I- & Smartphone compatibel

Gedichten van 'De tachtigers' - De Nieuwe Gids

DE TACHTIGERSWillem Kloos
Bloemlezing + biografie


Herman Gorter
Bloemlezing + biografie


Herman Gorter
Mei


Jacques Perk
Bloemlezing + biografie


Frederik van Eeden
Bloemlezing + biografie


Albert Verwey
Bloemlezing
tachtigers

'De tachtigers' waren Nederlandse dichters en prozaschrijvers
die ca. 1880 een vernieuwing van de Nederlandse literatuur
tot stand brachten. Aanvankelijk werkten alle tachtigers mee
aan het literaire tijdschrift 'De Nieuwe Gids'.
'De beweging van tachtig', kwam voort uit het letterkundig
gezelschap Flanor. De inleiding van Willem Kloos bij 'Gedichten'
(1882) van Jacques Perk wordt beschouwd als het manifest van
de Tachtigers. Vooral de eerste jaargangen van De Nieuwe Gids
bevatten veel interessante publicaties.
De Kleine Johannes (F. van Eeden) werd in zijn geheel opgenomen,
verder Kloos’ sonnettenreeks ‘Het Boek van Kind en God’,
het eerste boek van Gorters Mei (februari 1889) en naturalistisch
proza en essays over het naturalisme van Lodewijk van Deyssel.
Vanaf 1886 nam Kloos ook geregeld gedichten op van Hélène Swarth.
De Nieuwe Gids nam dus een prominente plaats in. De naamgeving
van deze spreekbuis van de 'beweging van tachtig' geeft al aan
tegen welke verouderde denkbeelden de jonge aanstormende talenten
zoals Willem Kloos, Herman Gorter, Lodewijk van Deyssel,
Frederik van Eeden, Willem Paap en Albert Verwey zich verzetten.

De gevestigde literaire elite, onder meer verenigd in 'De Gids',
werd verguisd. 'De beweging van tachtig' bevorderde ook in
de kritiek het aanleggen van zuiver esthetische maatstaven.
Zij gaven nieuwe impulsen aan de poëzie onder invloed van
de Engelse romantiek en aan het proza onder invloed van
het Franse naturalisme. AI spoedig kwamen er echter onenigheden
over kwesties van artistieke, politieke en ethische aard.
Vanaf 1893 ging Kloos als enige redacteur verder, waarna het blad
sterk aan kwaliteit inboette.
In Vlaanderen vertoonde 'Van nu en straks' verwantschap met
De Nieuwe Gids, vooral wat de venieuwingsdrift betrof.
Het laatste nummer van 'De Nieuwe Gids' verscheen in 1943.


Enkele opvattingen van 'de tachtigers' in een notendop:

-"Kunst is de allerindividueelste expressie
van de allerindividueelste emotie"

-"Niet een boodschap van stichtende aard
is het allerhoogste dat de dichter kan bereiken,
maar Schoonheid"

-"L'art pour l'art"

-"Schoonheid, o gij, wier naam geheiligd zij"

(uit een sonnet van Perk)

Naar boven

Herman Gorter - Bloemlezing + biografie


Herman Gorter - Gedicht "Mei"


Jacques Perk - Bloemlezing + biografie


Frederik van Eeden - Bloemlezing + biografie


Albert Verwey - Bloemlezing van gedichtenHomepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002: 

© Gaston D'Haese: 01-11-2002.
Laatste wijziging: 08-04-2019.

E-mail: webmaster


<

Statist. Poëzieweb-Poetryweb:
Statcounter