[ English version / Engelse versie ]


Voordien was deze pagina beschikbaar op de website van mijn vorige werkgever, het Departement Computerwetenschappen van de K.U.Leuven.


Microsoft verplicht DELL tot de levering van Windows

Situering

Tot onze grote tevredenheid kon men sinds eind 1998 bij DELL PCs kopen zonder besturingssysteem (i.e. zonder Microsoft Windows) en werd hiervoor een korting toegekend. DELL werd dus niet geviseerd ten tijde van de internationale Windows Refund Day (15 februari 1999).

Maar onlangs werd dit gewijzigd: het is niet langer mogelijk om bij DELL een PC te kopen zonder Windows! Dit is een vorm van gedwongen koppelverkoop, die in strijd is met zowel de Belgische als de Europese wetgeving.

Bovendien gaf DELL toe dat zij door Microsoft verplicht wordt een exemplaar van Microsoft Windows te leveren bij elke verkochte PC (cfr. de emails hieronder). Microsoft maakt dus duidelijk misbruik van haar (pseudo)monopoliepositie.

Deze zaak gaat niet alleen de Linux-gebruikers aan, maar ook gebruikers van andere besturingssystemen. Naast Windows en Linux bestaan immers ook BeOS, BSD/OS, DOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, OS/2 Warp, SCO, Solaris, ... Bepaalde DELL-modellen zijn wel verkrijgbaar met Linux (Red Hat Linux), maar dat is voor ons niet voldoende: er zijn vele andere distributies van Linux dan Red Hat: Caldera OpenLinux, Debian/GNU Linux, Slackware, SuSE, Turbolinux, ... Niet iedereen wenst Red Hat Linux voorge´nstalleerd op zijn/haar PC. Aan het departement Computerwetenschappen installeren we bvb. zelf Linux (Debian/GNU Linux) om een makkelijk beheerbaar ge´ntegreerd geheel te bekomen.

Bijkomende opmerkingen

Emails

EÚn van ons stuurde een paar weken geleden volgende email naar DELL:

Subject: downgrade voor PC zonder OS

Beste,

Wij bestellen onze DELL PC's gewoonlijk via de PC-shop, het officiele
kanaal waarlangs de goederen van DELL aan de KUL worden afgeleverd.
Zo ook nu bestelden we zeer onlangs 2 DELL PC's bij de PC-shop,
met een downgrade voor het Operating System, aangezien wij geen
Windows - onder welke vorm ook - op deze PC's zullen draaien.
Tot onze verwondering is deze downgrade - volgens de PC-shop -
niet meer mogelijk. Klopt dit?
Zo ja, Wat is de reden?
Zo nee, Wat is de min-prijs voor een downgrade?

Met vriendelijke groeten,
    

Hij kreeg als antwoord:

Subject: Re: downgrade voor PC zonder OS

Beste xxx,

jammer genoeg is Dell niet sterk genoeg om zijn voorwaarden op te leggen aan
MS en is het eerder omgekeerd.

dus Dell is verplicht een OS per verkochte PC de deur uit te sturen. Omdat
Dell in Europa momenteel nog niet standaard Linux OS op de PC's kan/wil
zetten (is enkel mogelijk voor 2 type Workstations met beperkte
configuratiesmogelijkheden : zie www.dell.be Workstation 410 en 610) is een
down grade dus niet mogelijk.Vroeger is dit wel toegestaan als
uitzonderlijke gunst en binnen Dell is hiervoor wat ellebogen werk verricht
om dit erdoor te krijgen. Nu is men blijkbaar minder soepel en kan dit niet
meer.

Ik wil wel eens met xxx en andere IT-verantwoordelijken van de
KUL aan tafel zitten om de isntallatie van Linux als een Dell Plus procedure
aan te bieden, maar daarvoor zijn er een beperkt aantal Pc config. af te
spreken envenals een minimum aantal PC's (50 Ó 100 per 3 Ó 6 maanden).

Ik heb diezelfde info al doorgegeven aan andere KUL - Linux gebruikers.

Ik hoop dat dit wat duidelijkheid brengt.

met vriendelijke groeten
    

Hierop stuurden wij volgende email, ondertekend door verschillende werknemers van K.U.Leuven (waaronder professoren en andere prominenten):

Subject: Re: downgrade voor PC zonder OS

Geachte Heer xxx,

Verschillende Linux-gebruikers aan de K.U.Leuven hebben op een of andere
manier gedurende de laatste weken contact met u gehad in verband met de
politiek van Dell om (geen) OS-vrije PCs te verkopen. Vanzelfsprekend is dit
een beslissing die wij met spijt vernemen, maar tegelijkertijd respecteren
we Dells strategische beslissingen.

Toch wensen wij u van het volgende feit op de hoogte te brengen: u weet
zonder twijfel dat Microsoft in de V.S. verwikkeld is in een proces met het
Department of Justice. Microsoft wordt er daarbij o.a. van beschuldigd
monopolie-praktijken te hanteren, zoals het onder druk zetten van
hardware-leveranciers, waaronder Dell. Misschien beseft u het niet, maar de
volgende uitspraak van u in een email aan een van ons zou in dit proces
bepaald gensters slaan:

> jammer genoeg is Dell niet sterk genoeg om zijn voorwaarden op te leggen aan
> MS en is het eerder omgekeerd.
> dus Dell is verplicht een OS per verkochte PC de deur uit te sturen.

Indien deze uitspraak inderdaad met de werkelijkheid overeenstemt, dan zit
Dell in (onverdiend) slechte papieren. We moeten nog altijd het resultaat van
het proces tegen Microsoft afwachten, maar een dergelijke eis van Microsoft
t.o.v. Dell zou geen goed doen aan de positie van Microsoft in dat proces.
En er is meer. De Europese wetgeving verbiedt zonder meer gedwongen
koppelverkoop. De verplichte verkoop van PC's met Microsoft Windows is hierop,
naar onze mening, een flagrante inbreuk.

Indien deze uitspraak niet klopt, dan zien wij geen redenen waarom u geen
OS-loze PCs wil aanbieden. Indien uw uitspraak wel klopt, is het onze wens
deze ruimer te verspreiden. Hebt u daar bezwaar tegen?

Beschouw dit bericht niet als een vijandige reactie van onze kant, maar eerder
als een mededeling van bezorgde consumenten.

Vriendelijke groeten,
    

Hierop volgde geen reactie. Vandaar dus deze publieke aan de kaak-stelling.

Updates

12 augustus 1999

17 augustus 1999

18 augustus 1999

19 augustus 1999

20 augustus 1999

24 augustus 1999

30 augustus 1999

Conclusies

Dell profileert zich steeds als een flexibele computerconstructeur: de klant bestelt, en Dell produceert een machine op maat van de klant. Maar blijkbaar is er ÚÚn ongeschreven regel waar niet aan kan worden getornd: of een PC geleverd wordt met een versie van Microsoft Windows of niet, de klant betaalt steeds evenveel. Vermits een losse Windows 98 licentie 7140 BEF (excl. BTW) kost in de kleinhandel kunnen wij niet geloven dat we toch niet betalen voor die (ongewilde) Windows-licentie.


This page is maintained by Geert Uytterhoeven.
$Date: 2006-01-25 21:24:26 $