DE AFTOCHT


  Losse  Longen
                amechtige      blaasbalg

                                          krijsen  pijpen
  PijP  Pal    PoP
             ka  Potte  uurwerk

  traag snel snel traag

  slepen uren

  rotte deernen

  zatte mannen

  kinderkoppen  hol         voze vruchten

  vergla  zen

  ontraderde mechanica

                                        tik     tak     tik  

  tak    tak
     tak

           trappelen poolse paarden regen en slijk

  hoB   wagen
      Bel

               pesterige zwepen                   Kletsen

  takt               uitgewaaide             adem 

  stompe knal


  verlangen
           fletse rozarozen rijpen
                               welken
                                      val
                                         len
  Asfalt
           verdunde zwart                    dunne kleuren 
  verdunde kleuren
                H olle H oofden
            gisten miljoenen oorlogseconden
  takt van
  kapotte 
  dingen
  snaar s pringt
                valt     violenhout  
                                     kletsnatte brandhout


  oud                    staan                    huizen 


                           l
                          e     
                         r      t         g
  Wirrel              War        r         r           s
                 e                 o        a         j
               l                    e        uw     ri
             c                    Pen       G 
           a
         b
       
     d
                  
                    af    ge      Jakkerd

  rood      rijden      rijten      lappen      locomotieven                               

                   TERNGRUF

  vezels vallen
              armen  uit
                        gerafelde  kleren  van  sjofele  mensen  
  GLOTSEN

                         ogen

                   bang
                    en
                   vreemd

                                 Basedowse ziekte
                                 holle ogen gewurgd
  gerekwireerde boeren
  gerekwireerde deernen

                alles   bedelingsvlees______________
                        ______                   
                                        zonder stempel


          s   d                      r       W
         i       r                   r  el       ar
        l         u                i              r
      i            i             W                e
     f               p                               l
   i                  e
  s                    r
                        s

  vlieger masjiengeweren
                         ratelen
                                ziften  het  débacleleger

                S   K
              I       R
         R          A
        K             S  se                           
                                 vlucht 


  Débacle    spuwt    etterrésidu    op    bezette    stad  gisten miljoenen oorlogseconden
  officierzwepen knallen slapper

                     woorden groeien wassen RAZEN
  murmelen
              liPPen    PaKKen    WooRDen
  terwijl rusteloos
        tiktak masjiengeweren     KAPOTTEN    Kadans

        in der Heimat                      in der Heimat

                            dorpen
                            waggelen
                                                    zinken 

  obuszat laatste weerstand in       puinen
                                           Morgenrot rochelt
                                           verloren kop
  duizend verloren koppen
                                                        
                              n                    t -
                             i                    s
                          t                     r                         
                         a      slibaarde        o
                       a             Kapotte B 
                      t                               Kas         
                     s
                  k
                i
               r
             h
            c
          s
         l
       e
      g
    o
   v

   raven  ratten
                rafelen  ribben

  lippen
  pakken
  woorden

          dragen woorden voren in oorlogsvoren
               drage woorden vage remonstrans in
                                              het gejammer

  gisten  groeien  gisten
                      GUTSEN    woorden
  dempen obussen nog zwakke klank
  woorden oP  KLiPPen  KLaPPen  KaPot
                                   gulp   geul   bloed
  W O O R D 

                          staat  straat  stad  soldaten

  niet teruggaan                   Hel
                 prevelen bidden
                 wat zal zijn
                                stokken lippen vaag gemurmel  
  WASSEN 
             operetteschermen zwijmelen dunne lach  N
                                    E
                                   H
                                 C
                                A 
                               rode    L 
  huis waggelt
  breekt          gips
                        krijt
                             en toch
                             STEM 

  woord stem
                 wachten                           holle adem
                         koe         mte            
                             pe    ui
                                lr

  KNAL !             
                   
 
  L   I   E   B   K   N   E   C   H   T 


  wie weet echon
  arbeiders en soldaten

                       thans

  de doctors de heren doctors de heren professors zien niet horen niet
  putten hun wijsheid eigen fabrikaat uit Belgischen Kurier
  Zege Warschau Grodno Kofno Brest-Litofsk Boekarest
  en nu en nu
  geur van de Oekrajina?
  brood
  durchhalten aushalten
  en dan
  aushalten
  dappere Pommeren
  de overwinning is aan diegene die het meest miserie kan lijden
  soldaten
  Berlin-Bagdad
  de keizer verklaart
  (alle monarchen verklaren dat is hun stiel)
  democratisering van de regering
  maar moed houden
  14 punten
  14 knoppen
  alle Männer saufen alle Männer saufen
              nur der kleine Wilson nicht
  wassend potpourri van alle liedjes
  en dan
  plots

               gaan alle uurwerken snel
               gewonnen verloren harmonica 
                  c'est la valse brune 
               vermoeide takt en rusteloos
  solde van helmen koffiebalen masjiengeweren morfium
               de keizerlike armee winkeliert

  Wirrelen

                de goede katholieken verwachten angstvol 

                       TE DEUM DE LA VICTOIRE 

                en het lubrieke feest
  winkelieren kopen verwachten en bidden
  nationale zevenslagers
  en de extase       de extase
  men bereidt zich voor op extase
  cursus van extase
  het volk zal zijn in een waanzin van extase let er op past er op

  Warrelen
                     loopse honden

  een heldenras allemaal heldenrassen
                     heroïsme in tabletten
                     siphon héroïque
  MADELON DE LA VICTOIRE 

