Iphone & smartphone optimized content

Lepus - Poëzie
  ****

MINOR POET BLUES

ONAFFE WOORDENSTILTE

Windstilte van woorden
Impotente writersblock
Desolate dichterswinter

Zoekend naar het zuiden
De literaire lente
De wonne van woorden

Baggerpoëzie wissen
Roos maan liefdeswee
In de prullenbak ermee

Net te weinig talent
En gemis en sentiment
Maken mij malcontent

Ganzenveer pen of pc
Dada sonnet of rondeel
Daar worstel ik mee

De muze dumpte mij
Maar als loze dichter
Voel ik mijn falen lichter

© Lepus, 2 juli 2011.
Herwerkte versie 23 mei 2014.

GELEZEN EN GEPREZEN

De allergrootste dichters
worden gelezen en geprezen
maar worden allengs vergeten,
alleen William Shakespeare niet.

Ook onze dichter van het ranke riet
werd de hemel in geprezen,
maar weinigen zullen hem nog lezen,
dat ligt zeker in 't verschiet.

Over vijftig jaar leest mij niemand meer
tenzij een oude vrijster zei Claus;
dat voorspelde hij meer dan één keer
als poseur en Vlaamse dichterpaus.

En kutdichters boeken geen succes,
verguisd en meteen vergeten;
hun manke verzen zijn als scheten
in een fles...

© Lepus, 5 februari 2017.

LEKKERE LELLENLERZEN

ik hou een warm pleidooi
voor het kloeke Nederlands
want dat klinkt koel en toch mooi
in 't zuiden en het noorden

met akkoorden van woorden
ga ik op de bonnefooi

met appelmoes
en geroezemoes

met rollebollen
en tulpenbollen

met roomsoezen
en kaberdoezen

met beddenlaken
en haringkaken

met blaffeturen
en koudwaterkuren

met kakofonie
en koketterie

met hangtieten
en vergeetmenieten

met bollebozen
en minnekozen

met maliënkolder
en holderdebolder

met computersnoer
en geouwehoer

met zinnelijk
en beminnelijk

lekkere lellenlerzen
en karamellenverzen

© Lepus, 18 juni 2017.

ONTAARDE DANSEN

geen rock-’n-roll of bebop
ook geen jive twist of swing
chachacha of hiphop
ontaarde dansen zijn niet mijn ding

ik kan geen boogiewoogie swingen
en me niet in bochten wringen
want ik prefereer statige dingen
geen foxtrot eerder een gavotte

of een allemande met courante
of een musette of menuet
en wat voor mij is je van het
een pavane of sarabande

© Lepus, 30 oktober 2017.

JE VIJFDE HOND

Je vijfde hond
je zesde auto
je duizendste ergernis
en je tigste déjà vu

dan is je zandloper
bijna doorgelopen
en moet je niet hopen
dat het nog lang gaat duren

je laatste jaren dagen uren
voor je finaal het loodje legt
ga voor carpe diem volle bak
't is een sterveling die het zegt

© Lepus, 28 april 2018.

VOOROORDELEN

De Hollanders maken kaas
in het land van Waal en Maas
met hun geraas en gedaas
zijn ze nogal bot helaas

Hun sexy vrouwen zijn groot
en hebben flinke kuiten
want ze fietsen en fietsen
en fietsen en fietsen hard

© Lepus, 4 juni 2019.

PARNASSUSBERG

Ik droomde dat ik droomde
dat ik een dichter was
dat ik dichtte en doolde
en belandde op Parnas

Ik was echt in mijn sas
hoog op de berg Parnas
ik mocht tussen muzen blaken
jammer dat ik moest ontwaken

© 7 januari 2010.

Naar boven

Lepus
Liefdesgedichten


Lepus
Gelach


Lepus
Zandloper


Lepus
Listige liefde


Lepus
Onvoltooid


Lepus
Seizoenen


Lepus
Perron 1


Lepus
Haiku


Lepus
Pastiche


Vlaamse dichters

Nederlandse dichters

Naar Poëzieweb - Poetryweb
(home)

Pageviews since/sinds 21-03-2002: 

© Gaston D'Haese: 27-07-2016.
Laatste wijziging: 06-06-2019.

E-mail: webmaster