1467 : Grondige herstelling van de Scheldebrug en voorzien van een kaaimuur langs de kant van Dendermonde.

1452 : Filip De Goede, hertog van Bourgondië, vestigt zich in Dendermonde op de burcht en maakt een brug over de Schelde op tonnen om zijn troepen gemakkelijker over de Schelde te laten komen. De brug had aan beide oevers een sterke verdediging..

1453 : Vervanging van de oude brug door een nieuwe houten brug..

1484 : Maximilliaan van Oostenrijk vermomde zijn soldaten als monniken en nonnen om Dendermonde te veroveren. De niets vermoedende wachters deden de poorten open en de stad moest zich overgeven. Maximilliaan begiftigde de stad met een wekelijkse markt, die ‘s maandags moest gehouden worden en nog steeds doorgaat op maandag. Grembergen leefde met Dendermonde mee en haar handelaars waren ook present op de Dendermondse markt.

1498 : Dit jaar werd Jacob Van de Velde “Vicecureijt” (onderpastoor) te Grembergen.

1549 - 1550 : Toen stonden er te Grembergen op het Gemeen Zand twee oliewindmolens, de ene uitgebaat door Pieter Lauwereins, de andere, genaamd den Bulck, hoorde toe aan Steven Van den Briel en Jan Van de Voorde. Twintig jaar later waren het er vier. Het Melingsboek van 1774 vermeldt er eveneens vier, te weten : de nieuwen molen, de Rat, De Snek (afgebrand 1773) en ‘t Cleyn Moleken. Ze stonden alle op het Groot Zand, op de vague gronden & bergen, die aan de Heer der Heerlijkheid en aan de gemeente toebehoorden.

1555 : In Dendermonde richt men het Heilig Maagdcollege op. Vermoedelijk konden de rijke Grembergse kinderen daarvan profiteren om naar school te gaan.

1560 : De eerste overstroming waarvan gewag wordt gemaakt, had plaats in 1560. De meeste huizen in Grembergen stonden tot aan de vensters onder water. De kosten van de herstelling van de Dijken bedroeg 162 pond Groten.

Naar de getuigenis van de Waeschen Griffier Jan De Neve bedroeg de Grembergse oppervlakte 545 bunder, had men 23 bunder “
hooghe stuyvende bergen”, terwijl het lager gelegen gedeelte, waaronder een veertigtal bunder weinig opbrengende meerschen en “ommelaten” ter oorzaak van de slechte dijken, aan gedurige overstromingen blootgelegd lag.

1569 : De Geuzen namen Dendermonde in, ze verjoegen de Spanjaarden en richten grote verwoestingen aan. Van de Gemeente Grembergen is voor die tijd niets bekend doch men mag er vanuit gaan dat Grembergen deelde in de klappen.

1571 : De beeldenstormers konden hier echter niet lang blijven, want een verschrikkelijke gesel teisterde hen en de plaatselijke bevolking. Het was “de pest” die hen verjoeg. De doden werden per kar van huis tot huis opgehaald, om de lijken zo snel mogelijk te begraven. Dit is de oorzaak van het ontstaan van de pestwegels. De wegels langs waar de doden vervoerd werden.

1584 : Het natuurlijke gevolg van de oorlog en de pest is de hongersnood. Er werd gezegd dat de mensen katten, honden en zelfs met het opeten van ratten hun honger stilden. Door deze hongersnood werden ganse velden verkocht om toch maar aan een brood te geraken.

1587 : Uitgehongerde en razende wolven kwamen in die tijd de gemeente Grembergen overvallen. Deze dieren maakten de streek zo onveilig dat de kooplieden verplicht waren, gewapend en in talrijk gezelschap te reizen. De inwoners zelf waagden het niet, zich zonder wapens naar het vemd te begeven. Er is sprake van het aanstellen van een parochiejager die ganse dagen op zoek ging naar gevaarlijke dieren. Het zou meer dan 18 maanden duren vooraleer de streek weer veilig was.

1599 : Herzegening van de kerk op 20 oktober 1599 door Mgr. Dawantio.