Hooglied van Salomon

& Hooglied voor een Westerlinge

Het Hooglied van Salomo


1 Het Hooglied, hetwelk van Salomo is.

2 Hij kusse mij met de kussen Zijns monds; want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.

3 Uw oliŽn zijn goed tot reuk, Uw naam is een olie, die uitgestort wordt;
  daarom hebben U de maagden lief.

4 Trek mij, wij zullen U nalopen! De Koning heeft mij gebracht in Zijn binnenkameren; 
  wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, 
  meer dan den wijn; de oprechten hebben U lief.

5 Ik ben zwart, doch liefelijk (gij dochteren van Jeruzalem!), gelijk de tenten van Kedar, 
  gelijk de gordijnen van Salomo.

6 Ziet mij niet aan, dat ik zwartachtig ben, omdat mij de zon heeft beschenen; de kinderen 
  mijner moeder waren tegen mij ontstoken, zij hebben mij gezet tot een hoederin 
  der wijngaarden. Mijn wijngaard, dien ik heb, heb ik niet gehoed.

7 Zeg mij aan, Gij, Dien mijn ziel liefheeft, waar Gij weidt, waar Gij de kudde legert 
  in den middag; want waarom zou ik zijn als een, die zich bedekt bij de kudden 
  Uwer metgezellen?

8 Indien gij het niet weet, o gij schoonste onder de vrouwen! zo ga uit op de voetstappen 
  der schapen, en weid uw geiten bij de woningen der herderen.

9 Mijn vriendin! Ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao.

10 Uw wangen zijn liefelijk in de spangen, uw hals in de parelsnoeren.

11 Wij zullen u gouden spangen maken, met zilveren stipjes.

12 Terwijl de Koning aan Zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk.

13 Mijn Liefste is mij een bundeltje mirre, dat tussen mijn borsten vernacht.

14 Mijn Liefste is mij een tros van Cyprus, in de wijngaarden van En-gedi.

15 Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! Zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen.

16 Zie, gij zijt schoon, mijn Liefste, ja, liefelijk; ook groent onze bedstede.

17 De balken onzer huizen zijn cederen, onze galerijen zijn cipressen.

Dit is 'Hooglied 1' uit de Statenbijbel. De Hoogliederen zijn niet alleen liefdes- maar ook bruiloftsliederen, hetgeen een verklaring is voor meerdere erotische passages. Het jodendom heeft er echter voor gekozen om deze teksten te zien als een allegorie van de liefde tussen god en de mens enerzijds en god en IsraŽl anderzijds. Ook bij de christelijke kerken wordt Het Hooglied beschouwd als een metafoor voor de liefde tussen God en de mens. Het Hooglied is een verzameling verzen die in de loop der eeuwen werden samengebundeld en dus door verschillende personen werden geschreven.
"De Statenvertaling (of Statenbijbel) is de eerste officiŽle Nederlandstalige Bijbelvertaling, die rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks werd vertaald. De opdracht voor de vertaling werd in 1618 gegeven op de Synode van Dordrecht; de Staten-Generaal werd gevraagd de vertaling te betalen." Bron: Wikipedia.
Het Oude Testament werd ondermeer beÔnvloed door de Mesopotamische mythen die overeenkomsten vertonen met de Griekse mythen. De Mesopotamische religie vertoont verder ook gelijkenissen met het jodendom en christendom. Zo wordt bijvoorbeeld de zondvloed verhaald in zowel de Bijbel als in het Gilgamesj-epos. Ook het scheppingsverhaal (Adam en Eva) werd niet door de Joden uitgevonden. Meer dan een eeuw geleden werden Ugaritische kleitabletten aangetroffen in SyriŽ, die een afwijkende mythe vertellen van Adam. Adam was een God die door een slang werd gebeten en daardoor mens werd. Om het verlies van zijn onsterfelijkheid te compenseren schiep god de vrouw (zodat ze door hun nageslacht toch voort konden leven). Er zijn echter nog andere voorbeelden. Ook de Koran ging zijn mosterd elders halen, ondermeer in de bijbel. Denk maar aan het verhaal van Abraham (Ibrahim bij de moslims). Ook de Exodus uit Egypte komt in grote lijnen voor in de koran. Tenslotte zien de moslims Jezus wel als een profeet maar ze ontkennen echter stellig dat hij (=Isa) de Zoon van God is en dat hij gekruisigd werd en verrezen is.
Ook in de volgende Hoogliederen staan poŽtische parels zoals in Hooglied 4: 1 Zie, gij zijt schoon, Mijn vriendin! zie, gij zijt schoon; uw ogen zijn duiven ogen tussen uw vlechten; uw haar is als een kudde geiten, die het gras van den berg Gileads afgrazen. 5 Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree, die onder de lelien weiden. 11 Uw lippen, o bruid! druppen van honigzeem; honig en melk is onder uw tong, en de reuk uwer klederen is als de reuk van Libanon. Uit Hooglied 7: 1 Hoe schoon zijn uw gangen in de schoenen, gij prinsendochter! de omdraaiingen uwer heupen zijn als kostelijke ketens, zijnde het werk van de handen eens kunstenaars. 2 Uw navel is als een ronde beker, dien geen drank ontbreekt; uw buik is als een hoop tarwe, rondom bezet met lelien. 3 Uw twee borsten zijn als twee welpen, tweelingen van een ree. Enz.

