Jacobus Zevecotius

Zevecotius


 X. Slapende kranen; eene houdt de wacht.

 
Den geest die waeckt, blijft ongeraeckt. 
 
Men siet de kranen noyt met slapen haer vermaken,
 
Of eene van den hoop moet op den vyand waken;
 
Die hout altijt de wacht en staet op eenen poot,
 
Om d'ander altemael te wecken in den noot.
 
Och! of de menschen oock die, in haer blinde lusten,
 
Niet denckend' op 't gewelt van haren vyant rusten,
 
Geduerich metten geest sich hielden op de wacht!
 
Men souder niet soo veel sien tot verderf gebracht.


Uit "Emblemata ofte Sinnebeelden" met dichten verciert
(1626, herdruk in Amsterdam 1638).Naar boven

Jacobus Zevecotius
Aen Thaumantis


Jacobus Zevecotius
Bruyloft-Dicht


Jacobus Zevecotius
Genuchte van 't velt


Jacobus Zevecotius
Belegh van Leyden


Jacobus Zevecotius
DBNL 2007


Brief aan Heinsius
en Anna Roemer Visscher


DaniŽl Heinsius
Rossa


De Harduwijn
Lof Myns Liefs Haer-Tros


De Harduwijn
OdeHomepage


Pageviews since/sinds 21-03-2002: 
  ©  Gaston D'Haese: 21-10-2015.
Laatste wijziging: 14-01-2018.

E-mail: webmaster