Robert Burns

O, My Luve is Like a Red Red Rose

O, my luve is like a red, red rose,
That's newly sprung in June.
O, my luve is like a melodie,
That's sweetly play'd in tune.

As fair art thou, my bonie lass,
So deep in luve am I,
And I will luve thee still, my dear,
Till a' the seas gang dry.

Till a' the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt wi the sun!
And I will luve thee still, my dear,
While the sands o life shall run.

And fare thee weel, my only luve!
And fare thee weel, a while!
And I will come again, my luve,
Tho it were ten thousand mile!


Mijn Lief is als de roode Roos

Mijn lief is als de roode roos
den knoppe versch ontsprongen;
mijn lief is als de melodie
bij snarenspel gezongen.

Ik min u met mijn hart, schoon lief,
zoo teer als met mijne oogen
ge blijft mij dier totdat de zon
de zeeŽn zal verdrogen.

Totdat de rotsen smelten in
den gloed der zonnestralen -
beminnen zal ik u zoolang
als ik zal ademhalen.

Vaarwel, zoet lief, mijn eenig lief !
nu moet ik henenijlen -
ik keere weer, al scheiden ons
tienduizend lange mijlen !

Vertaling van Frans De Cort  (1834 - 1878)

Auld Lang Syne

For auld lang syne, my dear,  1 
For auld lang syne, 
We'll tak a cup of kindness yet, 
For auld lang syne! 

Should auld acquaintance be forgot, 
And never brought to mind? 
Should auld acquaintance be forgot, 
And auld lang syne? 

And surely ye'll be your pint-stowp,  9 
And surely I'll be mine, 
And we'll tak a cup o kindness yet,  11 
For auld lang syne! 

We twa hae run about the braes,  13
And pou'd the gowans fine,  14 
But we've wander'd monie a weary fit, 
Sin auld lang syne. 

We twa hae paidl'd in the burn  17 
Frae morning sun till dine,  18 
But seas between us braid hae roar'd  19 
Sin auld lang syne. 
 
And there's a hand my trusty fiere,  21 
And gie's a hand o thine,               
And we'll tak a right guid-willie waught,  23 
For auld lang syne.

1 auld lang syne: old long ago => heel (auld=oud) lang geleden
9 ye'll be: you'll buy; pay for => je betaalt je eigen pint
11 we'll tak: we'll take => we zullen nemen
13 braes: hillsides => hellingen (van heuvels)
14 And pou'd the gowans fine: and pulled the daisies fine
    => en plukten de mooie madeliefjes
17 paidl'd: waded => gewaad
17 burn: stream => stroom
         We twa hae paidl'd in the burn
=> Wij tweeŽn hebben in de stroom gewaad
18 dine: noon (dinner-time) => noen, middag
19 braid: broad => breed
21 trusty fiere: companion => metgezel, kameraad, makker
23 guid-willie waught: goodwill drink => heildronk, toast

Robert Burns (Alloway, 25 januari 1759 Ė Dumfries, 21 juli 1796)
Hij was een Schotse dichter en liedjesschrijver. Burns is de bekendste
dichter die in het Schots (niet te verwarren met Schots-Gaelisch)
geschreven heeft. Zijn beroemdste gedicht is Auld Lang Syne.


De goede oude tijd

Voor de goede oude tijd, mijn vriend,
Voor de goede oude tijd,
Maken we nu tijd voor vriendelijkheid,
Voor de goede oude tijd ! 

Moet men oude vriendschap vergeten,
En lozen mettertijd ?
Moet men oude vriendschap vergeten,
En de goede oude tijd ?

Natuurlijk betaal jij je eigen bier,
En betaal ik het mijne met plezier,
En maken we nu tijd voor vriendelijkheid,
Op de goede oude tijd ! 

Wij hebben samen gelopen op de heuvels,
En de mooie madeliefjes geplukt,
Al zijn onze plannen niet steeds gelukt,
Sinds de goede oude tijd.

Wij hebben samen in de stroom gewaad
Van de ochtend tot de noen,
Maar brede zeeŽn hebben tussen ons geraasd
Sinds de goede tijd van toen. 

Kameraad wij helpen jou met hand en tand,
En reik ons ook jouw hand,  
En wees voor een heildronk bereid, 
Op de goede oude tijd.

© Vertaling van Lepus

Upwards

Robert Burns - 6 Love-poems

Terug naar vertalingen


Homepage


PoŽzieweb-Pageviews sinds 21-03-2002: 

© Gaston D'Haese: 11-10-2007.
Update: 02-01-2019.

E-mail: webmaster