Verhuur van springkastelen, tafels en stoelen, ....
Welkom
© Guido 2014 (Copyright)!!
FUNNY SPRING
Gebruikershandleidng (Richtlijnen en verplichtingen)!!! - Hou de kinderen uit de buurt van de ventilator. - Zorg ervoor dat er niet met de elektrische kabels, stekkers en contactdozen   gespeeld word. - Eenmaal het toestel is opgesteld en verankert door de verhuurder, blijft het   ook op die plaats staan tot bij het opladen. - De blower mag niet ontkoppeld worden, om voor andere doeleinden ge-   bruikt te worden. - Toezicht is steeds vereist. - Klimmen op de randen van het toestel, of over de randen springen is   TEN STRENGSTE VERBODEN. - Verboden het toestel te betreden met SCHOEISEL. - De gebruikers dienen zich te ontdoen van scherpe- en uitstekende voor-   werpen (vb.: sleutelhangers, zakmessen, plastiek speelgoed, enz.) - Zich begeven op het toestel met waterslangen of waterpistolen is niet   toegestaan. - Zich begeven IN de constructie is TEN STENGSTE VERBODEN. - Wanneer met het toestel laat leeglopen, dient men er zich van te gewissen dat er zich niemand meer in het toestel bevind. - Bij windkracht 6 of hoger, of noodweer, mag het toestel niet opgesteld worden. - De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele   ongevallen.
Even opletten en toch maar eens lezen, dit zijn heel belangrijke tips!.
RICHTLIJNEN