cv - opus - concerten - orgel - beiaard - E-zine - links - poezie - webblog

'De Bronzen Bel', vriendenkring van de Poperingse Beiaard

Op donderdag 22 april 2010 vond om 20u30 de startvergadering plaats. Leden zijn: Anita De Mulder, Roos Herman, Martine Deroo, Sylvain Deboutte en Ludo Geloen. Op elk concert verwelkomen zij u op de luisterplaats (tuin van de dekenij, Priesterstraat 18) bij een kop koffie of fris glas. Programma en toelichting wordt u daar verschaft.

Adres: Capucienenstraat 97  B-8900 Ieper      Tel.: +32 (57)368.863     Mail ludo.geloen@pandora.be

Voor teksten, foto's, tekeningen, bewegende beelden, en geluidsopnamen geldt het auteursrecht. Ook op het Internet.
Dat betekent dat de teksten, tekeningen, bewegende beelden, geluidsopnamen en audiovisuele objecten op deze website niet mogen worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers.

© Copyright