Iphone and smartphone optimized content
Nederlandstalige gedichten

Website van Gaston D'Haese

Nederlandstalige gedichten

Heinric van Veldeken
Minnegedichten


Hadewych
Minneliederen


Gruuthuse Handschrift

Antwerps liedboek
Amoureuze liederen


Anthonis de Roovere
Refereynen


Anna Bijns
Refereynen


Gouden Eeuw
Poëzie


Jan Luyken
Duytse lier I


S. van Beaumont
Gedichten


De Harduwijn
Haertros


De Harduwijn
Ode


Daniël Heinsius
Aen Rossa


Jacobus Zevecotius
Aen Thaumantis


Jacobus Zevecotius
Bruyloftdicht


G.A. Bredero
Liefdesgedichten


Joost v.d. Vondel
Slaepende Venus


Focquenbroch
Aan Phillis


C. Plantijn
Het werelds geluk


Anonieme dichters

Vergeten dichters

Vlaamse dichters

Nederlandse dichters

Willem Bilderdijk
De vrouw


A.C.W. Staring
Herdenking


Jan Brester
Leven


Jan Brester
Gebroken schaats


Nicolaas Beets

P.A. de Genestet

Guido Gezelle

R.& V. Loveling

Frans De Cort

Louis Couperus

De tachtigers

Willem Kloos
Sonnetten


Jacques Perk

F. van Eeden

L. van Deyssel

Edward Koster

Albert Verwey
Drie sonnetten


Van nu en straks

P. Van Langendonck
Bloemlezing


K. Van de Woestijne

Pol De Mont

O.K. De Laey

Limburgs Driemanschap

C.S.A. van Scheltema

J.A. dèr Mouw

J.H. Leopold
Bloemlezing


J.H. Leopold
Rubaiyat


J. van der Waals
Bloemlezing


Alice Nahon
Home


Hélène Swarth

P. van Ostaijen
Nagelaten gedichten


René De Clercq

K. Van den Oever

J.I. de Haan

Herman Gorter
Bloemlezing


Bloemengedichten

W. de Mérode
Bloemlezing


J. Slauerhoff
Bloemlezing


J. Slauerhoff
De grote vaart


J. Slauerhoff
Lisboa


Hendrik Marsman
Maannacht


John Mc Crae
In Vlaamse Velden


Anti-oorlogsgedichten

Liefdesgedichten - Top 10

Amorforismen

Cyberlove - Cyberliefde

Haiku

Vertalingen
in het Nederlands


E.E. Cummings
in het Nederlands


Liefdesgedichten
(geschikt voor I- & Smartphones)


Naar boven!


Homepage


Gaston D'Haese: 17-04-2015.
Update: 30-07-2017.

E-mail: webmaster