Het Afrikaans is een dochtertaal van het Nederlands.
Het is de moedertaal van ruim 6,5 miljoen mensen
(blanken, zwarten en kleurlingen)
in Zuid-Afrika en Namibië.
Voor 13 miljoen andere Zuid-Afrikanen is Afrikaans
de tweede taal.

Update - Volkstelling 2011

Zuid-Afrika


Bevolking

Zuid Afrika heeft ongeveer 45 miljoen inwoners (volgens de laatste volkstelling in 2011 is dit aantal gestegen
tot 51,8 miljoen).
Momenteel (in 2001) is circa 75% van de bevolking zwart, 13,5% blank, 8,5% kleurling en 3% Indiër.
Update:
Bij de volkstelling van 2011 was 79% van de bevolking zwart, 9% blank, 9% kleurling en 3% waren Indisch
of Aziatisch.

De blanke bevolking telt ca. 5 miljoen zielen. Zij bestaat uit de afstammelingen van Nederlandse, Franse
en Duitse kolonisten, de nakomelingen van Britse kolonisten en Europese immigranten (ca. 5%) die zich
in de 20e en 21e eeuw in Zuid-Afrika vestigden.
Vaak maakt men een onderscheid tussen de Afrikaners (ca. 57% - vooral in Transvaal en in Vrijstaat)
en de Engelstaligen (ca. 38% - vooral in de Kaapprovincie en KwaZulu-Natal).
Niettegenstaande aids een hoge tol aan mensenlevens eist, is de bevolking toegenomen van 40.583.573 in 1996
tot 44.819.778 in 2001. Dit is een stijging met 10,4%. Update: In 2011 steeg dit tot 51.770.560.
Vermeldenswaard is, dat een miljoen blanken emigreerde in het decennium na de machtsovername door het ANC.

Het Afrikaans in Zuid-Afrika


In Zuid-Afrika is Afrikaans een van de 11 officiële talen (vóór 1994 een van de twee officiële talen).
Het Afrikaans stamt af van het Nederlands en is er nauw aan verwant.
Sedert enkele jaren ondersteunt De Nederlandse Taalunie ook het Nederlands in Zuid-Afrika,
waar het Afrikaans, als dochtertaal van het Nederlands, de moedertaal is van circa 6,4 miljoen mensen*
(van wie ruim 3.5 miljoen blanken), zowat 14% van de bevolking. Het Engels is de moedertaal
van 'maar' 9% van de bevolking.
Ook in de toekomst zal het Afrikaans een belangrijke positie blijven innemen, hoewel sinds 1994
negen Afrikaanse talen dezelfde rechten hebben gekregen als Afrikaans en Engels.
Er zijn momenteel dus elf verschillende officiële talen: Afrikaans, Engels, Ndebele, Sotho, Sepedi,
Swazi, Tsonga, Tswana, Venda, IsiXhosa en IsiZoeloe. Hiermee lijkt in Zuid-Afrika eenzelfde toren
van Babel te zijn gebouwd als in de EU, met de bijhorende bureaucratie van vertaaldiensten als gevolg.
Ook hier is de tendens dat het Engels steeds meer de functie van lingua franca vervult.
Het Afrikaans heeft het nadeel dat het geen internationale taal is en dat het gebukt gaat onder
zijn verleden als taal van de apartheid. Toch wordt het Afrikaans hierdoor niet wezenlijk bedreigd,
gezien de relatief sterke positie die het in de samenleving inneemt. Het is de derde taal in het land,
na Zoeloe (22%) en Xhosa (18%). Engels komt met 9% pas op de zesde plaats, net na Tswana
en Noord-Sotho.
Als men rekening houdt met de verspreiding van de Afrikaanse literatuur, kranten en boekuitgaven,
radio- en televisieuitzendingen, dan komt het Afrikaans zelfs op de eerste plaats.
Het is demografisch wijd verspreid in alle sociale geledingen en etnische groeperingen (blanken, zwarten
en kleurlingen).
'Bijgevolg ziet de toekomst van het Afrikaans er nog altijd rooskleurig uit', zou men op het eerste gezicht
denken. Toch zijn er ook deskundigen die menen dat het bergaf zou kunnen gaan met het Afrikaans...


