Heinrich Heine
Blumenlese

Top 10
Liebesgedichte

Heinrich Heine
LiebeHeinrich Heine
Die Heimkehr I

Heinrich Heine
Die Heimkehr II

Buch der Lieder
Blumenlese


Heinrich Heine - Buch der Lieder Heinrich Heine

Blumenlese - Bloemlezing
Mädchen mit dem roten Mündchen,
Mit den Äuglein süß und klar,
Du mein liebes, kleines Mädchen,
Deiner denk ich immerdar.

Lang ist heut der Winterabend,
Und ich möchte bei dir sein,
Bei dir sitzen, mit dir schwatzen,
Im vertrauten Kämmerlein.

An die Lippen wollt ich pressen
Deine kleine, weiße Hand,
Und mit Tränen sie benetzen,
Deine kleine, weiße Hand.
Aus dem "Buch der Lieder" - "Die Heimkehr"  (1827) Linecol
Meisje met de kleine rode mond en met ogen zo helder en lief; Mijn lieve meisje dat ik vond, Jij bent en blijft mijn hartendief. De winteravond is nu lang en ik wil heel graag bij je zijn; Genieten van gesprek en zang en van een roemer rode wijn. Mijn lippen zou ik graag drukken op je kleine witte hand; En mijn tranen laten druppen Op je kleine witte hand.
© Uit het Duits vertaald door Lepus. Linecol
Verriet mein blasses Angesicht Dir nicht mein Liebeswehe ? Und willst du, daß der stolze Mund Das Bettelwort gestehe? Oh, dieser Mund ist viel zu stolz, Und kann nur küssen und scherzen; Er spräche vielleicht ein höhnisches Wort, Während ich sterbe vor Schmerzen.

Aus dem "Buch der Lieder" - "Die Heimkehr"  (1827) Linecol
Verried mijn bleke aangezicht jou al niet mijn liefdessmart ? Wil jij, dat ik mijn trots vergeet en jou smeek vanuit mijn hart ? O mijn mond is veel te trots en kan slechts schertsen en kussen; Hij spreekt misschien een kwetsend woord, al sterf ik van spijt intussen. Ik heb je zelden begrepen en zelden heb ik jou verstaan; Maar toen bij kommer en kwel, dan verstonden wij ons wel.
© Uit het Duits vertaald door Lepus. Linecol
Du hast Diamanten und Perlen, Hast alles, was Menschenbegehr, Und hast die schönsten Augen - Mein Liebchen, was willst du mehr ? Auf deine schönen Augen Hab ich ein ganzes Heer Von ewigen Liedern gedichtet - Mein Liebchen, was willst du mehr ? Mit deinen schönen Augen Hast du mich gequält so sehr, Und hast mich zugrunde gerichtet - Mein Liebchen, was willst du mehr ?

Aus dem "Buch der Lieder" - "Die Heimkehr"  (1827) Linecol
Jij hebt diamanten en parels, jij hebt alles wat een mens begeert, en ook de allermooiste ogen; Mijn liefje wat verlang je meer ? Jouw ogen heb ik bezongen in liederen en gedichten; Zelfs Venus zou ervoor zwichten- Mijn liefje wat verlang je meer ? Jouw lonkende ogen keken stout; Zij hebben mij finaal verleid en mij in een valstrik geleid- Mijn liefje, waar ging het fout !
© Uit het Duits vertaald door Lepus. Linecol
Doch die Kastraten klagten, Als ich meine Stimm' erhob; Sie klagten und sie sagten: Ich sänge viel zu grob. Und lieblich erhoben sie alle Die kleinen Stimmelein, Die Trillerchen, wie Kristalle, Sie klangen so fein und rein. Sie sangen von Liebessehnen, Von Liebe und Liebeserguß; Die Damen schwammen in Tränen Bei solchem Kunstgenuß.

Aus dem "Buch der Lieder" - "Die Heimkehr"  (1827) Linecol
Zeker, de castraten klaagden, wanneer ik mijn stem verhief; Zij klaagden en zij zaagden, want ik zong niet expressief. En lieflijk zongen ze allen hun stemmen verwijfd en fijn; Ze tierelierden als kristallen en klonken zo helder en rein. Ze zongen van verlangen van liefde en tederheid: De dames zwommen in tranen bij zoveel kunstigheid.
© Uit het Duits vertaald door Lepus. Linecol
Der Tod das ist die kühle Nacht, Das Leben ist der schwüle Tag. Es dunkelt schon, mich schläfert, Der Tag hat mich müd gemacht. Über mein Bett erhebt sich ein Baum, Drin singt die junge Nachtigall; Sie singt von lauter Liebe, Ich hör es sogar im Traum.

