John Keats

Bright star

Bright star, would I were steadfast as thou art Not in lone splendour hung aloft the night And watching, with eternal lids apart, Like Nature's patient, sleepless Eremite, The moving waters at their priestlike task Of pure ablution round earth's human shores, Or gazing on the new soft-fallen mask Of snow upon the mountains and the moors No yet still stedfast, still unchangeable, Pillow'd upon my fair love's ripening breast, To feel for ever its soft swell and fall, Awake for ever in a sweet unrest, Still, still to hear her tender-taken breath, And so live ever or else swoon to death.

Spring 1819.

This sonnet was dedicated to Fanny Brawne.
The romantic engagement with Fanny, lasting
from December 1818 until Keats's death in Rome
(February 1821), spanned some of the most
poetically productive years of his life.

Klare Ster

Klare ster, standvastig zijn zoals gij met kracht- Niet in stille glans verheven in de nacht En kijkend, met eeuwige oogleden open, Als een geduldig kluizenaar op wacht, Hoe woelig water rond elk wereldstrand, Zijn priesterlijke zuivering vervult, Of hoe zacht het pas gevallen masker hult In sneeuw de bergen en het heideland Neen - standvastig en onveranderlijk, Op de prille boezem van mijn beminde, Het zacht rijzen en dalen is een lust, Voor altijd wakend in zoete onrust, Hopend haar tere ademtocht niet te derven, En altijd zo te leven - of kwijnend sterven.


© Vertaald door Lepus.

John Keats

(London, 31 october 1795
Rome, 23 february 1821)


  
    

John Keats (miniature oil, 1819) and Fanny Brawne.

John Keats - Poems (English)


John Keats - Odes (English)


John Keats - La Belle Dame Sans Merci
(English)


William Wordsworth - Poems (English)


Dead Poets Society


Dead Poetesses SocietyHomepage


Pageviews since 21-03-2002: 
 ©  Gaston D'Haese: 24-08-2014.
Update: 07-06-2016.