puin in je huis, buurt en de planeet in te sluiten.

Wanneer je ermee oefent de violette vlam te sturen om anderen te helpen, kun je beginnen om je aura voor te stellen als een violette-vlam fontein waar iedereen die je ontmoet naartoe kan komen om te drinken. Herinner jezelf eraan om deze violette vlam altijd beschikbaar te houden voor iemand in nood.

De violette vlam lost niet enkel je karma op, maar kan ook groeps- of planetair karma oplossen dat voortkomt uit dingen zoals oorlog of opgestapeld onrecht.

Mensen hebben verschillende ervaringen wanneer ze violette-vlam decreten gebruiken. Sommigen herhalen ze ijverig gedurende maanden alvorens ze enige bevestiging krijgen dat de decreten werken. Anderen krijgen spectaculaire resultaten wanneer ze voor het eerst hun mond open doen.

Je kunt je violette-vlam routine gemeenschappelijk met je Hoger Zelf uitwerken. Je kunt de violette vlam aan je dagelijkse gebeden of meditaties toevoegen, wat het ook zijn mag.
Ik hoop dat je de vreugde zult kennen om één van de duizenden mensen van over heel de wereld te worden die hun leven met deze wonderoplossing getransformeerd hebben - het grootste geschenk van God aan het universum.

- Vertaling: Ulla Mertens -

Nederlandse vertaling © Ulla Mertens - The Golden Age
Dit artikel mag alleen in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.


Klik hier voor The Summit Lighthouse (engels)


Copyright © 2005 Summit Publications, Inc. All Rights Reserved

The Summit Lighthouse, Church Universal and Triumphant, Summit University, , Summit University Press, Science of the Spoken Word, Pearls of Wisdom, Pearls of Wisdom masthead, The Summit Lighthouse Library, Climb the Highest Mountain, The Inner Retreat, Keepers of the Flame, and Teachings of the Ascended Masters are trademarks registered in the U.S. Patent and Trademark Office and in other countries. All rights to their use are reserved.