I- & Smartphone compatibel

Van nu en straks
VAN NU EN STRAKS

straks

Prosper van Langendonck

August Vermeylen

Karel van de Woestijne

Straks

Van 'Nu en Straks' (1893-1894 en 1896-1901) droeg bij 
tot de hernieuwing en heropleving van de Vlaamse letteren.
Er zijn gelijkenissen met 'De Nieuwe Gids', maar 'Van Nu 
en Straks' verwierp de 'kunst om de kunst' (l'art pour l'art).
De ideale kunst is een levensvorm die de individuele 
ontroering verheft op een algemeen vlak. Een synthetische 
levensvisie (de ganse mens) stond in het teken van de 
neoromantiek.  
De eerste reeks (1893-1894) was overwegend gewijd aan literatuur en beeldende kunst. De redactie bestond uit Cyriel Buysse, Emmanuel de Bom, Prosper van Langendonck en August Vermeylen. Henry Vandervelde zorgde voor de typografie en Theo van Rijsselberghe, James Ensor en Jan Toorop zorgden voor de illustraties.
Van 'Nu en Straks' was de spreekbuis van de avantgarde in het Vlaamse fin de siècle van de negentiende eeuw. Het introduceerde een intellectualistische kunstopvatting, gestoeld op anarchisme, symbolisme en art nouveau. Prosper van Langendonck was de vreemde eend in de bijt. Hij werd wel aanvaard door de andere 'negentigers', maar was als overtuigd katholiek natuurlijk geen voorstander van het anarchisme. Na verloop van tijd zwakte dat anarchisme trouwens af, of evolueerde naar een humanistisch socialisme zoals bij August Vermeylen.
In de tweede periode kwam er zelfs nog een gelovige bij in de persoon van Karel van de Woestijne. Ook Stijn Streuvels verleende zijn medewerking en Herman Teirlinck mocht debuteren. Verder verschenen ook geschriften van Hugo Verriest en Guido Gezelle.
In 1901 was het animo van de meeste redactieleden voor het anarchisme weggeëbd. Bovendien leidde een menings- verschil over de publicatie van "Wellust" van Jacques Mesnil (ps. van Jacques Dwelshauvers) de zwanenzang van het tijdschrift in. Emmanuel de Bom, die de Franstalige anarchistische novelle van Mesnil had vertaald was voor de plaatsing, terwijl Vermeylen en de andere redacteurs hier fel tegen gekant waren.
Enkele tijdschriften zoals 'Vlaanderen', 'Nieuw Vlaams Tijdschrift' en 'De Boomgaard' namen dan na enige tijd de fakkel over van 'Van nu en straks'.

Naar boven

Karel van de Woestijne

Prosper van Langendonck

August Vermeylen

Het Limburgs Driemanschap

Vlaamse dichters

Nederlandse dichters


Homepage

Pageviews since/sinds 21-03-2002: 

© Gaston D'Haese: 01-12-2002.
Laatste wijziging: 26-07-2017.

E-post: webmaster