Dante Rossetti
In English

Lizzie Siddal

D. Rossetti
In het Nederlands

C. Rossetti
Religious poems

Goblin market

C. Rossetti
In het Nederlands

Dante Rosseti's Stunners
Rossetti's Stunners


Dante Rossetti's stunners were beautiful lower class working girls.
Fanny Cornworth was even a prostitute.
These femmes fatales were gorgeous to paint and they were very willing
to be painted.  'The victorians' saw some of his portraits of voluptuous
women as pornography, pure and simple.

Dante Rossetti's 'stunners' waren waren meestal bloedmooie dienstmeisjes.
Fanny Cornworth was zelfs een prostituee.  Actrices en modellen werden
in de Victoriaanse tijd met de nek aangekeken, maar poseren was de stunners
op het lijf geschreven.  'De victorianen' hadden 'een dubbele moraal'
en beschouwden sommige portretten van Rossetti's zinnelijke vrouwen
als pornografie.

Victorian babes


Bocca Baciata

Dante Gabriel Rossetti
Bocca Baciata (1859). Oil on panel 
Museum of Fine Arts, Boston, USA
Oil on panel - 1859

The model is Fanny Cornforth
Het model is Fanny Cornforth.


The Blue Bower


The Barber Insitute of Fine Arts, University of Birmingham (England) - 1865


The Blue Bower depicts Fanny Cornforth. She was one
of Rossetti's archetypal "stunners", who became the artist's
mistress and housekeeper.
He transforms her from a common London streetwalker into
a Venetian courtesan

Op "Het Blauwe Prieel" is Fanny Cornworth afgebeeld. Zij was één
van Rossetti's archetypische "stunners" (geïdealiseerde moordgrieten),
die zijn minnares en huishoudster werd.
Hij slaagt erin om de ordinaire Londense tippelaarster af te beelden
als een Venetiaanse courtisane.

Alexa Wilding

Red and black chalk and wash on paper
Alexa Wilding (1866). Chalk and wash on paper.

Alexa Wilding (°1845–48; +25 April 1884) was one of the favourite models
of the Pre-Raphaelite artist Dante Gabriel Rossetti. Alexa sat for more
of his finished works than any other of his more well known muses,
Elizabeth Siddall, Fanny Cornforth and Jane Burden Morris.

Alexa Wilding was het favoriete model van Rossetti omdat zij perfect voldeed
aan zijn schoonheidsideaal. Zij poseerde voor het leeuwendeel
van zijn schilderijen.


Venus Verticordia


Rusell Cotes Art Gallery and Museum (1864-1868)
Bournemouth (England)


Venus holds an arrow in one hand and an apple in the other.
These objects are traditionally symbols associated with love and desire.
Alexa Wilding is the auburn-haired 'stunner'

Venus is afgebeeld met een appel en de pijl van Cupido.
Dit zijn traditionele symbolen voor liefde en begeerte.
De kastanjebruine "stunner" is Alexa Wilding.

Monna Vanna

Monna Vanna (Oil on Canvas 1866) 
Tate Gallery, London

-Rossetti himself considered 'Monna Vanna' had Italian connotations
and originally titled it 'Venus Veneta'. The model is Alexa Wilding,
who represents the Venetian ideal of female beauty.

-Rossetti vond dat 'Monna Vanna' Italiaanse kenmerken had
en noemde haar eerst 'Venus Veneta'. Het model is Alexa Wilding,
die het Venetiaanse ideaal van de vrouwelijke schoonheid evoceert.Dante Rossetti (poems & paintings)


Dante Rossetti (Nederlands)


Dead Poets Society


Poëzieweb - Poetryweb (Home)

La Pia de Tolomei

Model: Jane Burden Morris
Spenser Museum of Art (1868-1870) - Kansas
Oil on canvas (104.8 x 120.6 cm)
Model: Jane Burden Morris.


It's a subject taken from Dante's "Purgatory", about a woman who dies
while she is imprisoned by her husband.

Het is een onderwerp uit Dante's "Vagevuur". Het gaat over een vrouw
die wegkwijnt en sterft omdat zij opgesloten wordt door haar echtgenoot.

Veronica Veronese


Delaware Art Museum (1872) - Wilmington


The model is Alexa Wilding. She is in a sort
of passionate reverie.

Eens te meer poseerde Alexa Wilding, die verzonken lijkt
in hartstochtelijk gemijmer.

La Ghirlandata


The Guildhall Art Gallery (1873) - London


The model is Alexa Wilding (Surrey, ca. 1845 - Londen, 25 april 1884).
She is depicted plucking at the strings of a harp, garlanded
with lushly blooming roses and honeysuckle, flowers that Rossetti
associated with sexual attraction.

Alexa Wilding, die zelf schilderde, is hier afgebeeld met een harp,
weelderige rozen en kamperfoelie. Deze bloemen waren voor Rossetti
de symbolen voor seksuele aantrekkingskracht.

Ligeia Siren

Chalk on paper (1873)
Private Collection

Ligeia: A siren (sea nymph) in Greek and Roman mythology.

Ligeia: Sirene uit de Griekse en Romeinse mythologie.

    La Bella Mano

Oil on canvas
The model was Alexa Wilding. 
May Morris sat for both the attendants.
         Delaware Art Museum (1875) - The model is Alexa Wilding.
May Morris sat for both the attendants.


A Sea Spell

Sea-Spell was painted in 1877 
with Alexa Wilding as the model.
Fogg Art Museum, Harvard University (1877)
Oil on canvas (88.9 x 106.7 cm).

The model is Alexa Wilding.
Alexa Wilding stond model.


A Vision of Fiametta


Private Collection (1878)


The model is Marie Spartali (1844 – 1927). She was a British
Pre-Raphaelite painter of Greek descent.

Marie Spartali Stillman, die poseerde voor dit schilderij
was zelf een Britse schilderes van Griekse afkomst.

La Donna della Finestra


Fogg Art Museum Cambridge - Massachusets (1879)


The model is Jane Burden Morris. He developed a lover-muse-model
relationship with her.

Het model is Jane Burden, die getrouwd was met William Morris.
Zij was de minnares, muze en model van Dante Rossetti,
in de twee laatste decennia van zijn leven.

The Day Dream


Victoria and Albert Museum (1880) - London


The model is Jane Burden Morris (1839 – 1914).

Het model is Jane Burden Morris (1839 – 1914).

Venus verticordiaThe body is from an unnamed woman. Further sketches exist
of Fanny Cornforth posing for the same picture. It's a Venus
all patched together from different donors.

Voor het lichaam poseerde een onbekend model.
Hij maakte ook verschillende schetsen van Fanny Cornforth
als voorbereiding op dit schilderij.


'Venus Verticordia': beschermster tegen de verdorvenheid
Dante Rossetti (poems & paintings)


Dante Rossetti - A Royal Princess


Christina Rossetti - Flowers


Dante Rossetti (in het Nederlands)


Lizzie Siddal (in English)


Lizzie Siddal (in het Nederlands)


Dead Poets SocietyHomepage

Pageviews since 21-03-2002. 
© Gaston D'Haese: 17-08-2003.
Update 25-04-2016.