Vlaamse dichters

PoŽzie in de Middeleeuwen

Gruuthuse-handschrift

Egidiuslied: Tekst- en muzikale versie
Jan Moritoen

EGIDIUS WAER BESTU BLEVEN

Egidius waer bestu bleven
Mi lanct na di gheselle myn
Du coors die doot du liets mi tleven
Dat was gheselscap goet ende fyn
Het sceen teen moeste ghestorven syn

Nu bestu in den troon verheven
Claerre dan der zonnen scyn
Alle vruecht es di ghegheven

Egidius waer bestu bleven
Mi lanct na di gheselle myn
Du coors de doot du liets mi tleven

Nu bidt vor mi ic moet nog sneven
Ende in de weerelt liden pyn
Verware mijn stede di beneven
Ic moet noch zinghen een liedekyn
Nochtan moet emmer ghestorven syn

Egidius waer bestu bleven
Mi lanct na di gheselle myn.
Du coors die doot du liets mi tleven

EGIDIUS WAAR BEN JE GEBLEVEN

Egidius, waar ben je gebleven ?
Ik mis je, mijn vriend.
Jij koos de dood, je liet mij 't leven.
De vriendschap was goed en fijn,
maar de dood moest bij jou zijn.

Nu ben jij op de troon verheven
omstraald door zonneschijn.
Alle vreugde is jou gegeven.

Egidius, waar ben je gebleven ?
Ik mis je, mijn vriend.
Jij koos de dood, je liet mij 't leven.

Bid nu voor mij: ik moet nog strijden
in de wereld met zijn lijden.
Bewaar een plaats om bij jou te zijn.
Ik moet nog zingen een passend lied,
want de dood ligt in het verschiet.

Egidius, waar ben je gebleven ?
Ik mis je, mijn vriend.
Jij koos de dood, je liet mij 't leven.


© Hertaling van Lepus


Egidiuslied: muzikale versie - fragment in MP3
© Ensemble Rans


De Brugse dichter Jan Moritoen overleed eind 1416
of begin 1417. Hij was een vrijgevochten
levensgenieter, die er nochtans in slaagde
om schepen (=wethouder) van Brugge te worden.
In het egidiuslied spreekt hij zijn overleden
vriend en rivaal in de liefde lyrisch toe.
Egidius en Jan Moritoen waren beiden verliefd
op Mergriete. Na Egidius' dood trad zij in
het klooster en liet zo de liefde van Jan Moritoen
onbeantwoord.

Naar boven

Gruuthuse-handschrift

Naar Bakermat van de poŽzie


Homepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002: 

© Gaston D'Haese: 16-02-2007.
Laatste wijziging 05-09-2019.

E-mail: webmaster