B  E  D  R  E  I  G  D  E     S  T  A  D

______________________________________________________________   Visé   marsj   Luik   mortieren

    marsj   mortieren

    Puppchen   Du   bist   mein     Augenstirn

    Puppchen,  mein  liebes  Puppchen
   Heil Dir im Siegerkranz


    Armee   von   Kluck
    jef   jef   jef   'ne   zeppelin                                                  

                           kruipt   al   gauw   de   kelder   in    eins   zwei   eins   zwei   eins   zwei   eins   zwei

    Pruisies   Pruisies

    marsj   mortieren    Wij   staan   mijn   broer   en   ik       les   hommes   au   balcon

    het   flakkerend   land

    de   verre   toren   en        de   laaiende   brand

    de   saKKaden   van   het   vertraPte   leger

    de
    Masochistiese   marsj


    het                   d    e    b    a    c    l    e

                                                           het   stof   van   de   zomer

                                                                               het   slijk   van   de   herfst

    de   ganse   landweg   200   R - K - automobielen

    geklo   van   nacht   door  
200  auto's

    200 Sirenen_____________!

    en  duizend  PLatsen   van      schrapnell's

    om   de   laaiende   toren

    die   verging   in   de        
Vlam

    en   de   vluchtenden   de   eindeloze   stoet   der   vluchtenden

    en   de   koeien   die   't  verdomd   vervelend   vinden

    en   de   meeverhuisde   luizen

    en     dat     alles     en     dat     alles

    tot   het   morgen
   werd

    Puppchen   DU   bist   mein   Augenstirn    Het   sta
PPen   van   de   stad

    de   forten   zullen   houen   zullen   vallen   zullen   houen   zullen   vallen

    het   staPPen   van   de   stad   in   angst


    wassende   begeren


             de   militairhoeren   trekken   zich   terug   op   de   versterkte   stad
    Alle   hoeren   uit   het   gehele   land

    en   dat   marsjeert   dat   doet   de   truk

    langs   de   boulevards

    de   bonte   boulevards   de   wemelende   boulevards  in   de   avond


            PRUISIES  BLAUW    licht   van  witte   renards

    valeurs   in   de   rode  renards

    angst   en   begeerte

                                                  wat

    brengt   morgen

                                              de   dagbladventers                forten   zullen   houen
    De   zwaar   bedreigde   tot   het   laatst  te  verdedigen  stad

    ligt   sidderend   lichaam   bleek

    een  
VALE POEL  in   de   avond
                                                           PRUISIES  BLAUW  en   het  gevaar

    staat   de   tijd   staat   hij     gend   de   tijd       staat   de   ruimte                                                                                                                         stil


    tot


    het


    knalt
    knal   knal   kneppert   klettert   knepperen   klettert   knallen

    luchtverplaatsing   in   Zut   majeur

    en           contrapunt

            Vlucht       verplaatsing   in   Zut   mineur

    bommen   knallen

                                                                                   huis  (rekord   spoedbestelling)
                                                                               n
                                                                            e
                                                                         e
                                                                    n
                                                                 i
                                                           h
                                                        c
                                                     i
                                                  z
                                             t              gaat   huis   in   vlam
                                          s                 flakkeren   van   vlam   vóór   maan
                                       u                                            maan   voor   de   Vlam
                                    b
                               s
                            u
                         b
                      o
                 e
              d
         n
      e


                                       vlam                                                             maan                                                                             VLAM    De   STad       STaat       STil

    zo   is   de   stad     door                             gesneden   werden   de   koorden


en staan alle dansers paf in hun dolle rondedans

    zijn   wij   of   spelen   wij   een   makaber   spel

    het   salonpubliek   van   de   18e   voor

    enkel   de   OBUS   is   positief     stad   schouwburg   harlekijns    Komeet   van   Halley

    belegerde   stad

    spoedt   U   Mijnheren   nog   15   minuten

    juist   genoeg

    la   pépette

    de   generaals   de   souteneurs   de   patriotten   de   demimonde

    het   kippevlees   van   de   demimonde   da's   geen   reklaam

    da's   geen   satijn   geen   zijde   geen   moiré

    dat   is   kippevlees

    vallen   de   obussen    spijts   je   pépetteliefdadigheid    DE OBUSSEN

                                vallen

                                                vallen

                                                                vallen

                                                                                druppel


    kanoncoïtus

    ça   va     ça   viens     ça   viens     ça   va

    keldervlucht   van   een   bordel

    balloterende   borsten     voetbalbuiken

    tul   goud   zilver   voile   Mimi   Manon   pailjetten   en   tanden

    de   patronne   en   grande   soirée

      Henri de Toulouse Lautrec 
Maison close - Rue Moulin
    men   heeft   niet   de   tijd   zich   om  te   kleden

    de   obus   valt

                            zonder

                                          un   client   mesdames   voyons


    in   de   kelder   bibbert   het   vlees   kiloachtig

    bibberen   borsten     beven   buiken     rillen   dijen

    schminkbeken   op   vetsmoelen   vol   vrees

    en   de   potsierlijke   oosterse   pracht

    tul                                                               pailjetten

    vooruitgang   van   de   wetenschap

    klappertanden                                                 ditmaal goud en plomb

