1709 : Op 13.12.1709 verkrijgen de pastoor, de schepenbank en de kerkmeesters van Grembergen van Koning Filips V, de toelating om de nieuwe kerk te bouwen. Wanneer men begonnen is aan de nieuwe kerk is niet juist gekend. De kerkraad ging een lening aan van 5100 Gulden, om het gebouw te bekostigen. Veel oude zandsteen is gebruikt bij het bouwen van de toren en de voorgevel. De kerk had maar één beuk en twee zijkapellen. De zegening van deze kerk had plaats op 10 november 1710, maar men schreef de viering voor op de 2de zondag van september. Waarschijnlijk was dit het kerkfeest of kermis van de oude kerk.

1714 : Zware beproeving voor de inwoners van Grembergen en de omliggende gemeenten. De gemeente overstroomde daar er zeker op vier plaatsen de dijk in Grembergen was doorgestoken. Men zou twee maanden te kampen hebben met deze overstroming.

1731 : Weer werd Grembergen getroffen door een zware overstroming.

1734 : Oprichting van het hoogaltaar door Cornelis Struif, beeldhouwer van Antwerpen. Hij ontving voor zijn werk, 450 Gulden.

1738 : Het snijwerk van het koorgestoelte en de preekstoel werd geleverd door Adriaan Nijs.

1740 : Op 14.1.1740 begon het heel hard te vriezen. Resultaat was dat de rivieren toevrozen en dat men er over kon met zwaar beladen wagens.

1757 : Bouw van een nieuwe pastorij

1763 : Weer had Grembergen te lijden van een zware overstroming.

1764 : Het hele grondgebied van Grembergen wordt in één grote waterplas herschapen, als de dijk aan de Roggeman in Moerzeke het begeeft. Weinig of niks bleef droog, enkel de hoger gelegen heuvels op het zand bleven zonder natte voeten.

1777 : Grote herstellingen aan het dak van de pastorij. Bouw van de huidige St. Elooy-kapel.

1794 : Franse Revolutie.

1798 : Boerenkrijg.
In die tijd woonde in de Hekkenhoek, Juffrouw Catharina Roggeman, op de hofstede genaamd
“Pottershof”. Daar werd een priester verstoken die daar ook stiekem de mis voorging. Men heeft lang in de schouw de vorm van het altaar kunnen zien waar de mis werd opgedragen.

1817 : Het mysterie van de vermiste sergeant Majoor, maar daar zullen we een apart item aan besteden.

1819 : Willem I gaf aan de gemeente de toelating om “De Vlasbloem” in het wapenschild te voeren.

1821 : De zoveelste overstroming.

1822 - 1825 : In deze jaren werd de veerbrug gefundeerd op stenen pijlers. Beide kaden werden gemoderniseerd doch op beide oevers bleven wallen en versterkingen duidelijk overheersen. Deze brug kon in het midden opengedraaid worden.

1825 : Overstroming. In de raadszaal van het oude gemeentehuis hangt nog steeds een schilderij aangaande deze overstroming van de hand van de heer Louis De Taeye (1822 - 1890).
Alarm over de Schelde - Het water komt “ door O. Waegeman zal in een apart item weergegeven worden samen met de schilderij van de heer Louis De Taeye.