Jan Brester
Brester & Muzen-Almanak

MIJN PORTRET

Zoo zal het dan mijn beeldtnis wezen,
Die aan het hoofd des bundels staat; 
En 't eerste zal men moeten lezen
Het levend schrift op mijn gelaat. 

Zoo zal men nu mijn beeld ontwaren 
Op éénen rang, op ééne rij
Met hen, die sedert dertig jaren 
De roem zijn onzer poëzij :

Ziet, nu het is te ver gekomen, 
Berouwt mij mijn gereven woord, 
Dat ik een plaats heb ingenomen 
Die - aan een ander toebehoort. 

Och, wie 't misduiden, dat zij wisten 
Hoe onverdiend ik de eere schat! – 
En niemand zou, mij die betwisten, 
Nu ik die liefst geweigerd had. 

Maar mooglijk dat er zullen wezen,
Al is hun tal gering misschien, 
Die mij met welgevallen lezen,
En wenschen zouden mij te zien;-

Hun vreemd, mij bij hun vrienden tellen, 
Mijn zwakheên dulden om mijn doel; 
Wier hart mij dankbaar toe zal zwellen, 
Omdat het voelt wat ik gevoel; - 

Bevriende vreemden - vreemde vrinden, 
Wier liefde ik, me onbewust, bezat,
Bij wie mijn beeld een plaats zal vinden, 
Zoo als mijn schrift tot heden had. 

Doch zeker, zeker zijn er velen,
En ik ben trotsch op hun getal, 
Die in mijn levensvreugde deelen, 
En wie mijn sterven treffen zal. 

Zij hebben altijd open ooren,
En open harten voor mijn lied; 
En, ben ik eens voor hen verloren, 
Dit zij hun mijn „Vergeet mij niet!" 

Ben ik dan hier te hoog gezeten,
En voegde ik in een lager rij,
Och, mogten alle wenschen 't weten, 
Het is om anderen, niet-om mij !Dit gedicht werd geplaatst bij het portret
van de dichter in de „Vergeet-mij-Niet"
van 1848.  (zie bovenaan)

Met mijn dank aan Hedda Kalshoven-Brester
die mij dit gedicht en het portret van Jan Brester
in de Muzen-Almanak (1848) bezorgde.


Naar boven

Jan Brester
Bloemlezing van gedichten


Jan Brester
Gedicht "Gebroken schaats"


Jan Brester
Gedicht "Leven"


Jan Brester
Gedicht "Mijn portret"


Jan Brester
Abigaël


Jan Brester
Bloemlezing van gedichten


Jan Brester
Biografie


Jan Brester
Smartphone compatibel


W.F. Hermans (interview) -
met reactie van Hedda Brester


Nederlandse dichters

Vlaamse dichters


Homepage


Pageviews sinds 21-03-2002  

© Gaston D'Haese: 18-02-2004.
Laatste wijziging: 19-08-2017.