Hadewych
Minneliederen

PoŽzie in de Middeleeuwen

Anna Bijns
Priesters & papenHadewych
= Bloemardine?!

Hadewych
Zevende visioen

Hadewych
Minnegedichten

Ic groete dat ic minne - Hadewych
Hadewych
Strofisch gedicht XVIc groete dat ic minne


Ic groete dat ic minne Met miere herten bloet. Mi dorren mine sinne Jnder minnen oerwoet. * Ay, hertelike suete minne, Volwasse na dijn wesen, So moghen mine sinne Vander doet ghenesen. Ay, here over kare, Waerdi dat ghi sijt Jn uwer natuere, so ware Jet mijn gheduerens tijt. Ay, over suete raste, Haddi al dat uwe vercreghen, So waren mine laste Verlicht die nu so weghen. Ay, over suete natuere, Hoe ghedoet die herte dijn? Jc en can ghedueren ene ure, Jc moet al der minnen sijn. Ay, hertelike ioffrouwe, Dat ic co vele te u spreke, Dat doet mi nuwe trouwe Van dieper minnen treke. Ay, hadden wij dat wij hebben, So waren wij beide so rike, So soudemen luttel venden Jewerinc onse ghelike. Ay, ic woede in moede met spoede Na tgoede dat ic der minnen volsi; Ay, in woet zijn vroet dats spoet, ja in woet van minnen vri, Jc hake, ic wake, ic smake Die sake die mi dunct soete; Jc kinne met sinne daer es inne Die minne mijns evels boete. Jc doge, ic poghe omt hoghe, Jc soghe met minnen bloede; Jc groete dat soete, dat moete Boeten mine orewoede. Jc beve, ic cleve, ic gheve, Jc leve op hoghen waen, Dat mine pine die fine Jn de sine sal al ontfaen. Ay, lief, hebbic lief een lief, Sidi lief mijn lief, Die lief gavet omme lief, Daer lief lief mede verhief. Ay, minne, ware ic minne Ende met minnen minne u minne! Ay, minne, om minne ghevet dat minne Die minne al minne volkinne.


oerwoet*, orewoet, orewoede of orwoet (Mnl.): de toestand
van verrukking en geestesvervoering, waarin Hadewych
en andere middeleeuwse mystici verkeerden als gevolg
van de Ďminneí.
'Misschien' is er een simpele etymologische verklaring
voor het woord orewoet. Men kan het zien als een samenstelling
van 'oor' en 'woet' (woeden). Het verwijst naar het tuiten
van de oren, dat optreedt bij het bezwijmen tijdens een intense
emotie. Bv. bij de vereniging met de geliefde. Dit fenomeen
werd reeds beschreven in de oudheid, ondermeer door Sappho.
Het literaire werk van Hadewych bleef grotendeels
bewaard in 't Rode Klooster in het ZoniŽnbos.
De betreffende manuscripten zijn echter kopieŽn
uit latere eeuwen. Ze bevatten proza, brieven
en gedichten.

Er zijn aanwijzingen, dat Hadewych en Bloemardine
ťťn en dezelfde persoon zijn...


Waar of niet waar ?
Naar boven


Hadewych - Minneliederen


Anonieme liefdesgedichten


Hadewych - Handschriften


Nederlandstalige dichters
Smartphone compatibel
Homepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002: 

© Gaston D'Haese: 15-01-2006.
Laatste wijziging: 27-08-2015.


E-post: webmaster