"Eens het die Afrikaner vir sy taal- en kultuurvoeding opgekyk na Vlaandere en Nederland.
Nie meer nie. Hy kyk vandag saam met sy Engelstalige landgenoot op na die Engelse węreld
vir dié voeding.
Die Afrikaner het haas geen kultuur meer van sy eie nie.Kultuuroordrag is so goed as afgerond.
Ons staan op die rand van taaloordrag."

* -Volgens cijfers uit 1990 is Afrikaans de moedertaal van 6.200.000 mensen in de Republiek Zuid-Afrika,
van 160.000 mensen in de Republiek Namibië en van 20.000 mensen in Botswana.
Tenslotte spreken zo'n 4.000.000 mensen uit Zuid-Afrika, Afrikaans als tweede of derde taal.

Provincies


Na het afschaffen van de apartheid en de eerste algemene verkiezingen in 1994 werden de thuislanden
terug geďntegreerd in de Republiek en werden de vroegere provincies hervormd. Men verdeelde Zuid-Afrika
in negen provincies:
Noord-Kaap, West-Kaap, Oost-Kaap, Kwazoeloe-Natal, Vrijstaat, Noord-West, Gauteng,
Mpumalanga en Limpopo.

De vroegere provincie Transvaal werd verdeeld in Gauteng, Noordwest, Limpopo en Mpumalanga.
P.S. Hoofdsteden:
Pretoria (bestuurlijke macht)
Kaapstad (wetgevende macht)
Bloemfontein (rechterlijke macht)

Taalgroepen in ZA - Telling van 2001

IsiZoeloe
23,8%

IsiXhosa
17,6%

Afrikaans
13,3%

Sepedi
9,4%

Tswana
8,2%

Engels
8,2%

Sotho
7,9%

Tsonga
4,4%

Swazi
2,7%

Venda
2,3%

Ndebele
1,6%

Andere
0,5%

De tabel toont de verdeling van de verschillende taalgroepen (huistalen). IsiZoeloe
is de moedertaal van 23.8% van de bevolking, gevolgd door IsiXhosa met 17.6%, enz.
Het Afrikaans met 13,3% zou dus ietwat terrein verloren hebben! Het is opvallend,
dat Engels door slechts 8,2% van de bevolking als huistaal wordt gebruikt...

Update:
Er is momenteel een gunstige ontwikkeling voor het Afrikaans, want het aantal
thuissprekers is bij de laatste volkstelling in 2011 met 800.000 gegroeid. In totaal
spreekt 13,5 % van 51,8 miljoen inwoners Afrikaans als eerste taal.

Talen per provincie

Provincie

Bevolking
(in milj.)

Officiële talen

Percentage
van de bevolking

West-Kaap

3,7 M

Afrikaans
Engels
IsiXhosa

62,6 %
20,0 %
15,3 %

Kwazoeloe-Natal

8,7 M

IsiZoeloe
Engels
Afrikaans

79,3 %
16,0 %
1,9 %

Oost-Kaap

6,4 M

IsiXhosa
Afrikaans
Engels

82,6 %
9,6 %
4,2 %

Noord-Kaap

0,742 M

Afrikaans
Setswana
IsiXhosa

66,0 %
19,0 %
6,2 %

Vrijstaat

2,7 M

Sesotho
Afrikaans
IsiXhosa

57,4 %
14,7 %
9,4 %

Noordwest

3,3 M

Setswans
Afrikaans
Engels

59,0 %
8,8 %
6,3 %

Gauteng

7,0 M

Afrikaans
IsiZoeloe
Engels

20,5 %
18,4 %
16,1 %

Mpumalanga

3,0 M

Siswati
IsiZoeloe
IsiNdébélé
Afrikaans

30,2 %
24,2 %
11,3 %
6,2 %

Limpopo
(Noord-Transvaal)

5,3 M

Sepedi (Sotho)
Xitsonga
Tshivenda
Engels

56,7 %
22,7 %
11,8 %
6,1 %

*Gauteng: het stedelijke mijngebied rond Johannesburg werd vanaf 1995
'Gauteng' genoemd.
Gegevens van de Zuid-Afrikaanse regering: "The Nine New Provinces"
in Yearbook 1995, Pretoria (2 mei 1996).

