Harp

De monnik die voor de minne zwichtte
en ’Hebban olla uogala’ dichtte,
Willem die Madoc en de Reinaert schreef
en van Veldeken die in Loon verbleef;

Al diegenen die op Parnassus zijn:
Van Maerlant Cats Hooft en de Harduwijn;
Bredero Revius Huygens Vondel
van Focquenbroch en van Aldegonde;

Luiken Tollens da Costa Bilderdijk
Gezelle Perk van Eeden en van Eyck;
Rodenbach Van Langendonck Vermeylen
Van de Woestijne Kloos en Van Nijlen;

Leopold Nijhoff Vestdijk Lodeizen
Van Eeden Elsschot De Haes en Gijsen;
De Mérode Buckinx Bloem Slauerhoff
Van Ostaijen Andreus en Nijhoff;

Gorter Aafjes Achterberg Rodenko
't Hooft dèr Mouw Marsman Snoek en Hanlo;
Lucebert de Coninck Van Vliet en Claus;
Wie van hen is de echte dichterpaus ?'Parnassus': berg bij Delphi (Gr. mythologie).
Muzenberg: Dichtkunst (figuurlijk).


© Lepus

Naar boven

Dode-dichterssoos


Homepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002  

© Gaston D'Haese: 31-01-2002.
Laatste wijziging: 06-09-2017.

E-mail: webmaster