    Gaby - Récamier   heeft   geen   poen   te   vluchten

    tailleur   te   ouderwets   trimmen   uitgesloten

    Ah   c'est   la   merde   pour   les   Boches     merde   pour   tout   le   monde

    de   lange   Irène   heeft   het   bizonder   koud    zilveren   slangemazen
    pas   op   voor   de   ratten
             
                               !
                        
t
                     
l
      
bordel        i           kippen   drukken   zich   thope
                      
G
    
huis   nevenaan   een   verlaten   piano

                                       profitez
                                                      des
                                                              beaux
    oh                                                                   jours
          oh
                si
                    vous
                            voulez
                                       l'amour


                                                                c'est   le  MOMENT  qui      NU autorennen - vliedende - vlucht

                                                             groeiend   door   de
                                          priemen
                                  S
                                                                                          T
                           pijlen                                                      
A
                                                                 D

    gloeiend


    wrakken   auto's   rijten   donkere   lappen   van   de   nacht

    wrakke   wriemelen

    onregelmatige  SAKKADEN  vertrapte   mensen

    verdrekte   soldaten                                         verrekte beesten

    verdrekt

                                     verrekt

                                                                    vertrappeld


    m
      a
         s
           o
             c
               h
                 i
                   s
                     t
                       i
                         e
                           s
                             e
                                 m
                                   a
                                     r
                                       s
                                         j

                                                        stappen   drinken   de   straat

    dorsthete   stappen   drinken   dorheid

    stappen                         steppen                           steppen                         stappen

               KADAVERRaMMelen              verroeste              kanonnen

    MAKABERe                                                                            RiBBen
                                         DANS                              ijzeren


                         e                        n
                       d                        e
                     n                        r
                   e                        e
                 r            n         T
               e            e         T
             p            b         e
           P            b         L
         E            i         K
       L            r         e
     K                      b
                                                 KASSEIDEN


                                      v
                                        a
                                          l
                                            l
                                              e
                                                n
                                  en

    vallen   maradeurs   in   huizen   lichter   dan   obus

                                                                         filantropie

    redden   alle   stukken   van   waarde
    Rammelen                   wriemelen                 vluchten

    vertrapte   leger

    stromen   auto's          gillend         geel           licht
    striemt   autobus   
OLD TOM GIN   starre   straat

    wagens                     wagons                       caissons 

    machinegeweren                     kanonnen

    KNarsen        
KNoken                      Rammelen      Ribben

            v
                l
                    u
                        c
                            h
                                t
                                    e
                                        n
                                                        wrie
                                                                                me
                                                                                                        l
                                                                                                           e
                                                                                                              n
!
o     g
t       i
u         l
a           l
f             e
a               n
t                 d
s                   e

e                       s
d                         i
n                           r
e                             e
l                               n
l                                 e
                                                           i
                                                         G
                                                                                          lichte
                                                                                                   s
                                                                                                   t
                                                                                                   r
                                                                                                   e
                                                                                                   e
                                                                                                   k
                                                                                                       i
                                                                                                       n
                                                   g-o-r-d-e-l                          stropige
                                                                                                                            n
                                                                                                                             a
                                                                                                                              c
                                                                                                                               h
                                                                                                                                t
                              
                 k  o
                a   m
                l   
               v     d
                     e
              n
              e        s 
             k         t
             j          a 
            i           d
            l
                          n
                          e
                         g
                         g 
                        i
                        l
                                                                 BE
                N                                                nen
              E
            M
          R
        A
                                                                              e   armen
                                                                                            d
                                                                                           n
                                                                                          e
                                                                                         k
                                                                                        n
                                                                                       e
                                                                                      w

            stap         pende         be        
NEN         niet         vooruitkomen
    vergat   men   niets   bij   de   verdedigingslinie

    niet   de   koning   de   eerste   soldaat   in   de   eerste   loopgraaf

    toujours   là

    of zijn staalhelm

    God     God   misschien   vergat   men   de   koning

    of   zijn   staalhelm

    en   morgen   wordt   hij   gekiekt   met   staalhelm

    voor   nieuwe   postzegels

    zeeziekte   de   ministerpresident
    Grauw

                        grauwt
   grijs   dag

    grijs   groeien   van   eksode

    Salut   bedreigde   stad

                                           het   heil   langs   het   noorden

    jaarmarkt

    carrousel

    mensen   en   dingen

    kinderwagen

                                       hoedendoos

                                                                 lampenglas

    uren   dezelfde   dingen

    is   dit   volk   van   God   verlaten
                                                                     de   hoeren   vergeten   te   trimmen

