Jan Brester
Portret van Jan Brester door J.P. de Lange.
ĎZoo zal het dan mijn beeldtnis wezen, 
Die aan het hoofd des bundels staat; 
En 't eerste zal men moeten lezen 
Het levend schrift op mijn gelaat.í
į1805; Ü1862

Biografie

Jan Albertsz Brester werd geboren in Amsterdam
op 7 Mei 1805. Hij was er makelaar in koffie 
en thee en overleed er op 4 november 1862. 
Zijn gedichten verschenen van 1828 tot 1837 
in de 'Nederlandsche Muzen-Almanak'. Na zijn 
dood werden ze uitgegeven door zijn vrienden 
onder de titel van 'Verspreide en nagelaten 
gedichten' (Ter Gunne in Deventer 1863). 
Ook zijn bekende 'IJsstukjes' waren hierin 
opgenomen. Hij was vrijgezel en bleef bij 
zijn ouders wonen. Na de dood van zijn vader 
(Albert) verhuisde hij in 1851 met zijn moeder 
(Jannetje Bussink) naar het Rokin 'tussen 
de Lombard- en Kalfsvelsteeg'.
Jan Brester was bevriend met Potgieter. 
"Ten Brink verhaalt in zijn Geschiedenis 
der Noord- Ned. Letteren in de XIXe Eeuw, 
hoe hij hem in het voorjaar van 1858 op 
een soirťe ten huize van Potgieter ontmoette, 
waar hij zich onderscheidde door groote 
stilzwijgendheid, een zwarten rok en eene 
wit-en-zwart geruite broek." (Bron: DBNL)
Vermeldenswaard is ook dat hij lange tijd
secretaris is geweest van de Maatschappij 
tot Nut van 't Algemeen te Amsterdam.
Hoe belangrijk was Jan Brester als dichter?
De poŽzie uit die tijd (tot ca. 1880) wordt soms neerbuigend 'predikantenpoŽzie' genoemd. Dat neemt niet weg, dat er ook in die periode soms dichterlijke hoogtepunten waren. Zo schreef de Genestet heel wat melige poŽzie, maar zorgde hij toch voor een poŽtische parel met zijn gedicht "Liefde". Ook die andere dominee, Nicolaas Beets, slaagde er in om op hoge leeftijd enkele beklijvende gedichten te schrijven, zoals "De moerbeitoppen ruisten" en "Onvermogen". Het voorgaande geldt ook in zekere mate voor Jan Brester die met zijn gedicht "Leven" de middelmaat wist te overstijgen. Vermeldenswaard is ook, dat Brester een grote bewonderaar was van Matthias Claudius en Jan Peter Hebel, een 'alemannische' dichter. Uiteraard werd zijn poŽzie hierdoor beÔnvloed.


Naar boven

Jan Brester - Gedicht
"Leven"


Jan Brester - Gedicht
"Mijn portret"


Jan Brester - Gedicht
"De gebroken schaats"


Jan Brester - "AbigaŽl"

Jan Brester
Bloemlezing van gedichten


Brester & Tollens - Ontmoeting

Jan Brester
Smartphone compatibel


W.F. Hermans (interview) -
met reactie van Hedda Brester


Nederlandse dichters

Vlaamse dichters


Homepage


Pageviews sinds 21-03-2002  

© Gaston D'Haese: 12-02-2004.
Laatste wijziging: 18-08-2017.

E-mail: webmaster