Jan Brester (1805-1862)
& Hendrik Tollens (1780 - 1856)


Behalve gedichten over gedenkwaardige 
episodes uit de Nederlandse geschiedenis, 
schreef Van den Bergh veel aandoenlijke, 
huiselijke poëzie, met Tollens als zijn 
grote voorbeeld. 
In het gedicht ‘Een huis te Rijswijk’ doet 
J. Brester, Az., in Aurora Jaarboekje 
voor 1848, verslag van een bezoek dat hij 
in 1847 samen met S.J. van den Bergh en 
W.J. van Zeggelen bracht aan huize Ottoburg 
te Rijswijk, waar zij werden ontvangen 
door de geëerbiedigde grijze dichter Tollens. 
Aan Tollens' poëzie ontleende Jan Brester 
het inzicht dat het mogelijk is over kleine, 
huiselijke onderwerpen te dichten, voor wie 
het niet gegeven is buiten de enge kring 
van zijn dagelijkse beslommeringen te treden 
- een inzicht dat zeker werd gedeeld door 
S.J. van den Bergh. ‘Makkers’, zo spreekt 
Brester in het gedicht zijn beide 
reisgenoten toe: 
‘Gij, gij beide weet Hoe de kunst ons troost in 't leed En des Hemels gunstbewijzen In de schoonste kleuren kleedt’...

Bron © DBNL

Naar boven

Jan Brester
Biografie


Jan Brester
Gedicht "Leven"


Jan Brester
Gedicht "Mijn portret"


Jan Brester
De gebroken schaats


Jan Brester
Abigaël


Jan Brester
Bloemlezing van gedichten


W.F. Hermans (interview) -
met reactie van Hedda Brester


Nederlandse dichters

Vlaamse dichters


Homepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002  

 © Gaston D'Haese: 17-12-2005.
Laatste wijziging: 02-08-2017.

E-mail: webmaster