Twee conincskinderen

1 Het waren twee conincskinderen, si hadden malcander so lief, si conden bi malcander niet comen, het water was veel te diep. 2 Wat stac si op? drie keersen, drie keersen van twaelf int pont, om daer mee te behouden sconincs sone van jaren was jonc. 3 Met een quam daer een besje, een oude venijnde bes, en die blies uit die keersen, daer verdronker dien jonghen helt. 4 ‘Och moeder, seidese, moeder! mijn hoofje doet mijnder so wee, mocht icker een cort half uertje spanceren al langhes de see?’ 5 ‘Och dochter, seidese, dochter! alleen en meucht ghi niet gaen, wect op uw joncste suster en later die met u gaen.’ 6 ‘Mijn alderjoncste suster dat is also cleinen kint, si pluct maer al de roosjes die si in haer weghen vint. 7 Si pluct maer al de roosjes en die bladertjes laet si staen, dan segghen maer alle de lieden: dat hebben conincs kindren ghedaen.’ 8 De moeder ghinc nae de kerke, de dochter ghinc haren ganc, si ghinc maer also verre daer si haer vaders vischer vant. 9 ‘Och vischer, seidese, vischer, mijn vaders vischerkijn! woudt ghi een weinich vischen, tsoud u wel ghelonet sijn.’ 10 Hi smeet sijn net int water, de lootjes die ghinghen te gront, hoe haest was daer ghevischet sconincs sone van jaren was jonc. 11 Wat troc si van haer hande? een vingherlinc root van gout: ‘houdt daer, mijns vaders vischer! daer isser den lone van jou.’ 12 Si nam hem in haer armen, si custen hem voor sijn mont: ‘och mondelinc, cost ghi spreken! och hertje, waert ghijder ghesont!’ 13 Si nam hem in haer armen, si spronker mee in de see: ‘adieu mijn vader en moeder! van uw leven siet ghi mi niet weer. 14 Adieu mijn vader en moeder, mijn vriendekens alle ghelijc, adieu mijn suster en broeder! ic vaerder nae themelrijc.’

Het thema van de onbereikbare geliefde was populair in de Middeleeuwen. Het verhaal van 'Tristan en Isolde' is heel bekend, maar ook de liefdesgeschiedenis van 'Abelard en Heloďse'. Na de Middeleeuwen is het thema onsterfelijk gemaakt door Shakespeare in 'Romeo and Juliette'. In de moderne tijd hebben de 2 geliefden uit 'Westside Story' met gelijkaardige vooroordelen en obstakels te kampen. Het thema is dus af en toe nog actueel. Bijvoorbeeld, bij gearrangeerde huwelijken in de Islamitische wereld kunnen jonge mensen ook niet trouwen met de partner van hun keuze. Er bestaan heel wat versies van 'De twee Coninckskinderen'. Hoffmann von Fallersleben vond dit lied in vele dialecten van het Nederduyts (=Nederlands) en Hoogduits.
Poëzie in de Middeleeuwen

Het Antwerps Liedboek


Homepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002: 

©  Gaston D'Haese: 25-01-2015.
Laatste wijziging: 12-11-2015.

E-mail: webmaster