Dante Gabriel Rossetti
D. Rossetti - Gedicht en schilderijen


Biografie van D. Rossetti (onderaan)


De Prerafaelieten

DANTE ROSSETTI

Schilderijen en gedichten

Dante Rossetti. Self-portrait

The Blessed Damozel *

Dante Gabriel Rossetti 
(į12 mei 1828; Ü10 april 1882) 
The Blessed Damozel - Olieverf op doek 
Lady Lever Gallery (Liverpool)
Het model is Alexa Wilding.
'The Blessed Damozel' (Olie op Canvas)
Lady Lever Gallery, Liverpool


De Gezegende Jonkvrouw


De gezegende jonkvrouw leunde over
   De gouden balie van de hemel;
Haar ogen waren dieper dan de diepte
   Van wateren die bedaarden;
Zij had drie lelies in haar hand
   En zeven sterren in heur haar.
...
Zij tuurde en luisterde en zei toen,
   niet triestig maar eerder zacht, -
"Dit staat in het teken van zijn komst."
   Zij was ontroerd door het licht, bevolkt
Met engelen in felle voorwaartse vlucht.
   Zij glimlachte en haar ogen baden. 

(Ik zag haar glimlach) Maar vlug vervaagde
   Hun pad in verre sferen:
En dan steunde zij haar armen 
   Op de gouden balustrade,
En hield haar handen voor haar gezicht,
   En weende. (Ik hoorde haar tranen).
 

*Rossetti gebruikte zijn bekendste gedicht als inspiratie
voor het schilderij, circa 25 jaar na de publicatie. Hij schreef
de eerste versie van 'The Blessed Damozel' in 1847 en werd
hierbij geÔnspireerd door een thema van Dante Alighieri.
Het meisje buigt zich over de leuning van het hemels balkon,
terwijl achter haar pas herenigde minnaars elkaar omhelzen
tussen onsterfelijke rozen. Zij ziet het lichaam van haar liefste
op aarde liggen en hunkert naar zijn dood zodat hij eeuwig bij
haar kan zijn in de hemel.
De zeven sterren zijn De Pleiaden. Eťn ster is verstopt achter
het hoofd van de jonkvrouw.


Lady Lilith


Olie op canvas (1868 & 1872-73)
Delaware Art Museum, Wilmington.
Fanny Cornforth poseerde voor Lady Lilith,
maar het gezicht is van Alexa Wilding

Lilith was de eerste vrouw van Adam. Zij was een verleidelijke
en duivelse vrouw, die het leven schonk aan slechte mensen.
Omdat zij haar rechten opeiste (=feministe) werd zij verstoten.
In de loop der eeuwen werd zij ook uit het oude testament
verwijderd...

Wil je het gedicht "Lady Lilith" (in het Engels) lezen,
ga dan naar Dante Rossetti in English.


Astarte Syriaca

  *
'Astarte Syriaca' (Olie op Canvas)
City Art Gallery, Manchester


Astarte was de godin van de vruchtbaarheid en de liefde.
In de oosterse godsdiensten was zij belangrijk, vooral
bij de Feniciërs.
Jane Morris (foto hierboven)* poseerde voor 'Venus Astarte'.

Fanny Cornworth

Fanny Cornforth was een voormalige prostituee, die ook
poseerde voor Dante Rosseti.
Zij werd zijn maÓtresse en huishoudster en bleef bij hem
tot hij stierf in 1882.

Fazio's Mistress


Olieverf op canvas - Tate Gallery, Londen (1863)

Fanny Cornforth poseerde dikwijls voor Rossetti,
alhoewel zij niet helemaal voldeed aan zijn schoonheidsideaal.
Zij was wel roodharig en had een sterke erotische uitstraling,
maar zij was iets te 'rubensiaans'.

FOUND (GEVONDEN)


Olieverf op canvas (1853-88). Delaware Art Museum - USA

Fanny Cornworth poseerde ook voor 'Found', dat onafgewerkt bleef.
Een prostituee wordt 'gevonden' door een veedrijver (haar ex),
maar zij is daar niet verheugd over.
Het net dat het kalf gevangen houdt, symboliseert het web
van de zonde, waarin de vrouw verstrikt is.
In het gedicht dat bij het schilderij hoort huilt zij gekweld:

"Laat mij gerust, ik ken je niet... ga weg!"

