Ingrid Jonker

Die kind wat dood geskiet is
deur soldate by Nyanga

Die kind is nie dood nie
die kind lig sy vuiste teen sy moeder
wat Afrika skreeu  skreeu die geur
van vryheid en heide
in die lokasies van die omsingelde hart
 
Die kind lig sy vuiste teen sy vader
in die optog van die generasies
wat Afrika skreeu  skreeu die geur
van geregtigheid en bloed
in die strate van sy gewapende trots 

Die kind is nie dood nie
ng by Langa ng by Nyanga
ng by Orlando ng by Sharpville
ng by die polisiestasie in Philippi
waar hy l met 'n koel deur sy kop
 
Die kind is die skaduwee van die soldate
op wag met gewere sarasene en knuppels
die kind is teenwoordig by alle vergaderings en wetgewings 
die kind loer deur die vensters van huise en in die harte
van moeders
die kind wat net wou speel in die son by Nyanga is orals
die kind wat 'n man geword het trek deur die ganse Afrika
die kind wat 'n reus geword het reis deur die hele wreld
 
Sonder 'n pas


Maart 1960

Het kind dat doodgeschoten is
door soldaten bij Nyanga

Het kind is niet dood
het kind heft zijn vuist naar zijn moeder
die Afrika schreeuwt  de geur schreeuwt
van vrijheid en heide
in de townships van het omsingelde hart

het kind heft zijn vuist naar zijn vader
in de optocht van de generaties
die Afrika schreeuwen  de geur schreeuwen
van gerechtigheid en bloed
in de straten van zijn gewapende trots

Het kind is niet dood
noch bij Langa noch bij Nyanga
noch bij Orlando noch bij Sharpville
noch bij het politiebureau van Philippi
waar het ligt met een kogel door zijn hoofd

Het kind is de schaduw van de soldaten
op wacht met geweren pantserwagens en knuppels
het kind is aanwezig bij alle vergaderingen en wetgevingen
het kind loert door de vensters van huizen en in de harten
van moeders
het kind dat alleen maar wilde spelen in de zon bij Nyanga 
                                 is overal
het kind dat een man is geworden trekt door heel Afrika
het kind dat een reus is geworden trekt door de gehele wereld

Zonder pas

Uit 'Ik herhaal je', de mooiste gedichten van Ingrid Jonker en hun vertaling door Gerrit Komrij, met een biografie door Henk van Woerden; uitgeverij Podium, 2000 (inmiddels 11e druk).
Ingrid Jonker en haar werk kwamen terug in de belangstelling
in 1994 nadat president Nelson Mandela haar gedicht 'Die kind'
voordroeg bij zijn rede tijdens de eerste zitting van het eerste
democratisch gekozen Zuid-Afrikaanse parlement.


Boontoe

Ingrid Jonker
Ek herhaal jou


Ingrid Jonker
Korreltjie Sand


Afrikaanse_webtuiste


Homepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002: 

 ©  Gaston D'Haese: 21-04-2016.
Update: 18-07-2018.