De   OBUS  over   de  STAD

          steeds   elegant

      Mijnheer   Obus

      groet   iedereen

      stapt   af   bedaard

      in   zijn   hotel

 Marsj van vreemde soldaten bezette land bezette stad vogelvlucht KODAK

Wriemelen verbreiden olievlek kleine vlek ontwikkelen in geometriese progressie eerste stad 2 4 16 alle steden alle dorpen alle gehuchten alle hoeven repulsiepolen vluchten en nemen nog ligt de stad niet - aangetast eiland door olievlek maar op de landkaarten en op de gemeentehuizen wapperen overal reeds e v d l m a e g e g r e v t j e s


 Stort    een land al zijn benen

        stort een land al zijn armen
 
          stort een land alle arsenalen

             alle koper ijzer blik

                alle soldatenknopen

                   al wat het vindt

                      stort  een land    allen spuwen

      overspuwend 

          overspannend

        Grijpen met

                    overopengespannen armen

 Knal     van officierzwepen

     geplets

         geplats

             gepletsel

       Dans door het land van Houwitsers

   Obussendans

             schrapnelmenuet                     

  hartziekte van masjiengeweren

                                                 oostenrijks 32

                                                 kaiserliches 42
    r
      a 
        z
          e
            n
              d
                e 
                   k
                     o
                       e
                         r
                           s
                              n
                                a
                                  a
                                    r
                                       h
                                         e
                                           t
                                              d
                                                o
                                                  e
                                                    l

                                                          over het land  verpletterend

 KLetterDen   De   aRsenalen over het land

             O !


 knakt een kaars

 valt om

 viel                         stad

                     overal

                     is de vlek

                     thans

 gaan soldaten

    stappen soldaten

        zingen soldaten

           roffelen tamboers

             ZEGE

                            vreemde zege
                        gevallen stad 
  S             gaan soldaten bloemetjesgeweren
  i               stappen soldaten bloemetjesgeweren
  e                   zingen soldaten zege
   g                        door de lege
                                                     stad
alle soldaten alle verminkten alle doden veldhospitaal wapperen vlaggen veroveren vlaggen veroveren vlaggen de stad nemen vlaggen gebouwen nemen vlaggen de
TOREN Wast vreemde leger in lege stad roffelen rukken soldatenruggen een-twee-marsj binnen de stad stort het leger vreemd in stille straten vreemd vlaggen vreemd stemmen vreemd over het land over de stad formuliers schilden Garnisonverwaltung FELDLAZARETT 3 ETAPP. KOMM. Off. Kas. 4 Reg. Bielef.
0ff. messe
 
SOLDATENHEIM
 


veroveren huizen stad land omgeworpen mierennest vluchten mensen in de derde kamer blinde blinden BEKANNTMACHUNG De burgers hebben er voor te zorgen Der Platzkommandant de vreemde woorden da op de n s n e plakborden De Bezetting be gint

Bezette stad Tekening van Oscar Jespers
Uit "Bezette Stad"

Paul van Ostaijen

Bloemlezing

Nagelaten gedichten

Music Hall


Prière impromptue 1

Prière impromptue 2

Prière impromptue 3


Maskers

Metafysische Jazz

Verzen


Boem - Paukeslag

Bedreigde Stad

Bezette Stad


Holle Haven

Verlaten Forten

Bordel


Zeppelin

Lege Bioscoop

Stad Stilleven


Bankroetjazz

Rouwstad

Banale Dans


Folies Bar

Goed Nieuws

Grote Zirkus


Mobile

Bar

Huis Stad Ik


De Triestigheid

Barbaarse Dans

De Aftocht


Vlaamse dichters

Dandy & Dichter

Nederlandse dichters


Naar boven


Pageviews since/sinds 21-03-2002: 

© Gaston D'Haese: 03-09-2003.
Laatste wijziging: 31-01-2016.

E-post: webmaster


Statist. Dandy & dichter