Rivieren:

De Oranjerivier, ook Gariep genoemd, is de belangrijkste rivier. Hij is 1860 km lang en ontspringt in de Drakensbergen van KwaZulu-Natal. Hij mondt uit in de Atlantische Oceaan bij Oranjemund en Alexanderbaai. Andere rivieren zijn de Vaal, de Grote Visrivier, de Limpopo, De Groot-Kei en de Tugela. De meeste zijn slecht bevaarbaar.


UPDATE - CENSUS 2011 - VOLKSTELLING 2011

Aantal inwoners van Zuid-Afrika 2011/2012: 51.770.560
Statistics South Africa - de officiële statistiekendienst van Zuid-Afrika - heeft einde oktober 2012 de resultaten bekendgemaakt van Census 2011, een grootschalige volkstelling en bevolkingsonderzoek. De vorige Census-tellingen gebeurden in 1996 en 2001. Onderaan dit artikel vind je een link naar het volledige rapport van de Zuid-Afrikaanse statistiekendienst. Het onderzoek - waarbij letterlijk elk huishouden in Zuid-Afrika werd bezocht - werd uitgevoerd in oktober 2011, en daarom nemen we 31 oktober 2011 als referentiedatum. De foutmarge werd niet vermeld, maar die is er wel degelijk. Nogal wat Zuid-Afrikanen hebben niet willen meewerken aan Census 2011 of ze hebben op sommige vragen bewust een verkeerd antwoord gegeven. Zo zouden er 16.458 blanke Zuid-Afrikanen zijn wiens eerste taal Zulu is, en zelfs 18.358 blanken die Setswana hebben opgegeven als moedertaal. Dat aantal kan hoogstens enkele honderden zijn (bv. bij gemengde huwelijken).
Hoeveel inwoners telt Zuid-Afrika? Hier is het antwoord op die relevante vraag voor wie een studiewerk of schooltaak over Zuid-Afrika moet maken of voor wie kwisvragen over Zuid-Afrika zoekt: 51.770.560. Aantal inwoners op 31 oktober 2011 : 51.770.560 •51.770.560 op 31 okt 2011 (waarvan 25.188.791 mannen en 26.581.769 vrouwen) •44.819.778 op 31 okt 2001 (waarvan 21.434.040 mannen en 23.385.737 vrouwen) •40.583.57 op 31 okt 1996 (waarvan 19.520.887 mannen en 21.062.685 vrouwen) Opdeling volgens bevolkingsgroep, census 31 oktober 2011: totaal 51.490.106 •Zwarten (Black African): 41.000.938 •Blanken (White): 4.586.838 •Kleurlingen (Coloured): 4.615.401 •Indiërs (Indian/Asian): 1.286.930 Opdeling volgens bevolkingsgroep, in 2001: totaal 44.819.778 •Zwarten (Black African): 35.416.166 •Blanken (White): 4.293.640 •Kleurlingen (Coloured): 3.994.505 •Indiërs (Indian/Asian): 1.115.467 Opdeling volgens bevolkingsgroep, in 1996: totaal 40.583.573 •Zwarten (Black African): 31.127.631 •Blanken (White): 4.434.697 •Kleurlingen (Coloured): 3.600.446 •Indiërs (Indian/Asian): 1.045.596 Aantal inwoners in de negen provincies: •Gauteng : ?12.272.263 (Census 31 oktober 2011) ?9.388.854 (Census 2001) ?7.834.125 (Census 1996) •KwaZulu/Natal : ?10.267.300 (Census 31 oktober 2011) ?9.584.129 (Census 2001) ?8.572.302 (Census 1996) •Oost-Kaap (Eastern Cape - Oos-Kaap) : ?6.562.053 (Census 31 oktober 2011) ?6.278.651 (Census 2001) ?6.147.244 (Census 1996) •West-Kaap (Western Cape - Wes-Kaap) : ?5.822.734 (Census 31 oktober 2011) ?4.524.335 (Census 2001) ?3.956.875 (Census 1996) •Limpopo : ?5.404.868 (Census 31 oktober 2011) ?4.995.462 (Census 2001) ?4.576.566 (Census 1996) •Mpumalanga : ?4.039.939 (Census 31 oktober 2011) ?3.365.554 (Census 2001) ?3.123.869 (Census 1996) •Noord-West (North West - Noord-Wes) : ?3.509.953 (Census 31 oktober 2011) ?2.984.098 (Census 2001) ?2.727.223 (Census 1996) •Vrijstaat (Free State - Vrystaat) : ?2.745.590 (Census 31 oktober 2011) ?2.706.775 (Census 2001) ?2.633.504 (Census 1996) •Noord-Kaap (Northern Cape - Noord-Kaap) : ?1.145.861 (Census 31 oktober 2011) ?991.919 (Census 2001) ?1.011.864 (Census 1996)