© Gaston D'Haese

Hooglied voor een Westerlinge

1 Charismatische Westerlinge, laat je niet imponeren, koeioneren, discrimineren of indoctrineren door reactionaire hufters. * 2 Jij kust mij laveloos; mijn hart was haveloos en bemint je mateloos. Mijn leven liefde en lust vlechten zich als een lemniscaat om je heen. 3 Jouw feromonen zijn zinnelijk, maar je bent geen lichtekooi al fluiten flierefluiters en bouwvakkers je na. 4 Jij had geen versiertrucs nodig want je hebt uitstraling en sexappeal. Jij hebt mij meteen in je hart gesloten; wij zullen ons verheugen en van mekaar genieten; wij zullen onze liefde van de daken schreeuwen. Wij zullen de media, de paparazi en god en klein pierke naar onze pijpen laten dansen. 5 Jij bent knap en tuk op succes (dochter van het Avondland!), zoals de mannequins op de catwalk, zoals de filmsterren van de cinema. Toch geef je geen interviews aan roddelbladen. Je columns en blogs over lifestyle en kunst en cultuur worden door duizenden gelezen en gedeeld. 6 Jouw familie was jou te bekrompen. Je gruwt van vandalen, pooiers, extremisten, terroristen en hooligans. Ook macho's en slijmballen krijgen de wind van voren. Je wilt boerka's, niqabs, gedwongen huwelijken en genitale verminking de wereld uit. Open-mindedness, vrede, vrijheid, verdraagzaamheid en liefde zijn jouw leitmotiv. 7 Wees jezelf en spreek vrijuit, jij, die ik innig bemin. Waarom zou je een nobody zijn, ťťn die zich laat fnuiken en haar talenten niet benut? 8 Het is zonneklaar, dat je mooi bent van buiten en van binnen! Geniet met volle teugen en aanschouw de wonderen van de wereld. 9 Lieveling! Ik vergelijk jou met de verrukkelijke paarden van de bolides van Ferrari. 10 Jouw prammen pronken prachtig in je decolletť, jouw portfolio zou perfect passen in de Pirelli-kalender. Je praalde trouwens al op de cover van Playboy. 11 De sprankelende schuimwijn van onze liefde is gouden, hopelijk blijft ze behouden. 12 Naast de passie die in haar draaikolk tolt, schenk jij mij serene tederheid. 13 Mijn Liefste is als een zalig roesmiddel dat mij verwent tussen vel en brein. 14 Mijn Liefste is voor mij een moderne Venus met wanderlust; zij is geŽmancipeerd en beweegt zich op deze wereld als een vis in het water. 15 Zij is empathisch en komt op voor haar rechten en die van verdrukte vrouwen. Bovendien is zij een lust voor de zinnen en de ziel. Haar charisma opent deuren, geesten en harten. 16 Bovendien ben je op een sprankelende manier lief sensueel en wijs. Ons bed is een oase van rust en lust. 17 Ons huis is een duurzaam cocon en in onze tuin tiert lenteflora. And last but not least, in je bolle buik groeit nieuw leven.

* Sneer naar Recep Tayyip Erdogan, Donald Trump en andere ellendelingen.
© Lepus

Naar boven

Vlaamse dichters

Nederlandse dichters

Vertalingen van Lepus


Homepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002: 

©  Gaston D'Haese: 10-06-2016.
Laatste wijziging: 06-01-2019.

E-post: webmaster