TRY-OUT DAG !!!!

Op 25 Augustus 2013 organiseert Freestyle Jujutsu zijn jaarlijkse Try-Out dag met een tweeledig doel. Ten eerste om eventueel geinteresseerden laten kennis te maken met onze club. Ten tweede om het seizoen 2013-2014 in te zetten. Iedereen vanaf 7 jaar is welkom en kan gratis deelnemen aan onze trainingssessie(s). Voor inschrijving of info : freestyle.jujutsu@gmail.com.

Einde SEIZOEN !

Het einde van ons seizoen nadert met rasse schreden. Het was weer een leuk seizoen met vele nieuwelingen. We zullen onze vrienden en onze DOJO Kiewit Hasselt moeten missen tijdens onze zomerstop. Maar zullen vanaf 25 augustus 2013 terug starten. Hierbij willen wij u en onze leden een heel mooi verlof toewensen.

Dank u ETHIAS !!!!

Onze club werd door Ethias beloond met een prijzenpakket ter waarde van 500€. Dit na onze deelname voor de actie " Dank u vrijwilligers!" die door Ethias op poten werd gezet om de vrijwilligers, die nodig zijn om een club tot stand te houden, eens te belonen voor hun inzet. De vrijwilligers trainers danken nu op hun beurt Ethias voor de mooie prijs die we in ontvangst mochten nemen op 13 december 2012.

Welkom op onze vernieuwde website!

FreeStyle JJ

Wat is FreeStyle JuJutsu

FreeStyle Ju-Jutsu is een combinatie van verschillende gevechts- en zelfverdedigingssporten, met als fundament de klassieke ju-jutsu. de technieken die we gebruiken zijn zuiver defensief en mogen alleen gebruikt worden voor zelfverdediging. Door de defensieve eigenschappen van onze stijl, lenen de technieken zich niet voor enige vorm van competitie. Niettegenstaande men leert aan te vallen, zal men dit enkel zien als bijkomende informatie en zal men dit enkel toepassen om de technieken te kunnen aanleren. FreeStyle Ju-Jutsu kan men veilig leren daar de technieken geen blijvende kwetsuren toebrengt aan de belager. Men wordt geacht niet te leren hoe men iemand kan kwetsen, maar wel hoe men iemand onder controle kan houden zonder hem te kwetsen.

Wat is de kracht die zich schuil houdt achter FreeStyle JuJutsu?

Het Japanse woord "Ju" kan vertaald worden als, vriendelijk, zacht liefde, toegeeflijkheid en buigzaamheid. Onze studenten leren zich inschikkelijk en buigzaam te gedragen tegenover zijn belager. Reeds van in de beginfase wordt verwacht dat de student zijn fysieke kracht opgeeft wat automatisch moet leiden tot een ongedwongen soepelheid en relaxte houding tegenover de aanvaller. Indien een student tijdens het uitvoeren van de technieken gebruik maakt van zijn kracht, kan hij onmogelijk deze techniek juist uitvoeren. Men hoeft echt niet sterk te zijn om de aangeleerde technieken effectief te gebruiken. Door het feit dat enkel gebruik gemaakt wordt van natuurlijke lichaamsbewegingen die geen extra training vragen, kunnen de technieken door iedereen gemakkelijk en snel geleerd worden. Als basis gebruiken we technieken die echter speciaal zijn ontworpen om personen in de gelegenheid te stellen zich te verdedigen zonder de aanvaller blijvende letsels tot te dienen.

Info

Trainingslocatie

  • Waar : DOJO KIEWIT HASSELT
  • Adres : Kiewitveldstraat 41 - Hasselt

Trainingsuren

  • Dinsdag: 19u30 tot 21u
  • Woensdag: 18u30 tot 20u
  • Vrijdag: 18u30 tot 19u30