Visie

Het gedrag van mensen en dieren heeft mij altijd al geboeid en al van jongsafaan hield ik mij bezig met het gedrag van paarden en honden.
De voorbije jaren heb ik mijn kennis over mensen en dieren gebundeld om zo anderen te kunnen helpen in de relatie met hun dier. 

Elk baasje vormt met zijn hond een unieke eenheid. Soms zie ik mensen die zielsveel houden van hun hond, maar toch ontstaan er misverstanden, irritaties of spanningen. De hond kan enkel reageren zoals de natuur hem heeft ingegeven, en soms zal hij ongewenst gedrag of echt probleemgedrag stellen. De mens kan hem echter leren om een andere keuze te maken en meer gewenst gedrag te stellen, weliswaar rekening houdend met de beperkingen en de mogelijkheden van de hond.

Als mensen bezitten wij de intelligentie en het inlevingsvermogen om de taal van het dier te leren kennen en om van hieruit met hem te communiceren.  Eens er communicatie mogelijk is, kan je samen op weg gaan om te leren en te ervaren, op basis van wederzijds respect, leiderschap en vertrouwen.

Vanuit mijn levensvisie leg ik, zowel ten aanzien van mensen als ten aanzien van dieren , indien mogelijk de nadruk op een positieve benadering. Het is de bedoeling dat de hond enthousiast is en dat hij met plezier met zijn baas gaat oefenen.
Afhankelijk van de doelstellingen en mogelijkheden wordt er gebruik gemaakt van klassieke en/of operante conditionering.
Door stap voor stap te werk te gaan en de hond gericht positief te bekrachtigen wanneer hij het gewenste gedrag stelt, bereiken we geleidelijk het eindresultaat. Op het volgende filmpje zie je mijn hondje Witse in de volgoefening.

Niet alleen bij het opvoeden of het wijzigen van probleemgedrag maar ook bij het aanleren van truukjes is dit een zeer effectieve methode. Zo leerde ik bijvoorbeeld om Witse aan de bel te laten trekken en zijn voetjes af te vegen aan de mat.

Zeer vaak bereiken we uitstekende resultaten met deze beloningsgerichte aanpak maar soms echter moet een hond ook duidelijk begrensd worden en kunnen een aantal doordachte en op het juiste moment uitgevoerde correcties aangewezen zijn. Elke hond is een individu en het is belangrijk om uit te zoeken welke aanpak voor de desbetreffende hond geschikt is.

En waarom niet eens proberen in hoeverre je andere dieren kan trainen ?

Het is echt niet zo moeilijk om een kip te leren gitaarspelen. Zelfs met hun kleine hersens zijn ze in staat tot leren, als je maar over een goede motivator beschikt (bvb maïs) en als je op de juiste momenten positief bekrachtigt (clickertraining).

Paarden, die traditioneel getraind worden door middel van negatieve versterking nl. het wijken van druk, leren ook graag en goed met positieve operante conditionering. Ons paard dat je ziet op het filmpje is doof. Oorspronkelijk was het een probleempaard maar met positieve training, kon ik hem zelfs leren om een bidonnetje met water naar mij toe te brengen.