                        feesten in perspectief kamelot Dionyzos   
                           N I H I L 

  vive rien
 
                            e
                           d     x     r         l   
                         n     a     e         e  
                       o     M     i          t
                      m           c          r
                           e      r     e     a             
                    e     v     e     v    M
                   l      i     M     i  
                       V           V
                t            e
              u            v
            o             i
          t              V 

       e     
     v
    i
  V
                                         Suzon
  Wilson panopticumheld
  ideologie van vegetariese restaurants
  de mens is goed enz. enz.
  je weet wel
 
                   NiHiL  in alle talen 
                          ne t'en fais pas
                          lig nou niet te klessen 
                    ALLES WURSCHT 
  A
     l
       l
         o
            n
              s
                   t
                     r
                       a
                         v
                            a
                              i
                                l
                                  l
                                    e
                                       r  zegt de slimmerik  

                                          en zuipt bourgogne 
  NIHIL 
            dat is het woord
                            vernietiging
  God godsdienst metafyziek kerken kunst bordelen geest
                         lig nou niet te klessen
  vernietigen 

               HEIL  DE  SENEGALEZEN 

  gezegend zijt Gij Maria onder alle vrouwen want Uw buik 

          I S  O N V R U C H T B A A R 
   
  Zuster Anna ziet gij nog niets komen
  non c'est la peau chérie
  woorden kunnen niet meer dragen
                      0  ons verlangen
  naar het kapotten van alle begrippen
  alle hoop
  alle idioterijen
  de rode vloed groeit niet
  de rode legers wassen niet
  en niets gaat stuk

                                      en niets gaat     stuk

                 als alle kathedralen vielen

  Chaos-zijn en scheppen kunnen steen na steen een nieuwe huis
  een nieuwe tafel
                        lal
                             dionyziese vreugde om eerste dingen
  Oorsprong zijn
  zonder woorden              zintuigelike vreugde

  losse longen     verlangen      en doelloos
  vr niet alles werd gesloopt

  alles        alles        werd        ge        sloopt


  Chaos-zijn
  niet meer muur masker
                    dit        ik - kan - het - ook - niet - helpen
  windmolens zijn er niet
                              eindeloze dagen banale antithesen
  immer dit gestoot aan de muur
              wij vallen         niet de muur
  muur van een arsenaal 
  museum-arsenaal
  bibliotheek-arsenaal
  en wij allen arsenalen
  Firma Amette - Creusot - Schneider - Baudrillart


  Onmiddelbaar-zijn 
                  is het toppunt van mijn verlangen een lexicon

  thans
  enkel rammeien hoor
  goed rammeien is het enige bouwen
  het lapwerk slopen
  het gekalfaterde 
  dood de harlekijn
                 
                 Geef mij iets dodend God want ik wil leven  Wirrelen
           Warrelen
                    gisten miljoenen oorlogseconden 

  Hol verlangde Hoofden
                       
                      Mannequins
                       lubriek klapperen vaandels
  officiers bieden hun seks aan de extatische menigte een remonstrans
  pastoors sprenkelen wijwater
                       lubriek Te Deum van
                                     hinnikende loopse wijven
 
  orgel patrioteert
  magnificat anima mea
  toutes les femmes de Vitchécou
  puis nous aurons la musique a vous donne

                 en avant le potpourri

  Veni creator spiritus

                 c'est lui l'plus beau costo
                 c'est lui le roi de Sébasto

  Tota pulchra es Maria *

                  elle s'appelait Suzanne
                  elle avait une jambe de bois
                                   de bois      de bois

  Ave Maria Stella 

                  Vive l' Autrichienne

  de Beieren trekken terug 

                 VIVE  LA  BAVAROISE 

  c'est la jolie Paimpolaise
  ma Tonkiki ma Tonkiki ma Tonkinoise
                                         de bezetting houdt op
  de bezetting begint
                             potpourri   
                             want                 t !
                             het is           s
                                   e
                                 e
                                f

                  nationale hymnen
                  nationale helden
                  nationale linten
                  alles nationaal

          hulde aan de koninklijke vulven

  Vive la nation

                    de extase mijnheren
                                        vergeet niet de extase
  kadavers rotten riolen

    Tous les soirs grande manifestation patriotique    

  hopeloos warrelen                    de soldaten zijn dood
  patriotiese films            VE
  patrioties bier          L E     DE 
  patrioties kalfsvlees                      L D
                                H E      E N
  
  allons travailler
                               waarom   waarom   waarom
  lig nou niet te klessen
              het leven           ah ah
              alles is zonder zin
                           nu

                            kattendrek
  L
    E                                            
      V
         E   
                                 
             D                    X                                  
               E                   
                               A 
                   G          
                      E    M
                            !
                           K
                    E       R
                              E
                V               P
                                  E
             I                      E
                                     R
        V                             D
                                        E
                                         N 


  misschien wordt eens
                  de nood zo groot
                                          alle dijken breken
    
                                                 
                          
            Uit "Einde van De Kringen naar binnen" (Bezette Stad)

     * Tota pulchra es, Maria: 'Geheel schoon zijt gij, Maria'

Paul van Ostaijen

Bloemlezing

Nagelaten gedichten

Music Hall

Prière impromptue 1

Prière impromptue 2

Prière impromptue 3

Maskers

Metafysische Jazz

Verzen

Boem - Paukeslag

Bedreigde Stad

Bezette Stad

De Obus

Verlaten Forten

Bordel

Zeppelin

Lege Bioscoop

Stad Stilleven

Bankroetjazz

Rouwstad

Banale Dans

Folies Bar

Goed Nieuws

Grote Zirkus

Mobile

Bar

Holle Haven

De Triestigheid

Barbaarse Dans

Music Hall

Vlaamse dichters

Dandy & Dichter

Nederlandse dichters


Pageviews since/sinds 21-03-2002: 

© Gaston D'Haese: 18-11-2003.
Laatste wijziging: 10-01-2016.

E-post: webmaster


Statist. Dandy & Dichter