Persephone


'Proserpina' (Persephone) 1874
Tate Gallery, Londen


'Proserpine' werd geschilderd op Kelmscott Manor,
waar Rossetti en Jane Morris verbleven tussen 1871
en 1874. Na de dood van Lizzie Siddal werd zij
zijn model en maÓtresse.
Persephone (Proserpina) was een dochter van Zeus
en de Griekse godin van de vruchtbaarheid Demeter
(Ceres). Hades (Pluto) verbande Persephone
voor eeuwig naar de onderwereld, omdat zij
gegeten had van de verboden vrucht (granaatappel).
Zij mocht elk jaar wel enkele maanden naar de aarde
terugkeren. Persephone verpersoonlijkte ook de lente.
Biografie

Zijn vader Gabriele Rossetti (1783-1854) was een Italiaanse
banneling. Ook zijn moeder Frances Polidori (1800-1886)
had Italiaanse roots langs vaders kant. Dante Rossetti
had twee zusters en een broer die ook begaafd waren.
Zijn zuster Francesca (1827-1876) schreef essays over
Dante Alighieri en werd een Anglicaanse non.
Christina (1830-1894) was een befaamde dichteres
en zijn broer William (1829-1919) was eveneens
een letterkundige. Hij zorgde voor de uitgave
van Dante Rossetti's gedichten en was de eerste
die de geschiedenis schreef van de prerafaëlitische
beweging.
Dante Rossetti ontmoette de knappe Elizabeth Siddal
(1829-1862) in 1849. Hij schilderde en tekende haar
met veel overgave. Na heel wat beslommeringen
trouwden zij in 1860.
Twee jaar later stierf Elizabeth door een overdosis
laudanum (zelfmoord?!).
Dante Rossetti liet een manuscript met poŽzie samen
met haar begraven. Later kreeg hij spijt van zijn
romantische gebaar. In de zomer van 1869 liet hij
zijn vrouw opgraven om terug in het bezit te komen
van zijn gedichten...
In de jaren vijftig en zestig hadden de mooie modellen
van Rossetti een grote invloed op zijn emotionele
en artistieke leven: Fanny Cornforth (1835?-1905),
Ruth Herbert, Alexa Wilding, Annie Miller, Marie
Spartali and last but not least Jane Burden (1839-1914).
Zij voldeden aan zijn schoonheidsideaal en met
een aantal van hen had hij een intieme relatie.
In de late jaren zestig werd Rossetti geplaagd
door hevige hoofdpijn en een verzwakt gezichtsvermogen.
Om zijn slapeloosheid te verdrijven begon hij chloraal
gemengd met whisky in te nemen. Spijtig genoeg
verergerde het chloraal zijn depressies en latente
paranoia. In de zomer van 1869 stortte hij mentaal
in mekaar en werd naar Schotland gebracht om
te hestellen. Na een zelfmoordpoging werd hij
langzaam beter, maar een niercrisis zou hem fataal
worden op 9 april 1882.

© Gaston D'Haese

De PrerafaŽlieten

Zij waren een kring van Engelse schilders en dichters
die gesticht werd in 1848. Zij distancieerden zich van
het lage niveau van de Britse kunst.
De voornaamste stichters waren Dante Rossetti,
William Holman Hunt en John Millais.
Zowel in de poëzie als in de schilderkunst zetten
de Prerafaëlieten zich af tegen het groeiende
materialisme in de kunst van het geÔndustrialiseerde
Engeland. Zij zochten hun toevlucht in de schoonheid
van de middeleeuwse wereld en zochten naar een stijl
die aansloot bij Rafaël* en de schilders vůůr hem.
De kunst van de PrerafaŽlieten wordt ook gekenmerkt
door de dualiteit realisme-idealisme. Hun schilderijen
zijn nostalgisch van toon, helder van kleur en maniëristisch
van stijl.

*RafaŽl: eigenlijk Raffaello Sanzio (Urbino 1483 - Rome 1520).

Naar boven

Dante Rossetti in English


Dead Poets Society


Christina RossettiHomepage

Pageviews since 21-03-2002. 
© Gaston D'Haese: 19-08-2003.
Laatste wijziging: 12-11-2019.

E-mail: webmaster


Statist. Poëzieweb-Poetryweb:
Onestat
Statist. Poëzieweb-Poetryweb:
Statcounter