Al bijna drie decennia draait Gaudia Canticorum als vierstemmig gemengd koor mee in het Oostendse koorleven. Aanvankelijk gestart als kerkkoor (1 februari 1991) onder leiding van Els Arnout en daarna Hilde Vercarre, groeide GC sinds 1999 uit tot een koor dat een meer profaan repertorium uitbouwde onder leiding van Filip Devisch. Diverse genres kwamen aan bod: pop, filmmuziek, gospel, musical... wat al enkele keren geleid heeft tot een avondvullend concert zowel in Oostende (Grote Post, Thermae Palace) als in Ieper (Het Perron) en Veurne (De Zonnebloem).

Sinds 2018 zetten we die ingeslagen weg verder onder leiding van Marc Celis. Onder zijn initiatief zullen we naast een overwicht aan populaire nummers toch ook wat klassieke werken aan ons repertorium toevoegen om op die manier een nog breder publiek te kunnen bekoren.

Meer dan ooit willen we duidelijk maken dat Gaudia Canticorum (Latijn voor: vreugde door het zingen) meer is dan zomaar een naam. Zingen schenkt echt VREUGDE niet alleen aan wie ZINGT maar ook aan wie LUISTERT!