BEZETTE STAD

OPDRACHT


aan Mijnheer Zoënzo


  U zal veel worden vergeven
                          want
  gij hebt veel films gezien


  wij kennen van buiten
  onze zak
 FanTOMas       Z igomar  met  grote  Z   trop long

 
    H E T  S T A L E N  G E V A N G

                                                    {graven
                               macaronifilms {prinsessen
                                          {apachen

                                                     en
   de  prachtfilm  Chéri   BiBi


                                      f a t a l i t a s


   "Dieppe o mon pays natal je t'ai quitté en forçat; vicomte je te revois"
   ofwel
   "je croyais m'être mis dans la peau d'un honnête homme; Me voilà dans celle 
   d'un assassin."
   God de Vader brengt het laatste bedrijf


regisseur aartsengel Michaël aero's blokkade duikboten vreemde rassen het begin van het einde de borst is leeg het kind werpt de fles weg kindermeiden huilen De Laatste der Mohikanen is de meest passende roman alles beproefd wij zijn aan 't einde van alle ismen isthmen van alle kathedralen van alle profeten van alle katheders staan paf met het enige positieve dat wij 't verdommen nog een mik te doen mik mec miché N ihil in alle richtingen N ihil in alle geslachten N ihil in alle talen en alle dialecten NIHIL in alle lettertekens
draaiend n i h i l nihil in Andreaskruis
L NIHIL in crux saustica I Nihil in vagina H Zut kathedralen bouwen en omverschieten I schuld bij anderen N natuurlik citron nature anderen maakt kinderen de gelofte van zuiverheid kost niets verdommen en vertikken statistiekers bischoppen generaals genoegen gunnen kinderen te tellen Deo Gratias amen en kinderen die malheur of toeval daar zijn is enkel te leren zich zelf te verdedigen
Document Title
 


   nihil


                     rechthoek nihil

                           driehoek nihil
                           
                                   piramide NIHIL


  uw moraal the one plausible thing for us
                                 to do


                    n 
                   e
                  b
                 b
      de treinen  e  het matte
               h            ritme
                                  van
                                       moeë
                                             mensen 


Positief is zich overtuigen van leegte van leem en klei van schuld en asse het besef van volle leegte het echoën van ideaalfrasen leegte hol longen liggen lijf holle longen echoën in zich doelloos laat de ministers de pastoors de generaals kinderen maken draai u om keer u om keer u eens om om haar as aarde andersom a A A omega
 
    Rimmels' New Cosmetique
For fixing the Hair Whiskers or Mustachious
and giving them a beautiful gloas & natural black
or brown colour

E' Rimmel
, Perfumer 79 Strand; Bld des Capucines, Paris

   Du  rouge  pour  les  lèvres

                    D
                              O
                                R               
                                 I
                                  N


gaat weer uit de ommegang de ommegang gaat om de ommegang omega omicron Alpha (letter niet margarine) bêta dzêta êta thêta tête à cou per wil ik regisseur zijn afgeschaft 't Ros Beiaard Reuzin maar onze heroïsche idealen burleske dracht {eerlikheid met hoge hoed en geklede jas { {godsdienst tiara kardinaalsrood { {metafyziek met engelenvleugeltjes en BEKRONING O Suzanna waaas ist das LE ils en ont tant goûté qu'ils en ont dégeulé Wij hebben gekend alle liedjes 3 evolutie van Walzertraum in drie talen
van Lustige Witwe naar Czardasfürstin streep over alle stroopoperetten similisentimentele liedjes
Tango RRRouge Dans mon pays engelse wijs franse tekst je suis quand gri- se rue de la Glaciè__________________re ICH TANZ so gern TANGO O BU AIRES ENOS Sous le cie l de l'Argentine enkel blijft nog staan contrapunt tot JAZZ_BAND 6 uur 's morgens grijze straat FRERE JACQUES FRERE JACQUES frère Jacques lève-toi tines sonne les ma les matines
sonne alles is leeg frère Jacques de laatste Pernod Picon
hol zee wrak t' en fais pas lamme autobus door moegeleefde straat luie treinen door lamme land bergen zee dal dal zee bergen zee zee zee wrak luie treinen zat zijn rigolo gigolo zigoto si tu veux faire une petite ballade je hebt Europa doorgeballadeerd je verwachtingen sterven Utahindianen Azteken PLACE BLANCHE en het is niet je geringste verdienste uitvinder van een landkaart
EUROPA volgens EROTIESE BEDDINGEN wij kennen Europa zó lang zó lang gerekt uitgestrekt vlak en in de hoogte geologies stroombekken politiek religieus commercieel en dat alles en dat alles naar deze EROTIESE KAART is een noodzakelikheid weldra zullen privaatdocenten colleges houen over deze uitvinding tot nut van de mensheid te Korfoe zijn de vrouwen zo benen dijen borsten Berlijn Duitsland BRUSSEL Amsterdam Boekarest London Parijs haar parfum fleurs Houbigant Longchamp Maison-Lafitte mec maquereau niché rigoler gigole gousses ehrliche Frau en gij hebt 5 minuten gezien de necropolis van de Acropolis ruimschoots genoeg
Zullen zijn gevallen alle kathedralen kannibalen Hannibalen generalen idealen kolonels bordels misschien zal er plaats zijn voor een van-zelfsprekende schoonheid zuiver ongeweten Wordt het niet vernietigd éen en eeuwig zal reiner staan aarde zuiver maken ongedierte onkruid misschien zeggen wij eens j'ai soupé d'en avoir soupé
Nihil weer vatten kernvorm deze gewone woorden gevangenisbrieven gewone wondenwoorden eenvoudig stotteren van een mens naar liefde en dit alles grauwe cel niet het ganse arme leven van douloureuze mensen verlangen distels en zijn dees kruisgerekte landen geen grote Kristus vol holle wonden en dit echohol gevoel van moedeloosheid niet als vroeger Goede Vrijdag was 7-10 aug. 1920
 Uit "Bezette Stad"

Paul van Ostaijen

Bloemlezing

Nagelaten gedichten

Music HallPrière impromptue 1

Prière impromptue 2

Prière impromptue 3Maskers

Metafysische Jazz

VerzenBoem - Paukeslag

Bedreigde Stad

BankroetjazzDe Obus

Verlaten Forten

BordelZeppelin

Lege Bioscoop

Stad StillevenHolle Haven

Rouwstad

Banale DansFolies Bar

Goed Nieuws

Grote ZirkusMobile

Bar

Huis Stad IkDe Triestigheid

Barbaarse Dans

De AftochtVlaamse dichters

Dandy & Dichter

Nederlandse dichters

Naar boven

Update (20-02-2021): Het manuscript van Bezette Stad is onverwacht boven water
gekomen en is aangekocht door de Vlaamse overheid. De huidige minister van Cultuur
is deze keer alert geweest en heeft het manuscript niet laten ontglippen naar Den
Haag zoals destijds gebeurde met het Gruuthuse Handschrift.

Pageviews since/sinds 21-03-2002: 
© Gaston D'Haese: 08-10-2003.
Laatste wijziging: 20-02-2021

E-post: webmaster

Statist. Dandy & dichter