DE MOORDENAARS                 
   __________________

  ZIJN  rustig  onrustig  tussen  pet  en  neus
                   de   ogen
   vergaart schaduw het gelaat
   wisselt schaduw                wisselt het gelaat
                schaduw
                 gordijn dat zij zelf bewegen
   door het rad van hun voet
                        de kuip van hun lijf
  ÉEN
             is wijkkermis
             lippen roerloos
             daaronder beweegt een stille stroom
             opgewekt door 't g     van 't  g
                                e           e
                                  t            s
                                    ij           c
                                                  h
                                                   uifel
  VOETEN
                 geven mede de maat   volksziel is melodie

   De mensen zijn zó
              je zet je ogen daarop
              je ziet              telt een minuut
                                  telt twee minuten
              wat ze waard zijn
  PAS OP 
              de roest van je ogen

   lacht schokkend de vergissing een zatte hoerenwaardin
   dan leg je er een tegen de lantaarn
   het licht is feuilletonvaal          gas-groen-grijs
   en naast twee bloedblaren uit zijn buik
                 vallen
   slechts schamele stuivers uit zijn buidel
  AVOND wordt koud en
                            kouder de NACHT
   het koudst de hand die zich vergist             
   walgelike wassenbeelden
   verkeerde moord
        WAAR een gouden ketting is  is meer
   sterk  gil bloed baart goud
   de gil is bang     goud noten van de rijksbank
   Best treft het mes een beschonken heer
   hij voelt de wonde
           de laatste snik van een viool
   Niet  boos  is  hij  dat  hem  het  leven  wordt  genomen
               ZO   IS   het leven

   Muziek
         sekt       
             mes
                scherzo
   Hij is humaan
      een beschonken heer begrijpt het leven
      en dat moordenaars ook leven moeten
      vóór hij sterft
                   zinkt zijn oog in vergiffenis
      zegt
      moest je niet leven
      zou je geen moordenaar zijn

              n
             e  
            l   teefjesdieren hoeren
          l           het MES hoeft slechts te glinsteren
         i            dan baren zij
       g             als je waardig bent geen
                                        betere buit       
                    o
                   t
                  t
                e                                
               r
              g
             e
            l  
          l
         a        flikkert het mes
                                 zij kenden de waarden van 't leven
   Een schabletter mag niet gevreesd zijn
   Krachtdadig zal je toeslaan
             wil      hevigheid        twijfelloos
   Fortissimo  een  schabletter*  valt  in  trouwe  ambtsbetrachting
              GEVAAR  is zó
                                                 geschuifel

   doordringt je zachte zweepslag                     doch dieper
       grijpt kracht
            moed
            wil         organiseert               vastberadenheid
   Angst onmiddellik tegengif
                    bewustzijn                het gaat er om
   straat omsingeld
                   hoofd in de nek
                   zit je jas goed
   en de pet ?
            O
                     o   op !    Los

   een schabletter* is een lamme beest
   de maag is de meest kwetsbare plaats van de huisvaarder                     
   schoenen met ijzers zijn solied
                      vaste knal op de buik

                      los
             
             los

   Los

          zucht
                 zakt   zacht
                             zijgt de wacht
   door het eerste gevaar Is er nog een nieuwe uitgave
   zijn er nog veel        ik
                            IK          mor er door
                                        ik wil
                                               ik wil
                                                     ik wil
   De ene valt
   arm opgejaagd dier           dom ben gevallen
                               hebben me gehad   Honden
   Maar zo het is zo hoort het ook
   dat is de wereldorde       


   De maat is er door          Zijn hart weer slagnormaal
                              zijn pet zet hij recht
                              normaal hart
                                           rechte pet
                                           hij is er door

   Harmonica
   Orkestrion 
             la      chaloupée
    
                                    
     Berlijn (van 9 tot 14 november 1918)
                                    Uit "De feesten van angst en pijn"

   *Schabletter (oud Vl. woord): samentrekking van ‘schadebeletter’ (scadebeletter).        Iemand die instaat voor de openbare orde (bv. politieagent).

Paul van Ostaijen

Bloemlezing

Nagelaten gedichten

Music Hall

Maskers

Metafysische Jazz

Verzen

Boem - Paukeslag

Bedreigde Stad

Bezette Stad

De Obus

Verlaten Forten

Bordel

Zeppelin

Lege Bioscoop

Stad Stilleven

Holle Haven

Rouwstad

Banale Dans

Folies Bar

Goed Nieuws

Grote Zirkus

Mobile

Bar

Bankroetjazz

De Triestigheid

Barbaarse Dans

De Aftocht

Dode-dichterssoos

Dandy & Dichter

Poëzieweb


Pageviews since/sinds 21-03-2002: 

 © Gaston D'Haese: 22-11-2003.
Laatste wijziging: 09-05-2016.

E-post: webmaster


Statist. Dandy & Dichter