Amelia Iliano

Naar het doodsprentje van Amelia Iliano

"Ik was Amelia Iliano en ik werd begijn want ik keerde mij af van de schone schijn, ik sleet mijn leven in 't konvent ter liefde waar ik mijn familie miste wat mij griefde, maar Jezus was mijn toeverlaat en behoeder en de maagd Maria werd mijn tweede moeder, die mij beschutte met haar bevalligen mantel onder dewelke ik het rijk Gods begeerde en boven goud topaas en uiterlijk vertoon de Heer uitermate liefhad en vereerde. Toen ik de wereldse ijdelheden afzweerde verschool ik mij in 't huis des Heren bij de wijze maagden, met wie ik wedijverde om mijn onlesbare liefde voor Gods zoon verlangend naar het eeuwig leven als kroon."
© Bewerkt door Lepus
Amelia Iliano (°Schoonaarde, 05-02-1812; †Gent, 02-08-1868). Zij woonde als begijn in het Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw Ter Hoyen in Gent. Vermoedelijk heeft Amelia haar doodsprentje niet zelf geschreven. Het zal wel één van de vele pasklare teksten geweest zijn in de portfolio van de drukker. Uiteraard was zij geen mystica van het niveau van Hadewych van Brussel, Hildegard von Bingen of Beatrijs van Nazareth. Bij lange na niet. Tenzij er alsnog een dagboek, teksten of brieven van Amelia opduiken die aantonen, dat zij meer was dan een simpele begijn. Dat is echter hoogst onwaarschijnlijk. De godvruchtige tekst op haar doodsprentje heeft echter wel een mystieke en poëtische wijs... Het 'Klein Begijnhof' van Gent werd omstreeks 1235 gesticht door Johanna van Constantinopel. In 1281 was het reeds volledig ingesloten en ommuurd. Het ontvouwt zich nog steeds als een stad in de stad, toegankelijk langs een monumentale, neo- classicistische poort. De oostkant van het begijnhof grenst aan de Nederschelde (zijarm van de Schelde). Aan de zuidzijde werd het begijnhof vanaf de stichting begrensd door de derde stadsomwalling. In 1998 werd het begijnhof, samen met twaalf andere Vlaamse begijnhoven, door de UNESCO erkend als "werelderfgoed".

Gaston D'Haese

Naar boven!


Homepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002.

© Gaston D'Haese: 10-02-2017.
Laatste wijziging: 18-08-2017.

E-post: webmaster