Aus dem "Buch der Lieder" - "Die Heimkehr"  (1827) Linecol
De dood dat is de koele nacht, Het leven is de zwoele dag. Het schemert al, ik doezel, De dag heeft mij moe gemaakt. Boven mijn bed verheft zich een boom, Waarin de jonge nachtegaal zingt; Hij zingt van louter liefde, Ik hoor het zelfs in mijn droom.
© Uit het Duits vertaald door Lepus. Linecol
Wir fuhren allein im dunkeln Postwagen die ganze Nacht; Wir ruhten einander am Herzen, Wir haben gescherzt und gelacht. Doch als es morgens tagte, Mein Kind, wie staunten wir ! Denn zwischen uns saß Amor, Der blinde Passagier.

Aus dem "Buch der Lieder" - "Die Heimkehr"  (1827) Linecol
Wij reden de godganse nacht, en ik mocht haar handen warmen; Zij schertste en lachte met mij en dommelde in mijn armen. En toen de dageraad kwam, Mijn lief, wij genoten ervan ! Wij waren intens tevree, want Amor reed met ons mee.
© Uit het Duits vertaald door Lepus. Linecol
"Sag, wo ist dein schönes Liebchen, Das du einst so schön besungen, Als die zaubermächt'gen Flammen Wunderbar dein Herz durchdrungen ?" Jene Flammen sind erloschen, Und mein Herz ist kalt und trübe, Und dies Büchlein ist die Urne Mit der Asche meiner Liebe.

Aus dem "Buch der Lieder" - "Die Heimkehr"  (1827) Linecol
"Zeg, waar is jouw mooie liefje, dat je eens zo zoet bezong, toen het betoverende vuur wonderlijk jouw hart doordrong ?" Die vlammen zijn verdwenen en mijn hart is kil als glas; Helaas, dit lied is de urne met mijn koude liefdesas.
© Uit het Duits vertaald door Lepus. Linecol
Ich hab mir lang den Kopf zerbrochen, Mit Denken und Sinnen, Tag und Nacht, Doch deine liebenswürdigen Augen, Sie haben mich zum Entschluß gebracht. Jetzt bleib ich, wo deine Augen leuchten, In ihrer süßen, klugen Pracht - Daß ich noch einmal würde lieben, Ich hätt es nimmermehr gedacht.

Aus dem "Buch der Lieder" - "Die Heimkehr"  (1827) Linecol
Ik heb mij vaak het hoofd gebroken, denkend en tobbend, dag en nacht, maar jouw beminnelijke ogen, hebben mij tot een besluit gebracht. Nu blijf ik, waar jouw ogen lichten, met hun zoete heldere pracht. Dat ik nog eens voor jou zou zwichten, had ik werkelijk nooit gedacht.
© Uit het Duits vertaald door Lepus. Linecol
Und bist du erst mein eh'lich Weib, Dann bist du zu beneiden, Dann lebst du in lauter Zeitvertreib, In lauter Pläsier und Freuden. Und wenn du schiltst und wenn du tobst, Ich werd es geduldig leiden; Doch wenn du meine Verse nicht lobst, Laß ich mich von dir scheiden.

Aus dem "Buch der Lieder" - "Die Heimkehr"  (1827) Linecol
En ware ik jouw echtgenoot, dan zou je te benijden zijn; Levend als God in Frankrijk, aan de oevers van de Rijn. En als je scheldt en als je zeurt, dan wil ik ruzie vermijden; Maar als je mijn verzen verscheurt, dan laat ik mij van jou scheiden.
© Uit het Duits vertaald door Lepus. Linecol
Saphire sind die Augen dein, Die lieblichen, die süßen. Oh, dreimal glücklich ist der Mann, Den sie mit Liebe grüßen. Dein Herz, es ist ein Diamant, Der edle Lichter sprühet. Oh, dreimal glücklich ist der Mann, Für den es liebend glühet. Rubinen sind die Lippen dein, Man kann nicht schönre sehen. Oh, dreimal glücklich ist der Mann, Dem sie die Liebe gestehen. Oh, kennt ich nur den glücklichen Mann, Oh, daß ich ihn nur fände, So recht allein im grünen Wald, Sein Glück hätt bald ein Ende.

