Heinrich Heine
Deutsch=>Nederlands

Top 10
Liefdesgedichten

Heinrich Heine
De LoreleyHeinrich Heine
Die Heimkehr I

Heinrich Heine
Die Heimkehr II

Buch der Lieder
Blumenlese


Heinrich Heine - Bloemlezing uit 'Buch der Lieder' Heinrich Heine

Bloemlezing uit " Buch der Lieder "

Meisje met de kleine rode mond en met ogen zo helder en lief; Mijn lieve meisje dat ik vond Jij bent en blijft mijn hartendief. De winteravond is nu lang en ik wil heel graag bij je zijn; Genieten van gesprek en zang en van een roemer rode wijn. Mijn lippen zou ik graag drukken op je kleine witte hand; En mijn tranen laten druppen Op je kleine witte hand.
© Uit het Duits vertaald door Lepus.
Linecol
Verried mijn bleke aangezicht jou al niet mijn liefdessmart ? Wil jij, dat ik mijn trots vergeet en jou smeek vanuit mijn hart ? O mijn mond is veel te trots en kan slechts schertsen en kussen; Hij spreekt misschien een kwetsend woord, al sterf ik van spijt intussen. Ik heb je zelden begrepen en zelden heb ik jou verstaan; Maar toen bij kommer en kwel, dan verstonden wij ons wel.
© Uit het Duits vertaald door Lepus.
Linecol
Jij hebt diamanten en parels, jij hebt alles wat een mens begeert, en ook de allermooiste ogen; Mijn liefje wat verlang je meer ? Jouw ogen heb ik bezongen in liederen en gedichten; Zelfs Venus zou ervoor zwichten- Mijn liefje wat verlang je meer ? Jouw lonkende ogen keken stout; Zij hebben mij finaal verleid en mij in een valstrik geleid- Mijn liefje, waar ging het fout !
© Uit het Duits vertaald door Lepus.
Linecol
Zeker, de castraten klaagden, wanneer ik mijn stem verhief; Zij klaagden en zij zaagden, want ik zong niet expressief. En lieflijk zongen ze allen hun stemmen verwijfd en fijn; Ze tierelierden als kristallen en klonken zo helder en rein. Ze zongen van verlangen van liefde en tederheid: De dames zwommen in tranen bij zoveel kunstigheid.
© Uit het Duits vertaald door Lepus.
Linecol
De dood dat is de koele nacht, Het leven is de zwoele dag. Het schemert al, ik doezel, De dag heeft mij moe gemaakt. Boven mijn bed rijst een boom, Waarin het nachtegaaltje zingt; Hij zingt van louter liefde, Ik hoor het zelfs in mijn droom.
© Uit het Duits vertaald door Lepus.
Linecol
Wij reden de godganse nacht, en ik mocht haar handen warmen; Zij schertste en lachte met mij en dommelde in mijn armen. En toen de dageraad kwam, Mijn lief, wij genoten ervan ! Wij waren intens tevree, want Amor reed met ons mee.
© Uit het Duits vertaald door Lepus.
Linecol
Vergiftigd is mijn lied;- Waarom doe jij mij verdriet ? Jij hebt mij besproeid met venijn en mijn leven vergald met pijn. Vergiftigd is mijn lied;- Waarom doe jij mij verdriet ? Ik draag in mijn hart veel slangen en de vlammen van verlangen.
© Uit het Duits vertaald door Lepus.
Linecol
"Zeg, waar is jouw mooie liefje, dat je eens zo zoet bezong, toen het betoverende vuur wonderlijk jouw hart doordrong ?" Die vlammen zijn verdwenen en mijn hart is kil als glas; Helaas, dit lied is de urne met mijn koude liefdesas.
© Uit het Duits vertaald door Lepus.
Linecol
Ik heb mij vaak het hoofd gebroken, denkend en tobbend, dag en nacht, maar jouw beminnelijke ogen, hebben mij tot een besluit gebracht. Nu blijf ik, waar jouw ogen lichten, met hun zoete heldere pracht. Dat ik nog eens voor jou zou zwichten, had ik werkelijk nooit gedacht.
© Uit het Duits vertaald door Lepus.
Linecol
's Morgens sta ik op en vraag: Zou mijn schat vandaag niet komen ? 's Avonds plof ik neer en klaag: Waarom blijf ik van haar dromen ? 's Nachts kan ik niet slapen en lig mij op te winden; Overdag loop ik te suffen en kan mijn draai niet vinden.
© Uit het Duits vertaald door Lepus.
Linecol
Als twee geliefden scheiden, dan geven ze elkaar de hand, en beginnen dan te lijden en te zuchten zonder end. Toch lieten wij ons niet gaan, veel misbaar was er niet bij; Maar plots bij nacht en ontij welde er ineens een traan.
© Uit het Duits vertaald door Lepus.
Linecol
En ware ik jouw echtgenoot, dan zou je te benijden zijn. Levend als God in Frankrijk aan de oevers van de Rijn. En als je scheldt en als je zeurt, dan wil ik ruzie vermijden; Maar als je mijn verzen verscheurt, dan laat ik mij van jou scheiden.
© Uit het Duits vertaald door Lepus.
Linecol
Jouw ogen zijn saffieren, zo lieflijk en zo zoet. Driemaal gelukkig is de man, die jij met liefde begroet. Jouw hart is van diamant, dat schitterend licht verspreidt. Driemaal gelukkig is de man, die jij met liefdesgloed verblijdt. Jouw lippen zijn robijnen, men kan geen schonere dromen. Driemaal gelukkig is de man, die in jouw gunst kan komen. O kon hij maar zo gelukkig zijn, O kon ik maar zo iemand vinden. Alleen in het groene woud, geluk kan men niet om de vinger winden.
© Uit het Duits vertaald door Lepus.
Linecol
De jaren komen en gaan, generaties vergaan in het graf, maar nooit vergeet ik jouw lippen, die jij mij met liefde gaf. Nog eens zou ik je willen zien, en moeizaam knielen en zeggen, met stervende stem misschien: "Mevrouw, ik hou van jou !"

© Uit het Duits vertaald door G.D. (pseudoniem Lepus).


Naar boven!

Heinrich Heine
Blumenlese


Heinrich Heine
Liebe


Top 10
Liebesgedichte


Top 10
Liefdesgedichten


Heinrich Heine
In het Nederlands


Vertaalde gedichten

Dead Poets Society


Homepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002: 

© Gaston D'Haese: 27-02-2009.
Laatste wijziging: 03-12-2019.

E-mail: webmaster


Statist. Po√ęzieweb-Poetryweb:
Onestat
Statist. Po√ęzieweb-Poetryweb:
Statcounter