Bakermat
*De abdij van Rochester was de bakermat van
de Nederlandstalige poëzie. Rond 1100 schreef
een verliefde Westvlaamse monnik er de eerste
bewaarde versregels in het Oud-Nederlands
(=>Ingweoons of Noordzee-Germaans).
Hij noteerde ook de latijnse vertaling van zijn
romantische pennenvrucht:

quie expectamus nunc
abent omnes volucres nidos inceptos
nisi ego et tu
quid expectamus nunc

* Heinric van Veldeken, die aanvankelijk actief was
in het graafschap Loon was onze volgende dichter.
*Daarna kwam de poëzie tot bloei in Vlaanderen
en Brabant.
*In de 17e eeuw namen de Noordelijke Nederlanden
dan het voortouw op economisch en cultureel
gebied. Ook de poëzie kende hoogtepunten in deze
periode met ondermeer Bredero en Vondel

*Er bestaan nog oudere teksten, maar die hebben niet
het poëtisch gehalte van 'Hebban olla uogala'...

*‘An âuont in an morgan in an mitdon dage tellon
sal ic in kundon, in he gehôron sal.’

’s Avonds en ’s morgens en ’s middags zal ik
vertellen en verkondigen, en hij zal luisteren.'


Deze zin komt uit de 'Wachtendonkse Psalmen'
(ca. 900), waarvan een gedeelte is bewaard gebleven.

‘Visc flot aftar themo uuatare.’
‘Een vis zwom in het water.’
‘Gelobistu in got alamehtigan fadaer.’
‘Geloof je in God de almachtige vader.’

Ook de voorgaande zin is driehonderd jaar ouder
dan 'Hebban olla uogala' en staat in een Utrechtse
doopbelofte uit het eind van de achtste eeuw.
Tenslotte is zelfs de 'Leidse Willeram' (ca.1080)
ouder dan de probatio pennae op het handschrift
uit de abdij van Rochester in het graafschap Kent.


blauwe lijn


Poëzie in de middeleeuwen


Gruuthuse-handschrift


Poëzie in de Gouden Eeuw


De Rederijkers
in de Z. Nederlanden


De Rederijkers
in de N. Nederlanden


blauwe lijn


Van Indo-Europees tot Nederlands is verplaatst
naar "Onze Moedertaal"


Wil je meer weten over het Nederlands in Suriname,
de Nederlandse Antillen, Indonesië en Zuid-Afrika,
klik dan op Het Nederlands Wereldwijd
Poëzie in de middeleeuwen


Heinric van Veldeken


Hadewych


Anna Bijns


Justus de Harduwijn


Gruuthuse-handschrift


Gouden Eeuw


De rederijkers in de Zuidelijke Nederlanden


De rederijkers in de Noordelijke Nederlanden


De tachtigers


Van nu en straks


Van Indo-Europees tot Nederlands


Het Nederlands WereldwijdHomepage

Pageviews since/sinds 21-03-2002 

© Gaston D'Haese: 09-01-2003.
Laatste wijziging 27-11-2015.

E-mail: webmaster