Eerst gesproken taal thuis / moedertaal: 1.22,7 % : Zoeloe (isiZulu) 2.16,0 % : Khosa (isiKhosa) 3.13,5 % : Afrikaans 4.9,6 % : Engels 5.9,1 % : Sepedi 6.8,0 % : Setswana 7.7,6 % : Sesotho 8.4,5 % : Xitsonga 9.2,6 % : SiSwati 10.2,4 % : Tshivenda 11.2,1 % : IsiNdebele 12.1,6 % : andere 13.0,5 % : gebarentaal De drie meest gesproken moedertalen in elke provincie: •Provincie Gauteng : isiZulu : 19,8 % Engels : 13,2 % Afrikaans : 12,4 % •Provincie KwaZulu/Natal : isiZulu : 77,8 % Engels : 13,2 % isiXhosa : 3,4 % •Provincie Limpopo : Sepedi : 52,9 % Xitsonga : 17,0 % Tshivenda : 16,7 % •Provincie Mpumalanga : SiSwati : 27,7 % isiZulu : 24,1 % Xitsonga : 10,4 % •Provincie Noord-Kaap (Northern Cape - Noord-Kaap) : Afrikaans : 53,8 % Setswana : 33,1 % isiXhosa : 5,3 % •Provincie Noord-West (North West - Noord-Wes) : Setswana : 63,4 % Afrikaans : 9 % Sesotho : 5,8 % •Provincie Oost-Kaap (Eastern Cape - Oos-Kaap) : isiXkosa : 78,8 % Afrikaans : 10,6 % Engels : 5,6 % •Provincie Vrijstaat (Free State - Vrystaat) : Sesotho : 64,2 % Afrikaans : 12,7 % isiXhosa : 7,5 % •Provincie West-Kaap (Western Cape - Wes-Kaap) : Afrikaans : 49,7 % isiXhosa : 24,7 % Engels : 20,2 % Meest gesproken moedertalen per bevolkingsgroep: •Zwarten (Black African): ?IsiZulu : 11.519.234 ?IsiXhosa : 8.104.752 ?Sepedi : 4.602.459 ?Setswana : 3.996.951 ?Sesotho : 3.798.915 ?Xitsonga : 2.257.771 ?SiSwati : 1.288.156 ?TshiVenda : 1.201.588 ?Engels : 1.167.913 •Blanken (White): ?Afrikaans : 2.710.461 ?Engels : 1.603.575 •Kleurlingen (Coloured): ?Afrikaans : 3.442.164 ?Engels : 945.847 •Indiërs (Indian or Asian): ?Engels : 1.094.317
Percentage niet-Zuid-Afrikanen (non-South African citizens) = 3,3% : •7,4 % : Gauteng •3,7 % : Noord-West •3,3 % : West-Kaap •2,8 % : Mpumalanga •2,8 % : Limpopo •2,0 % : Vrijstaat •1,2 % : KwaZulu/Natal •0,9 % : Noord-Kaap •0,9 % : Oost-Kaap
Oppervlakte: •1.220.813 km˛ op 31 oktober 2011 (was 1.219.602 km˛ op 31 oktober 2001) •De totale oppervlakte van Zuid-Afrika - 1.220.813 km˛ - is zonder de Prins Eduard eilanden die door Zuid-Afrika beheerd worden, maar waarop het land geen aanspraak maakt. Het zijn overigens onbewoonde eilanden (t.t.z. als we geen rekening houden met de wetenschappers die er wonen). Zuid-Afrika vindt daarom dat Marion Island en Prince Eduard Island tot Antarctica behoren. Op Wikipedia zal je dus voor Zuid-Afrika een iets grotere oppervlakte vinden dan wij hier vermelden. Oppervlakte van de Zuid-Afrikaanse provincies: •Noord-Kaap (Northern Cape) : 372.889 km˛ •Oost-Kaap (Eastern Cape) : 168.966 km˛ •Vrijstaat (Free State) : 129.825 km˛ •West-Kaap (Western Cape) : 129.462 km˛ •Limpopo : 125.754 km˛ •Noord-West (North West) : 104.882 km˛ •KwaZulu/Natal : 94.361 km˛ •Mpumalanga : 76.495 km˛ •Gauteng : 18.178 km˛
© INFOZUIDAFRIKA Overname van dit artikel is toegelaten, maar wel graag bronvermelding: INFOZUIDAFRIKA
CENSUS 2011 - ProductsLinks - Skakels oor Afrikaans:

