Terug naar Karel Van de Woestijne - Home

Karel Van de Woestijne - Twee Gedichten
Karel Van de Woestijne
Karel van de Woestijne
(1878 - 1929)

Een ster


Een ster: een klompken ijs tusschen mijn heete tanden ... Terwijl ge onzichtbaar zijt, o zee, die nauwelijks hijgt; terwijl mijn hart gelijk een oude zuster zwijgt, komt deze stipte oneindlijkheid mijn lippen branden. – Mijn nachten waren eene mand vol droom aan droom; mijn dagen, ’t vast getal der appelen die zwellen in elken boom-gaard en aan elken zwaren boom. Ik had geen vingren om mijn weelden aan te tellen. Thans: ijlt’. De tijd is guur en onberoerd. De tijd is als de kille en dorre zee, die zwoegt noch krijt. Ik ben alleen; ik pers mijn strakke lippen samen op eenzaam deze groote sterre, die ze bijt.


Uit “Verzen aan zee en in een tuin”
(In Het zatte hart, 1926)


O late dag

o Late dag, gij smaakt naar water en naar rozen.
- Ik weet me alléen te zijn in 't wijde, koele huis,
'k geniet mijn eenzaamheid, ik voel mijn vrees verblozen;
ik voel 't verléen vergaan in teder blaêr-gesuis.

Reeds neigt de zon ter rust en lijkt 't gerijs der mane.
Er is geen komst die hoopt; er is geen leed dat wijkt.
Een vreed'ge staat regeert die, buiten wens en wanen,
vermeert een zoet betrouwe' en dat me-zelf gelijkt.

En de avond staat gestrekt aan dezen muur vol bloemen
rijzig en ijl, gelijk de schaaûw der eeuwigheid...
Een bijen-zwerm die keert: ik hoor dees woorden zoemen
die 'k, zwaar aan dracht, maar blijde en vroom, der Stilte wijd.


Uit “Verzen aan zee en in een tuin”
(In Het zatte hart, 1926).


Naar boven

Karel Van de Woestijne
Het bergmeer I

Karel Van de Woestijne
Het bergmeer II

Karel Van de Woestijne
Het bergmeer III

Karel Van de Woestijne
Het bergmeer IV

Karel Van de Woestijne
Het bergmeer V

Karel Van de Woestijne
Het bergmeer VI

Karel Van de Woestijne
Bloemlezing & biografie

Karel Van de Woestijne
Wanneer ik sterven zal

Karel Van de Woestijne
De modderhaven

Karel Van de Woestijne
Zeven gebeden

Karel Van de Woestijne
God aan zee

Karel Van de Woestijne
Het bergmeer
(bloemlezing)

Karel Van de Woestijne
Verzen

Karel Van de Woestijne
Home

Van Nu en Straks

Vlaamse dichters
Overleden vóór 1949

Nederlandse dichters
Overleden vóór 1949


Homepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002 
© Gaston D'Haese: 08-08-2006.
Laatste wijziging: 28-01-2019.

E-mail: webmaster