H.A. Hoffmann
Gedichte

H.A. Hoffmann
Deutschlandlied

Hoffmann von Fallersleben - ’t Zal Wel Gaen
Hoffmann von Fallersleben

 ’t Zal Wel Gaen !


       In 1856 was de Duitse filoloog Hoffmann von Fallersleben 
        in Gent. Hij was te gast bij 'De Tael is Gansch het Volk'. 
        Tijdens het gastmaal las hij er zijn Nederlandstalig 
        gedicht voor.

Wel op! zoo laet ons streven, en worstelen vroeg en laet. de nacht zal ons begeven, ons straelt de dageraed. Wat zullen wy nog schroomen? wy houden trouwelyk stand: een dageraed zal komen voor ’t vlaemsche vaderland. In onze herten bloeit de heilige moedertael; zy is nog niet geboeid door Fransquillon en Wael. Wy zyn gereed te geven voor haer ons goed en bloed: wel op ! zoo laet ons streven voor haer met kracht en moed! Zoo laet ons zyn dezelven die wy eens zijn geweest! dan zal men niet bedelven den ouden vlaemschen geest. De toekomst gaet ons open vol zegen bly en schoon; wel groot is al ons hopen, toch grooter is het loon.

Gent, den 29 Mei 1856.
Aan de "litterarische Reisen" van de Duitse dichter-germanist August Heinrich Hoffmann von Fallersleben naar de lage landen heeft men de uitgave te danken van zijn "Horae Belgicae", met daarin de eerste tekstedities van een aantal Middelnederlandse werken. Zijn twaalfdelige "Horae Belgicae" werd gepubliceerd van 1830 tot 1862. Daarin werden opgenomen: Floris ende Blancefloer, Carel ende Elegast, Lanseloot ende die scone Sandrijn en andere Middelnederlandse teksten die hij uit de vergetelheid haalde. Vermeldenswaard is dat het enige overblijvende exemplaar van Het Antwerps Liedboek door hem werd ontdekt in de Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel. Hoffmann zag het belang ervan in en zorgde in 1844 voor een heruitgave... of hoe een Duitser van zeer groot belang was voor de studie van de Middel- nederlandse literatuur.


Naar boven

H.A. Hoffmann
Deutschlandlied


H.A. Hoffmann
Gedichte (auf Deutsch)


Het Antwerps Liedboek

Het Antwerps Liedboek
Ic arm allendich wijf


Anonieme liefdesgedichten

Poëzie in de middeleeuwen

Naar 'Bakermat'

Gedichten uit De Gouden Eeuw

Liefdesgedichten - Top 10


Homepage

Pageviews since 21-03-2002: 

©  Gaston D'Haese: 23-01-2015.
Laatste wijziging: 20-11-2017.

E-mail: webmaster