Marie Metz-Koning
Schrijfster van sprookjes en verzen.

Mijn Muze

Ik weet een tuinMijn Muze

O, mijn Muze is geen meisje met engel-gezicht; En ze sloot voor het leven haar oogen niet dicht. Zij is k niet een moeder, die enkel maar weet, Van den weg naar de wieg, en klein-kindertjes-leed. Ze is nog minder een kindje, dat zangetjes weeft, En aan mij, die ze lief heeft, haar bloemetjes geeft. Maar mijn Muze is een vrouw, met den blik van een man, Die het leven door-ld, en het dr-denken kan, En die tch nog wil leven, uit innere kracht; En de menschen bemelijdt; en niemand veracht. Die de schoonheid aanbidt, en om ijdelheid spot, En zich kneedde uit een leemklont het beeld van een god. O, haar hand was soms hard in den nacht op mijn hoofd; En haar wil heeft me dagen van rusten beroofd; Maar haar wrd is n ladder; haar stm is n wijn. En nooit wensch ik zoo diep iets, als bij haar te zijn. Want haar wil is een staal, dat mijn wezen doordringt; En haar wet is een vreugd, die mijn leven doorzingt; En mijn vreeze tot hr is een godsdienst gelijk; En haar haat is mijn hel, en haar liefde is mijn rijk, En haar lippen als rozen zijn vuur op mijn mond, En haar lach is mijn lust; en haar smaad is mijn wond: En haar oogen zoo diep, zijn als meren van tijd, Waar mijn gondel Gedachte naar Tijdeloos glijdt.
Linecol

Ik weet een tuin

Ik weet een tuin in de zonneschijn Waar mooie bloemen en bomen zijn; Ook witte stenen met gouden schrift En schone woorden er in gegrift; Waar blanke beelden staan opgericht Met klagende ogen in treurgezicht. Veel vlinders fladdren er heen en weer Of zitten stil op de bloemen neer. Daar, in een donker, klein kamerkijn Sprei mij een bedje van wit satijn. Ga dan in 't woud,- waar de vogel zingt Waar 't luchtig-vluchtend konijntje springt, Bij bijtjes zoemen en mugge-dans, En wind van bloemen met een wilde krans. Leg zacht die krans op mijn haren neer, En ga weer Leven.... en ween niet meer.


 Marie Metz-Koning  (1868 - 1926)


Naar boven

Nederlandse dichters

Vlaamse dichtersHomepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002

©  Gaston D'Haese; 04-06-2012.
Laatste wijziging: 14-02-2016.

E-mail: webmaster