Iphone and smartphone optimized content

Anthonis de Roovere - Rondelen
Anthonis de Roovere
(°Brugge, ca.1430 - †Brugge, 16 mei 1482)

Hij was een bouwvakker, maar kreeg vanaf 1466
een bescheiden toelage van de stad Brugge
als stadsrederijker. Naast rondelen schreef hij
lofdichten, refereynen int amoureus en int sot,
emblematische gedichten, vanitasgedichten
en balladen.


Drie Rondelen

I

Die nu ter wereldt sal bedien
Die moet duersteict zijn als een iacke     1
Alomme moet hy hoocheydt dien
Die nu ter wereldt sal bedien
Onnoosel als die Godt verrien
Oft anders gaet hy metten sacke     2
Die nu ter wereldt sal bedien
Die moet duersteict zijn als een iacke.

1 iacke: 1) zweep (djakke); 2) jak (kledingstuk) Hier betekent het dus doorstoken zijn als een jak (=jas) 'Vol streken zitten', 'gehaaid zijn', 'doortrapt' 2 gaet hy metten sacke: gaat hij met de bedelzak; armoedig

II

Die door de wereldt sal gheraken Die moet connen huylen metten honden Ende moet oock connen diverssche spraken Die door de wereldt sal gheraken Hier waerheyt segghen / en ghinder missaecken Vooren salven / ende achter wonden Die door de wereldt sal gheraken Die moet cunnen huylen metten honden.

III

Die gheen pluymen en can strijcken Die en dooch ter werelt niet Is hy aerm / hy en sal niet rijcken Die gheen pluymen en can strijcken Alomme soe heeft hy tachterkijcken Hy wordt verschoven / waer men hem siet Die gheen pluymen en can strijcken Die en dooch ter wereldt niet.


Naar boven

Anthonis de Roovere
Refereynen


Het Antwerps Liedboek

Duytse Lier

Anonieme liefdesgedichten

Liefdesgedichten - Top 10


Homepage

Pageviews since/sinds 21-03-2002: 

© Gaston D'Haese: 08-04-2010.
Laatste wijziging: 15-02-2019.

E-mail: webmaster


Statist. Poëzieweb-Poetryweb:
Onestat


Statist. Poëzieweb-Poetryweb:
Statcounter