Jan Campert

 Het lied der achttien dooden

Een cel is maar twee meter lang en nauw twee meter breed, wel kleiner nog is het stuk grond dat ik nu nog niet weet, maar waar ik naamloos rusten zal, mijn makkers bovendien, wij waren achttien in getal, geen zal den avond zien. O lieflijkheid van lucht en land, van Hollands vrije kust ns door den vijand overmand, vond ik geen uur meer rust; wat kan een man oprecht en trouw, nog doen in zulk een tijd? Hij kust zijn kind, hij kust zijn vrouw en strijdt den ijdelen strijd. Ik wist de taak die ik begon een taak van moeiten zwaar, maar 't hart dat het niet laten kon schuwt nimmer het gevaar; het weet hoe eenmaal in dit land de vrijheid werd geerd, voordat een vloekb're schennershand het anders heeft begeerd, voordat die eeden breekt en bralt het misselijk stuk bestond en Hollands landen binnenvalt en brandschat zijnen grond, voordat die aanspraak maakt op eer en zulk germaansch gerief, een land dwong onder zijn beheer en plunderde als een dief. De rattenvanger van Berlijn pijpt nu zijn melodie; zoo waar als ik straks dood zal zijn, de liefste niet meer zie en niet meer breken zal het brood noch slapen mag met haar verwerp al wat hij biedt of bood die sluwe vogelaar. Gedenkt, die deze woorden leest, mijn makkers in den nood en die hen nastaan 't allermeest in hunnen rampspoed groot, zooals ook wij hebben gedacht aan eigen land en volk, er komt een dag na elke nacht, voorbij trekt ied're wolk. Ik zie hoe 't eerste morgenlicht door 't hooge venster draalt mijn God, maak mij het sterven licht, en zoo ik heb gefaald gelijk een elk wel falen kan, schenk mij dan Uw gen, opdat ik heenga als een man als ik voor de loopen sta.

Jan Remco Theodoor Campert (Spijkenisse, 15 augustus 1902 - Neuengamme (Duitsland), 12 januari 1943) was een Nederlandse journalist, dichter, schrijver en verzetsman. 'Het lied der achttien dooden' is een gedicht dat Jan Campert schreef naar aanleiding van de executie van 18 verzetsstrijders die op 13 maart 1941 plaatsvond op de Waalsdorpervlakte. Het is een bekend gedicht geworden over het Nederlands verzet in de Tweede Wereldoorlog. Het gedicht werd voor het eerst gepubliceerd in de illegale krant Het Parool van 10 februari 1943 en verscheen op 21 februari in het ondergrondse blad Vrij Nederland. © Bron: Wikipedia.

Naar boven

Jan Campert - Gedichten

Nederlandse dichters

Klassieke Nederlandstalige gedichten


Homepage


Pageviews since 21-03-2002: 

©  Gaston D'Haese: 13-06-2016.
Laatste wijziging: 14-09-2017.

E-mail: webmaster