Jan Brester
Portret van Jan Brester door J.P. de Lange.
‘Zoo zal het dan mijn beeldtnis wezen, 
Die aan het hoofd des bundels staat; 
En 't eerste zal men moeten lezen 
Het levend schrift op mijn gelaat.’
°1805 - †1862

LEVEN

Wij reppen onze schreden, 
En scherpen ons gezigt, 
En zoeken hier beneden 
Wat verre vóór ons ligt; - 
Verzuimen en verzaken,
Wat ons omringt, wel niet,
Maar hijgen toch en haken  
Naar vrolijker verschiet.  
Lacht ons een heuvel tegen, 
Met welig groen beplant, - 
Wij vinden steile wegen, 
En distels in het zand; 
En lokt het dal beneden      
Ook door zijn digt gewas,- 
Dáár smoren onze treden  
In loos bedekt moeras;  
En als met minzaam vleijen 
Der bergen top ons trekt, -         
Wij vinden woestenijen
Met digte sneeuw bedekt.
Een dwaalspoor vóór de schreden,
En de eindpaal ongewis, -
Zoo zoeken wij beneden
Wat niet beneden is.
Tot we eindlijk, duizendwerven,
Bedrogen en misleid,
Vermoeid zijn van het zwerven
Om niets dan ijdelheid.
Dan slaan wij 't oog naar boven,
En zien der heemlen pracht,
Vertrouwen en gelooven, 
Dat dáár het heil ons wacht.
Dan bidden we om genade,
Ons zelven niet genoeg. -
De dwaze doet dit spade;
De wijze doet het vroeg.

© Met mijn dank aan Hedda Kalshoven-Brester
die mij enkele gedichten, portretten en biografische
gegevens van de dichter-makelaar Jan Brester bezorgde.


Naar boven

Jan Brester
Gedicht "Mijn portret"


Jan Brester
Gedicht "De gebroken schaats"


Jan Brester
Bloemlezing van gedichten


Jan Brester
Biografie


Jan Brester
Abigaël


Jan Brester
Smartphone compatibel


Jan Brester
Bezoek aan Hendrik Tollens


Jan Brester
Smartphone compatibel


W.F. Hermans (interview)
Met reactie van Hedda Brester


Nederlandse dichters

Vlaamse dichters


Homepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002  

© Gaston D'Haese: 25-01-2004.
Laatste wijziging 18-08-2017.

E-mail: webmaster