    zij   vluchten   enkel

    alsof   men   niet   beide   kan   vluchten   en   trimmen

                                                                                          maar

    de   voorzitter   van   de        
ESTAMINETBOND    redt de eer

    zijn hoge hoed

    en zijn driekleursjerp

    EENDRACHT MAAKT MACHT

                                            DIEU   PROTÈGE   LES   ESTAMINETS

    zilveren   letters

    de   stoet   ziet   uit


e     l
s           e
l                n
                                            a                     te
                                         V    je   kan   op   de   koppen   lopen

    kon   men   dat   ook   niet   simbolies

    stappen

    kilometer-tellen

                                    kilogram

                                            kiloliter                        (wordt weinig gebruikt)

                                                    kilowatt

                                                            kilokwatt

                                                                    kilokwatta


    ROEM VAN NEDERLAND
    
Kwatta  =   de   Ruyter   +  2   Tromp   +   2   de   Wit

      van   mij   werd   gestolen

                                                   
B.  S.  A.

              Birmingham   Small   Arms

                                          3 fusils

    een   prachtstuk           de trots van mijn familie

    Altijd       kinderwagen       hoedendoos       lampenglas       zuigeling

    schoonste   foor                                
EKS
                                  OD
                                           E


    Altijd   mensen

    zonderling   marionettenspel   van   God   de   Vader

                                    of   van   Siderius   (voor   astrologen)

     V
           l
                u
                     c
                          h
                               t
                                    e
                                 v       n
                                      l       d
                                           u       e
                                                 c           m
                                                      h           u
                                                           t           r
                                                               e            m
                                                                   n             e
                                                                       d              l
                                                                           e               s
                                                                                  m
                                                                                      e
                                                                                          n
                                                                                              s
                                                                                                  e
                                                                                                      n
               V
                     l
                          u
                               c
                                    h
                                         t
                                              e
                                                   n
                                                        d
                                                                 l
                                                                     e
                                                                         g
                                                                             e
                                                                                 r
                                       d
                                           e
                                                  3
                                                         l
                                                             e
                                                                 e
                                                                      f
                                                                          t
                                                                              i
                                                                                 j
                                                                                     d
                                                                                         e
                                                                                              n
                                                                                                     v
                                                                                                         l
                                                                                                             u
                                                                                                                 c
                                                                                                                     h
                                                                                                                         t
                                                                                                                             e
                                                                                                                                 n
                                         naanahC

                                                        à

                                                           sruober
    verslagen   leger

                                                    zegevierend   leger

    van   alle   zijden   mensen   om   de   stad

    lege   stad

    lange   mensenwegen

    noem   mij   liedjes   en   ik   zal   je zeggen

    of

    je   de   stad   verliet   of           won

                                                     marsj   mortieren

                                                     Puppchen   mein   liebes   Puppchen

                                                     privaatdocenten   Darwinbewijskoppen

                                                     heel   de   provincie - Pommern   lummels

                                                     Oberleutnant   Zum   Befehl

                                                     Puppchen

                                                     immer   Puppchen

                                                     eins   zwei   eins   zwei   eins   zwei   eins zwei

                        
DREI


                                                                   waas   wer   hat   Donnerwetter   wer   hat

                                                     das   gewagt

                                                     eins   zwei   eins   zwei   eins   zwei

                                                     
KAISER   (niet   de   motorrenner)

                                                                   
Gott   mit   uns

                                                       Gott

                                                        mit

                                                        uns

    aan   de   overzijde   van   de   stroom   ligt   
PARIJS

                                            Kultur   Tradition   du   Volnay   69

                                   es  lebe   der   Kaiser


                                            der   jute   jott    vertrapt                                                marsj
 
!  S  I  E  G  ! 

       E
    K
    S
    O
    D
    E

                    Uit 'Bezette Stad'

Paul van Ostaijen

Bloemlezing

Nagelaten gedichten

Music Hall

Prière impromptue 1

Prière impromptue 2

Prière impromptue 3

Boem - Paukeslag

Bezette Stad

Rouwstad

De Obus

Verlaten Forten

Bordel

Zeppelin

Lege Bioscoop

Stad Stilleven

Dodezondag

Barbaarse dans

Banale Dans

Huis Stad Ik

Goed Nieuws

Grote Zirkus

Mobile

Bar

Folies Bar

De Triestigheid

De Aftocht

Bankroet Jazz

Dode-dichterssoos

Dandy & Dichter

Poëzieweb

Naar boven


Pageviews since/sinds 21-03-2002: 

© Gaston D'Haese: 25-09-2003.
Laatste wijziging: 29-01-2016.

Stat. Dandy & dichter