De Boerenoorlog - Martin Bossenbroek
Over de Zuid-Afrikaanse boerenoorlog

De Boerenoorlog (1899-1902)

LitNet

De groene Amsterdammer - Moenie jou languages mix nie

Afrikaans - Wikipedia

Afrikaans is ook Nederlands (discussie)

Afrikaans: Algemeen + Poëzie

Afrikaans in Europa - Webversorging Catharina Loader

Startkabel.nl: Zuid-Afrika

Afrika & Multicultureel

Wie praat Afrikaans?

De ontwikkeling van het Afrikaans

Suid-Afrika Huis

Vriende van Afrikaans - Webbladsye

AFRIKAANS.BE

Radio Kierieman - Voorblad

Afrikaans & Nederlands

Die Afrikaanse taal

LitNet - PoësieNet

Meer oor Afrikaans

Sprekersgetalle van die Suid-Afrikaanse tale

Die Knoop - Afrikaans op die internet

Informatie over bevolking en taal - In het Nederlands

Afrikaans - Ontstaan & Toekomst - In het Nederlands

Afrikaanse TaalmuseumKoerante - Aanlyn weergaweBeeld

Die Kwęvoël

Volksblad

Eikestadnuus

Rekord

Paarl Post

Internet Radio

Radio sonder grense

Afrikaanse internet radiostasie - UitsaainesIngangsportaal tot die groot webwerf van Mieliestronk.com

Wil jy Afrikaans leer?

Skakels:

Woordenboek  Nederlands - Afrikaans

Afrikaans - Nederlands  On-line vertaler

Nederlands - Afrikaans (vertaling)  Nederlandse website

Nederlands - Afrikaans (translator)  Engelse website

English - Afrikaans  Speak Afrikaans within minutesseparator

Het Afrikaans in Namibië

Kaart Namibië


Namibië telt 1,8 miljoen inwoners en heeft een zeer heterogene bevolking (Ovambo 50%,
Kavango 9%, Herero 7%, Damara 7%, Nama 5%, Caprivi 4%, Bosjesmannen 3%, Baster 2%,
Tswana 0,5%, blanken 6%, halfbloed 6,5%). Er worden dan ook heel wat talen gesproken,
ondermeer Afrikaans, Engels, Duits, Herero, en Oshivambo.
Zowat alle lokale stammen hebben hun eigen taal, waarbij 'de kliktaal' van de San bosjesmannen
onbegrijpelijk is voor westerlingen. In de Republiek Zuid-Afrika wordt eveneens een kliktaal
gesproken door de Xhosa.
Na de onafhankelijkheid in 1990 werd Engels -vreemd genoeg- de enige ambtelijke taal, alhoewel
het Afrikaans beheerst wordt door 60% van de inwoners.

Citaat: "Afrikaans, wat in terme van moedertaalsprekers tans die vierde grootste taal in Namibië is.
Verder kan meer as 75% van die Namibiese bevolking Afrikaans verstaan en praat, al is dit nie
hulle moedertaal nie."


Afrikaans is dus niet alleen de moedertaal van ruim 160.000 inwoners, maar fungeert ook als
de lingua franca van Namibië,

Skakels:

Afrikalinks - Namibië

Afrikaans in Namibië

Namibië - Wikipedia

Euro-Afrikaans

Afrikaans in Namibië  Die voor- en teenspoed

Republikein  Die enigste Afrikaanse dagblad in Namibië

Streek nuus  Aanlyn weergawe

Gehegtheid aan taal

Wikipedia  Namibische genocide (1904)

Google soek


separator

Het Afrikaans is een vereenvoudigde versie van het Nederlands.

Nederlandstaligen kunnen wel problemen ondervinden met de klemtoon van het Afrikaans,
met neologismen en met de woorden die het Afrikaans heeft overgenomen uit het Maleis,
Koi, enz..