Aus dem "Buch der Lieder" - "Die Heimkehr"  (1827) Linecol
Jouw ogen zijn saffieren, zo lieflijk en zo zoet. Driemaal gelukkig is de man, die jij met liefde begroet. Jouw hart is van diamant, dat schitterend licht verspreidt. Driemaal gelukkig is de man, die jij met liefdesgloed verblijdt. Jouw lippen zijn robijnen, men kan geen schonere dromen. Driemaal gelukkig is de man, die in jouw gunst kan komen. O kon hij maar zo gelukkig zijn, O kon ik maar zo iemand vinden. Alleen in het groene woud, geluk kan men niet om de vinger winden.
© Uit het Duits vertaald door Lepus. Linecol
Die Jahre kommen und gehen, Geschlechter steigen ins Grab, Doch nimmer vergeht die Liebe, Die ich im Herzen hab. Nur einmal noch möcht ich dich sehen, Und sinken vor dir aufs Knie, Und sterbend zu dir sprechen: "Madame, ich liebe Sie !"

Aus dem "Buch der Lieder" - "Die Heimkehr"  (1827) Linecol
De jaren komen en gaan, generaties vergaan in het graf, maar nooit vergeet ik jouw lippen, die jij mij met liefde gaf. Nog eens zou ik je willen zien, en moeizaam knielen en zeggen, met stervende stem misschien: "Mevrouw, ik hou van jou !"
© Uit het Duits vertaald door Lepus. Linecol
Morgens steh ich auf und frage: Kommt feins Liebchen heut ? Abends sink ich hin und klage: Aus blieb sie auch heut. In der Nacht mit meinem Kummer Lieg ich schlaflos, wach; Träumend, wie im halben Schlummer, Wandle ich bei Tag.

Aus dem "Buch der Lieder"; "Junge Leiden - Lieder" Linecol
's Morgens sta ik op en vraag: Zou mijn schat vandaag niet komen ? 's Avonds plof ik neer en klaag: Waarom blijf ik van haar dromen ? 's Nachts kan ik niet slapen en lig mij op te winden; Overdag loop ik te suffen en kan mijn draai niet vinden.
© Uit het Duits vertaald door Lepus. Linecol
Sie haben mich gequälet, Geärgert blau und blaß, Die einen mit ihrer Liebe, Die andern mit ihrem Haß. Sie haben das Brot mir vergiftet, Sie gossen mir Gift ins Glas, Die einen mit ihrer Liebe, Die andern mit ihrem Haß. Doch sie, die mich am meisten Gequält, geärgert, betrübt, Die hat mich nie gehasset, Und hat mich nie geliebt.

Aus dem "Buch der Lieder" - "Lyrisches Intermezzo" Linecol
Zij hebben mij gekweld, Geërgerd tot overmaat, De enen met hun liefde, De anderen met hun haat. Zij hebben mijn brood vergiftigd, Zij vulden mijn glas met smaad, De enen met hun liefde, De anderen met hun haat. Maar hij die mij tot overmaat Heeft gekweld, geërgerd, gegriefd, Die heeft mij nooit gehaat En heeft mij nooit geliefd.
© Uit het Duits vertaald door Lepus. Linecol
Vergiftet sind meine Lieder; - Wie könnt es anders sein ? Du hast mir ja Gift gegossen Ins blühende Leben hinein. Vergiftet sind meine Lieder; - Wie könnt es anders sein ? Ich trage im Herzen viel Schlangen, Und dich, Geliebte mein.

Aus dem "Buch der Lieder" - "Lyrisches Intermezzo" Linecol
Vergiftigd is mijn lied; - Waarom doe jij mij verdriet ? Jij hebt mij besproeid met venijn en mijn leven vergald met pijn. Vergiftigd is mijn lied; - Waarom doe jij mij verdriet ? Ik draag in mijn hart veel slangen en de vlammen van verlangen.
© Uit het Duits vertaald door Lepus. Linecol
Wenn zwei voneinander scheiden, So gehen sie sich die Händ', Und fangen an zu weinen, Und seufzen ohne End'. Wir haben nicht geweinet, Wir seufzten nicht Weh und Ach ! Die Tränen und die Seufzer, Die kamen hintennach.

Aus dem "Buch der Lieder" - "Lyrisches Intermezzo" Linecol
Als twee geliefden scheiden, dan geven ze elkaar de hand, en beginnen dan te lijden en te zuchten zonder end. Toch lieten wij ons niet gaan, veel misbaar was er niet bij; Maar plots bij nacht en ontij welde er ineens een traan.
© Uit het Duits vertaald door G.D. (pseudoniem Lepus).


Nach oben

Heinrich Heine
Blumenlese


Heinrich Heine
Liebe


Heinrich Heine
Die Heimkehr


Top 10
Liebesgedichte


Heinrich Heine
6 Gedichten in het Nederlands


Heinrich Heine
Bloemlezing


Dead Poets Society


Homepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002: 

© Gaston D'Haese: 27-02-2009.
Update: 21-06-2017.


Statist. Poëzieweb-Poetryweb:
Onestat
Statist. Poëzieweb-Poetryweb:
Statcounter