cv - opus - concerten - orgel - beiaard - E-zine - links - poezie - webblog
Seashore 1, 2 en 3 voor tape (midi-file): opus 53

Two Tapes

* Tuning (1.2.3.) voor tape (CD) opus 68a
* L'Undicesima Dimensione voor orgel en tape opus 68b

about Bells’ soundscape opus 76   & ‘The Alphabet’ : 26 electronic improvisations on Fantom-S opus 76/b

Adres: Capucienenstraat 97  B-8900 Ieper      Tel.: +32 (57)368.863     Mail ludo.geloen@pandora.be

Voor teksten, foto's, tekeningen, bewegende beelden, en geluidsopnamen geldt het auteursrecht. Ook op het Internet.
Dat betekent dat de teksten, tekeningen, bewegende beelden, geluidsopnamen en audiovisuele objecten op deze website niet mogen worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers.

© Copyright