Jan Lion Cachet

Di Afrikaanse Taal


Ek is 'n arme boerenôi,
 By fele min geag:
Mar tog is ek fan edel bloed,
 En fan 'n hoog geslag.
Uit Holland het myn pa gekom,
 Na sonnig Afrika;
Uit Frankryk waar di druiftros swel,
 Myn liwe mooie ma.

Hul skel my uit fer Hotnots myd;
 Mar ek gé daar ni om;
Want an myn lipiis kan jy siin,
 Fan wat geslag ek kom.
Soet floei di woordjiis uit myn mond;
 Dit het ek fan myn ma;
Mar as ek bid dan hoor je wel,
 Ek is 'n kind van pa.

Myn sussi, wat uit Holland kom,
 Di hou ferniit haar groot:
Di lug is al te skerp fer haar;
 Sy is al amper dood.
Di dokters kom nou bymakaar,
 Hul maak tesaam 'n “Bond”;
Mar tog met al di doktery
 Word sy nooit weer gesond.

My niggi met haar stywe nek,
 Di loop in rooi satyn;
En baing jonkmans loop haar na;
 Sy denk hiir baas te syn.
Mar as die awentuurtji kom,
 Dan is di klomp by my.
Dis “hartji” voor en “hartji” na:
 “Laat ons 'n bitji fry.”

As ek mar eers myn fryer het,
  'n Digter fol fan moed;
Een wat my om myself bemin,
  En ni mar om myn goed;
Wanneer di fryer tot my kom
  Fat ek hom by di hand,
En maak ek hom, hoe swak ek skyn,
  Nog koning in di land.

Want ek het onder in my kis
  'n Ware towerstaf,
Wat ek nog fan myn ouma het,
  En nimand weet daar af.
Hef ek di staf op, “Moedertaal”,
  Dan volg di land my na:
En ek is net nou koningin
  Fan heel Suid-Afrika.

Jan Lion Cachet (1838-1912)
is in Amsterdam gebore.
Hy emigreer in 1861 na Suid-Afrika.Liefdesgedigte (Afrikaanse digters)

A.G. Visser (Afrikaanse liefdesgedigte)

Eugene Marais (Afrikaanse gedigte)


C.Louis Leipoldt (Afrikaanse gedigte)

Celliers (Afrikaanse gedigte)

Die ossewa (Afrikaanse gedigte)

Rosa Rosarum (2 natuurgedigte)

Meer over Afrikaans (In het Nederlands)Homepage

Pageviews sinds/since 21-03-2002.
©  Gaston D'Haese: 15-03-2009.
Opgedateer op 17-09-2019.


Statist. Poëzieweb-Poetryweb:
Onestat
Statist. Poëzieweb-Poetryweb:
Statcounter