S.J. DU TOIT

Fanselewe en te'enswoordig


1786

Boer ploeg hom moe;
Dogter melk di koe;
Frou is and' spinne;
Seun ry gerwe binne;
  Geld in di kas!

1886

Boer is op swier;
Dogter speul klafiir;
Frou sit in Satyn;
Seuntji leer Latyn;
  Plaas is belas!



Klaagliid


   Flugtige tyd
  Wat skilik weg glyd,
Myn smarte kan jy ni genees ni!
  Ferdowende tyd,
  Wat alles laat slyt!
Gen trooster fer my kan jy wees ni.

   Dorre Woestyn!
  Di trane fan myn
Hoef jy ni tot rose te groei ni.
  Rol foort, Kliprifiir!
  Fer my tot pelsiir
Hoef jy ni so saggies te floei ni.

  Wyk, fryers, fan my!
  Want jul flyery
Kan tog nooit myn hart meer bekoor ni.
  Hoe mooi jul oek praat,
  Dit sal tog ni baat;
Myn hart sal tog nooit daarna hoor ni.

  Myn hart! blyf mar seer!
  Dis wat ek begeer...
Laat nooit tog di wonde genees ni!
  Di pyn is myn lus
  Tot hy my weer kus
Wil ek tog getroos ni weer wees ni...


Stephanus Jacobus du Toit
(1847-1911)

Hij was predikant en vader van Totius. Als leider
van het Genootschap van "Regte Afrikaners" ijverde
hij voor het Afrikaans als spreek- en schrijftaal.



Totius - Afrikaanse gedigte


JL Cachet (Di Afrikaanse Taal)


Liefdesgedigte - Afrikaanse digters



Homepage


Pageviews sinds/since 21-03-2002.
© Gaston D'Haese: 22-12-2007.
Opgedateer op 23-02-2016.