Visit us @ #irc.quakenet.org #F.be Clan-Frequency

Members
- Inamoto
- Ukawa
- Yoshitaka
- Himura
- Ulukai
- Toshi
- Yoshimitsu

Latest Wars

Counter-Strike Files
- Essential CS Files
- Top 50 CS Files
- CS Maps

Counter-Strike Guide
- Overview
- Weapons and Items
- Console Commands

Counter-Stikre Community
- Forums
- Advertise Your Site
- Contact Us
- Links

Latest News

SITE

Hier is ze dan de site. Dees is wel ZONDER ASP en zeeeer voorlopig. Maar dan staat er toch al iets online. Binnenkort gaat de site verhuizen en veeel uitgebreider worder. Het is dus een VOORLPOIGE site ;-) 6-5-2002
Posted by Inamoto comments

Login