Alice Nahon
Bibliografie


Haar eerste gedicht 'Mijn poëzie' werd gepubliceerd in het weekblad
    Vlaamsch Leven in 1917. In augustus 1918 verschenen nog tien
    van haar gedichten in dit activistisch blad.
-Dichtbundel Vondelingskens (1920)
    De Nederlandsche Boekhandel & A.W. Sijtthoff's
    Uitgeversmaatschappij
- Op zachte vooizekens (1921)
    De Nederlandsche Boekhandel & A.W. Sijtthoff's
    Uitgeversmaatschappij
- Keurgedichten van Alice Nahon, uit "Vondelingskens"
    en "Op zachte vooizekens" (1926)
    De Nederlandsche Boekhandel & A.W. Sijtthoff's
    Uitgeversmaatschappij
- Schaduw (1928) - De Nederlandsche Boekhandel & A.W. Sijtthoff's
    Uitgeversmaatschappij
-Gedichten (1930) - Met Vondelingskens en Op zachte Vooizekens
    De Nederlandsche Boekhandel & A.W. Sijtthoff's
    Uitgeversmaatschappij
-Gedichten (1931) - Drie boekdelen in één band: Vondelingskens,
    Vooizekens en Schaduw.
    A.W. Sijtthoff's Uitgeversmaatschappij
- Alice Nahon en haar gedichten. Keur uit haar werk (1932) -
    Vervolledigde uitgave
    De Nederlandsche Boekhandel & A.W. Sijtthoff's
    Uitgeversmaatschappij
- Verzamelde Gedichten (1934) - Drie boekdelen in één band:
    Vondelingskens, Vooizekens
    en Schaduw. De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen
- Maart-april. Jeugdgedichten en nagelaten verzen (1937).
    Tweede druk. Samenstelling Renaat Korten.
    De Nederlandsche boekhandel, Antwerpen.
    A.W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij, Leiden.
- Vondelingskens. Gedichten van Alice Nahon.
    Zeventiende druk (1939).
    De Nederlandsche boekhandel, Antwerpen.
    A.W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij, Leiden.
- Op zachte vooizekens (gedichten).
    De Nederlandsche boekhandel, Antwerpen (1941).
    A.W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij, Leiden.
    Zeventiende druk.
- Bloemen van 't veld (1970) - Verzameld en ingeleid door Karel Jonckheere
    Met een keuze uit alle bundels.
    Uitg. Heideland -Orbis Hasselt
- Alice Nahon - Verzamelde gedichten. Uitgeverij Edicon Roeselare (1987)
- Alice Nahon - Kan ons lied geen hooglied wezen. Ria Van Den Brandt (red.).
    Uitgeverij Houtekiet, 1996. Antwerpen - Baarn.
- Alice Nahon- Verzameld dichtwerk.
    Samengesteld en ingeleid door Erik Verstraete.
    Uitgeverij Pelckmans, Kapellen.
    Uitgeverij Kok, Kampen (1996).
- Alice Nahon - Ik heb de liefde liefgehad. Manu van der Aa.
    Uitgeverij Lannoo (november 2008).
- Briefwisseling van Alice Nahon in het AMVC en Documentatiecentrum
    Alice Nahon in Putte.
- Alice Nahon. Quelques poèmes traduit du néerlandais par Sophia Dupray*.
    Poèmes, témoignages et documents. Illustrations d'Antoon Herckenrath,
    Anvers. Éditions J. E. Busschmaan, 1937.

P.S. *Sophia Dupray was een Franstalige dichteres die bij 'Ça ira'
    (eenmansuitgeverij van Paul Neuyhuys) publiceerde.
    Zij vertaalde Alice Nahon en Stijn Streuvels in het Frans.Naar boven!


Alice Nahon - Homepage


Bloemlezing van "haar dichtbundels"


Bloemlezing van "Op zachte vooizekens"


Bloemlezing van "Maart-April"


Bloemlezing van "Schaduw"


Alice Nahon - Avondliedekens


Alice Nahon - Maskers


Alice Nahon - Ogieve


Alice Nahon - Biografie


Alice Nahon - Fotogalerie


Alice Nahon - Covers van haar bundels


Dead Poetesses Society


Vlaamse dichters


Nederlandse dichters dichtersHomepage


Pageviews sinds 21-03-2002 

©  Gaston D'Haese: 02-02-2004.
Laatste wijziging: 18-10-2015.

E-post: webmaster