Het Afrikaans heeft het Hollands uit de VOC-tijd als basis. Vandaar dat heelwat scheepstermen
gebruikt worden in het Standaardafrikaans.
Bijvoorbeeld: "kooi" (bed), "kajuit" (cabine van truck, enz),
"kombuis" (keuken) en "kombers" (deken).

De eerste Nederlandse kolonisten, die zich in de tweede helft van de 17e eeuw aan de Kaap
vestigden, waren bijna allemaal afkomstig uit Zuid-Holland, Zeeland en het Westen van Utrecht.
De Franse Hugenoten en de Duitse immigranten waren een minderheid en hadden geen blijvende
invloed op het Afrikaans.

Enkele Maleise woorden die in het Afrikaans zijn opgenomen:
"naartjie" (manderijn), "pisang" (banaan), "piering" (schoteltje),
"baaitjie" (colbert), "baie" (veel), "baklei" (vechten, twisten),
"blatjang" (kruidensaus, chutney), enz.

Afrikaners zijn vindingrijk en origineel in het vertalen
van vreemde woorden. Bijvoorbeeld:
"lugversorging" (airco/klimaatregeling), "hysbak" (lift),
"wipmat" (trampolien), "snydokter" (chirurg),
"rekenaar" (computer), "aanlyn" (online),
"sagteware" (software), "webwerf" (website),
"nabyskote" (close-ups), "prikkelpop" (pin-upgirl),
"deurtrekkertjie" - soms ook "amperbroekie (tangaslipje),
"kameelperd" (giraf), genadedood (euthanasie)
"peuselhappie" (snack), "trompoppie" (majorette),
"dwelm" (drug), "stootskraper" (bulldozer),
"huurmeissie" (prostituee), "warmpatat" (vurig meisje)
"saadsokkie" (condoom), enz.

Nog enkele vertalingen van Engelse woorden:
irresponsible drivers -"padvarke" (nl. wegpiraten)
kick boxer - "skopbokser"
skinhead - "skeerkop"
placebo - "foppil"
catwalk - "loopplank"
infotainment - "inligtingsvermaak"
laptop - "skootrekenaar"
smartphone - "slimfoon"
barbecue - "braai"
heavy breather - "hygswyn"
dreadlocks - "rastalokke"
crooner (smartlapzanger) - "kreunsanger"
website - "webtuiste"
e-mail - "e-pos"
ringtone: - "luitoon" (mv."luitone")
kissogram - "soentelegram"

'n Leuke uitdrukking:
Moenie mounie - "niet mekkeren"

Het Afrikaans bevat ook woorden van Afrikaanse herkomst:
ubuntu - vreedzame samenleving
indoena - belangrijk persoon

Sms-taal:
WYSIWYG (What You See Is What You Get)
In het Afrikaans wordt dit:
     "WYSIWYK" (Wat jY Sien Is Wat jY Kry)
     of "WUSIWUK" (Wat U Sie Is Wat U Kry)

Surf naar deze websites met nog meer Afrikaanse woorden:

SuidAfrika.nl

Die Roepstem.Afrikaners try to preserve language

"Who came up with the bad idea that Afrikaans belongs to white people?"
coloured writer E K M Dido asked at a public discussion. "This living flowing,
flexible language with all its facets is mine, yours and all of ours ...
don't try to oppress my language because Afrikaans stands back
for no language in the world,"
she said.

Separator

“Ek bid daarvoor dat Afrikaans nie van die liggaam van Afrika
geamputeer moet word nie. Ons almal – óók hierdie kontinent – sal
veel armer daarsonder wees.
Verliese vir Afrikaans, sal almal se verlies wees. Afrikaans is deel
van die hartklop van Afrika.”

Sheila Cussons

Separator

Naar boven - Boontoe

Nederlands wereldwijd

Onze Moedertaal
& Van Indo-Europees tot Nederlands


J.L. Cachet - Di Afrikaanse Taal

Afrikaanse liefdesgedigte

2 Afrikaanse natuurgedigte - Rosa Rosarum

Visser - Liefdesgedigte

Celliers - Afrikaanse gedigte

Leipoldt - Afrikaanse gedigte

Ossewa - Afrikaanse gedigte

Afrikaanse webtuisteHomepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002.
© Gaston D'Haese: 18-02-2004.
Laatste wijziging: 17-10-2021.

E-post: webmaster

Statist. Poëzieweb-Poetryweb:
Statcounter