Verhuur van springkastelen, tafels en stoelen, ....
Welkom
© Guido 2014 (Copyright)!!
FUNNY SPRING

ZWEEFBALSPEL.

 

Beste klant, Door de vele annulatie’s vooral bij regenweer, ben ik genoodzaakt om een volgende maatregel te treffen. Namelijk om onze verhuurovereenkomst juist te laten verlopen, zal dit formulier correct en compleet ingevuld moeten worden, samen met een betaling van 30 euro. Deze zal dienen als een voorschot op de verhuur. Dan pas is de verhuurovereenkomst geldig. Nu bij een annulatie van onze overeenkomst zal het voorschot van 30 euro 1 jaar geldig blijven. Deze geldigheidsdatum zal beginnen te lopen als het voorschot betaald is en het dit formulier ingevuld in mijn bezit zal zijn. (Via email, post, persoonlijk afgeven, .....). Valentin & Sonja (Onze excuus voor dit ongemakje!!).
Naam:  ................................................ Voornaam: .............................................. Adres: ....................................................... Huisnr.: ............ Gemeente: .......................................................................... Tel./Gsm. Nr.: ...................................................................... Begin verhuur datum: ........................... Einde verhuur datum: ............................. Uur van levering: ...................... Verhuur van: Springkasteel: Naam: ................................................................. Tafels Aantal: .................. Stoelen Aantal: ............... Handtekening: ...................................... Opmerking: ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................
OVEREENKOMST