Kleinfruit - algemeen

1. Grond:

Kleinfruit groeit op alle gronden.
Het vraagt wel een goede structuur, een goed vochthoudend vermogen en goede ontwatering. Onkruid vrij houden, losmaken, met compost mengen...

2. Bemesting:

Gewenste pH:

Compost:

Op leemgronden 6,5 - 7

Zand: 400 kg/are

Op zandgronden 5,5 - 6

Zandleem: 250 kg/are

Herstel: 10 - 40 kg kalk/ are

Leem: 200 kg/are

Onderhoud: 2 - 8 kg kalk/ are

Klei: 350 kg/are

Kalium zorgt voor vruchtvorming, stevigheid, voedingstransport, verdamping, verminderde schimmelvorming